Stěhování ptactva se mění. Migraci ovlivňuje klima

Martina Kollerová
2. 7. 2008 18:35
Některé ptačí druhy se ze zimovišť vracejí dřív
Klimatické změny ovlivňují tažné ptáky
Klimatické změny ovlivňují tažné ptáky | Foto: Archiv

Praha/New York (Ekolist) - Změny v migraci stěhovavého ptactva zkoumali vědci z Bostonské univerzity. Podle závěrů jejich studie stěhování významně ovlivňuje globální oteplování, napsal deník Thaindian News.

Vědci sledovali načasování migrace u 32 druhů ptáků na východním pobřeží amerického státu Massachusetts.

Ptáci byli nejprve odchyceni do speciálních sítí a následně okroužkováni. Díky tomu bylo po opětovném vypuštění ptáků možné sledovat jejich pohyb.

Ptáci přilétají dříve

Podle Thaindian News vědci zjistili, že ve srovnání se situací před 38 lety přilétá některé stěhovavé ptactvo o poznání dříve.

Tato změna migračního chování je, jak tvrdí studie, způsobena zvýšením průměrné teploty, která na východě Massachusetts vzrostla od roku 1970 o 1,5 °C.

Z výzkumu vyplývá, že druhy ptáků, které přezimují na jihu Spojených států, jako je například strnadec mokřadní, se změnám klimatu přizpůsobují rychleji - pokud jsou jarní teploty vyšší, přilétají tyto ptačí druhy dříve.

Rychlost a vzdálenost

Naopak druhy zimující více na jihu - jako je například tyran chocholatý se zimovištěm v Jižní Americe - mění své migrační návyky jen pomalu, a to navzdory oteplování.

Vědci jsou proto přesvědčeni, že na rychlost, jakou se ptáci přizpůsobují oteplování klimatu, má vliv vzdálenost, kterou musí uletět - čím delší vzdálenost, tím pomaleji ptáci mění načasování své migrace.

Více z Ekolistu:

 

Právě se děje

Další zprávy