Půjdem spolu do Betléma: místa, kde žil Ježíš, na obrázcích starých 180 let

Půjdem spolu do Betléma: místa, kde žil Ježíš, na obrázcích starých 180 let
Biblická hora Tábor. Podle křesťanské tradice se na hoře Tábor událo Proměnění Páně, které popisuje Nový zákon. Ježíš tehdy vyvedl tři apoštoly (Petra, Jakuba a Jana) na horu, kde byl "proměněn" - jeho obličej oslnivě zbělel a Ježíš rozmlouval s Eliášem a Mojžíšem. Hlas z oblaku přitom Ježíše označil za milovaného Syna. Událost byla zjevením Ježíšovy božské identity apoštolům - jako posila před velikonoční cestou utrpení, ukřižování a vzkříšení.
Jeruzalémská citadela.
Chrám Božího hrobu v Jeruzalémě. V místech, kde rozsáhlý chrámový komplex stojí, byl kdysi ukřižován Ježíš. V době, kdy žil, bylo toto místo pustým vrchem za hradbami Jeruzaléma. Herodes Agrippa v letech 41-44 město rozšířil a právě tehdy hradby obehnaly i prostor nynějšího chrámu Božího hrobu.
Pohled na město Nazaret, odkud pocházel Ježíš. Obraz byl namalován v roce 1839. Jeho podobu během svých cest po Svaté zemi zaznamenal malíř David Roberts. Pojďte se jeho očima podívat, jak tehdy vypadala místa známá z Bible a z příběhů o Ježíšově životě. Stejně jako dnes i tehdy tam za jejich kouzlem mířilo mnoho cestovatelů a poutníků.
Foto: David Roberts a Louis Haghe, Library of Congress Prints and Photographs
Tomáš Vocelka Tomáš Vocelka
Aktualizováno 24. 12. 2021 11:37
Nazaret, kde archanděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že bude mít syna, Betlém, kde se Ježíš narodil. Tato a mnohá další místa Svaté země zachytil na svých cestách před 180 lety skotský malíř David Roberts. Jeho fotorealistické skici ukazují, jak to na místech známých z Bible vypadalo v době, kdy cestovatelé nefotili selfie, ale malovali obrazy.

V roce 1839 Louis Daguerre vynalezl daguerrotypii. Právě tou dobou cestoval po Svaté zemi a po Egyptě skotský malíř David Roberts. Se zápalem zaznamenával všechno zajímavé, co viděl. Fotografie se tou dobou teprve rodila - takže nefotil, ale maloval. Jeho fotorealistické obrázky jsou neuvěřitelně zajímavým svědectvím o podobě Svaté země zhruba před 180 lety.

Robertsovy malby zachycují mnohá místa, o kterých se píše v Bibli. Je to logické, neboť vždy byla cílem poutníků a později i turistů. Roberts navíc cestoval i proto, aby pak podle svých skic z cest maloval obrazy a tiskl obrazové knihy, které by prodal. A o klasické motivy spojené s vírou byl v té době velký zájem.

Zajímavé je, že Roberts původně začínal jako malíř pokojů. Potom však začal komerčně malovat scény pro cirkusy a pro divadla a sám se věnoval také olejomalbě. Vypracoval se na skvělého malíře. V roce 1831 mu bylo 35 let a  Společnost britských umělců ho zvolila za svého prezidenta.

Robertsovy obrázky z cest po Svaté zemi, Blízkém východě a Egyptě vyšly v šesti knihách, v rozmezí let 1842 až 1849. Aby se daly Robertsovy skici tisknout, převáděl je na litografie belgický litograf a malíř akvarelů Louis Haghe.

Obrázky v této galerii jsou ze sbírek knihovny amerického Kongresu, kde zdigitalizovali stránky Robertsových knih. Zažloutlý tón je dán stárnutím papíru a vyblednutím barev.

 

Právě se děje

Další zprávy