To hlavní z české fotografie: Od pruských vojsk před Brnem až po Dívku s ponožkou

To hlavní z české fotografie: Od pruských vojsk před Brnem až po Dívku s ponožkou
1910 kolem - Zikmund Reach, noclehář na lavičce, kolem roku 1910 (sbírka Scheufler)
1929 - Eugen Wiškovský, Měsíční krajina, 1929 (soukromá sbírka, Praha)
1968 - listopad - Miloslav Stibor, Z cyklu 15 fotografií pro Henryho Millera (Muzeum umění Olomouc)
2017 - listopad Bára Prášilová, Dívka s ponožkou, 2017 (majetek autorky)
Foto: Ukázka z knihy od Vladimíra Birguse a Pavla Scheuflera „Česká fotografie v datech 1839 – 2019“, kterou v roce 2021 vydalo nakladatelství Grada Publishing.
Dan Poláček Tomáš Vocelka Dan Poláček, Tomáš Vocelka
15. 3. 2021 9:05
V lednu 1839 se na území českých zemí objevila první zpráva o daguerrotypii. Od té doby se odvíjí fascinující historie české fotografie, kterou zachycuje nová kniha Vladimíra Birguse a Pavla Scheuflera Česká fotografie v datech 1839-2019. Publikace přináší přehled všeho důležitého, co se zde odehrálo za 180 let. Ve fotogalerii se můžete podívat na některé ze snímků zveřejněných v knize.

Kniha je dosud nejrozsáhlejší chronologií významných událostí české fotografické scény. Na jejích stránkách můžeme ve velmi přehledném formátu sledovat nejvýznamnější události naší fotografické scény za 180 let od vyhlášení vynálezu daguerrotypie až do současnosti.

"Snažili jsme se zahrnout fakta o důležitých autorských i skupinových expozicích, o vzniku a zániku fotografických spolků, odborných časopisů, galerií nebo škol, o vydání významných publikací, o životních datech předních fotografických osobností," konstatují autoři knihy Vladimír Birgus a Pavel Scheufler.

První zápis v knize pojednává o  27. lednu 1839: "V německy psaných novinách Bohemia (č. 12) byly uveřejněna zpráva o vynálezu Louis-Jacques-Mandé Daguerra, která byla první zprávou o daguerrotypii publikovanou v českých zemích. Daguerrotypie tehdy ještě neměla své jméno a okolnosti vzniku obrazu a jejího nosiče byly nejasné."

Poslední položka je datována 20. prosince 2019 a pojednává o vydání nové knihy fotografa Martina Wágnera, nazvané Siberia.

Kniha vychází z dlouholeté práce Vladimíra Birguse a Pavla Scheuflera. "Kratší chronologické přehledy nejvýznamnějších událostí v české fotografii jsme zahrnovali do různých knih už dříve," konstatuje Birgus. "Já poprvé na vojně, kdy jsem po večerech psal fotografickou část knihy Informatorium II, která v roce 1984 vyšla v nakladatelství Mladá fronta v dnes už asi nepředstavitelném nákladu 135 tisíc výtisků," dodává.

Obsáhlou chronologii obsahovaly i knihy Česká fotografická avantgarda 1918-1948 nebo Česká fotografie 20. století. "Velkou část práce jsme udělali před dvaceti lety, když jsme s Pavel Scheuflerem v nakladatelství Grada vydali knihu Fotografie v českých zemích 1839-1999," vysvětluje Birgus.

Současná publikace je ovšem mnohem rozsáhlejší než její předchůdci. "S přestávkami jsme na ní pracovali skoro dva roky, a kdyby nepřišla koronavirová pandemie, tak bychom ji psali ještě asi i dnes," říkají její tvůrci. 

Kniha přináší nové objevy z historie

Už dříve zpracované období do roku 1999 autoři doplnili o mnoho nových údajů i fotografií. "Nejtěžší bylo období posledních dvaceti let. Po sametové revoluci se radikálně zvýšil počet autorských i skupinových výstav, knih a katalogů, galerií nebo fotografických škol. Čeští autoři začali vystavovat po celém světě, vzniklo a mnohdy i zaniklo velké množství fotografických časopisů i festivalů, fotografie se daleko častěji objevovaly v předních muzeích," vysvětluje Birgus. Jmenný rejstřík knihy nakonec zahrnuje přes 1530 jmen. 

Kromě poznatků z posledních dvaceti let však kniha přináší i mnoho nových informací z celé historie české fotografie. "Uvádíme zapomenuté nebo opomíjené autory, jejichž práce byly pro širší publikum zveřejněny v minulých dvou dekádách, jako jsou třeba různí fotografující šlechtici z období Rakouska-Uherska. Například opravdu výborný fotograf Karel Chotek," uvádí Vladimír Birgus.

Nově se v publikaci objevují také jména jako Miroslav Tichý, Gustav Aulehla, Miloslav Kubeš a další fotografové z období po 2. světové válce. "Před dvaceti lety byla neznámá i většina fotografií dnes světově proslulého avantgardního tvůrce Jaroslava Rösslera, jehož první knižní monografie vyšla až v roce 2001," konstatuje Birgus. 

O knize

Česká fotografie v datech 1839-2019, autoři Vladimír Birgus a Pavel Scheufler, vydala Grada v roce 2021. Formát 163×235 mm, 384 stran.  

 

Právě se děje

Další zprávy