Zachraňme sedm ekosystémů, vyzývají experti

Vanda Králová
19. 5. 2008 16:26
Účastníci konference se pokouší zachránit biodiverzitu

Bonn - Do německého Bonnu se sjely delegace ze 190 zemí světa.

Pokusí se zpomalit vymírání rostin a živočichů.

Konference OSN, která startuje dnes a potrvá do konce května, se zaměří na sedm ekosystémů, jejichž ochrana je podle expertů na biodiverzitu klíčová.

Jsou to:

Zemědělské oblasti

Foto: Evropská komise

Zachování biodiverzity v zemědělských oblastech je zásadní, protože souvisí s celosvětovou produkcí potravin a dalších důležitých surovin, jako je bavlna (pro výrobu oblečení), dřevo (stavební materiál a palivo) a rostliny (pro lékařské účely).

Více o zemědělství: Zemědělství v Africe čeká revoluce. Za milióny dolarů

Zemědělství je zároveň největší hrozbou pro rostlinné a živočišné druhy v agrárních oblastech, které ubývají alarmující rychlostí, čímž ohrožují i okolní ekosystémy.

Pouště a polopouště

Foto: Reuters

Pouštní a polopouštní oblasti - včetně savan - pokrývají asi 47 procent suchozemského povrchu planety. Suché oblasti zabírají obrovské plochy v Austrálii, Číně, Rusku, Spojených státech a Kazachstánu.

Více o suchých oblastech: Vyschlý Kypr zvažuje dovoz vody

V šesti státech dokonce oblasti bez vody zabírají celých 99 procent jejich povrchu. Patří mezi ně Botswana, Burkina Faso, Irák, Kazachstán, Moldávie a Turkmenistán.

Tyto oblasti jsou přitom stěžejní pro migraci některých druhů ptáků. Obývá je 11.700 druhů endemitních rostlin a živočichů, kteří nežijí nikde jinde na světě.

Lesy a pralesy

Bude tu tento les stát ještě za 20 let?
Bude tu tento les stát ještě za 20 let? | Foto: Cesar Paes Barreto

Biodiverzita lesů je podstatná především proto, že jsou ekosystémem, který nejvíce ohrožuje lidská činnost, a domovem největšího počtu rostlinných a živočišných druhů vůbec.

Během posledních 8.000 let zmizelo ze Země přibližně 45 procent celkové lesní plochy, nejvíce za posledních sto let.

Organizace pro potraviny a zemědělství při OSN odhaduje, že se v důsledku odlesňování ročně ztratí okolo 13 milionů hektarů lesů.

Více o lesích: Ze 7 miliard stromů pro Zemi je vysazena už třetina

V minulosti převládal názor, že lesy jsou především zdrojem dřeva. Dnes se naopak zmiňuje hlavně potřebnost lesních porostů pro zmírňování klimatických změn a udržování ekosystémů.

Voda na souších

Meandrující potok v Krugerově národním parku vypadá nevinně. Až zaprší, povalí se tudy ohromná masa vody.
Meandrující potok v Krugerově národním parku vypadá nevinně. Až zaprší, povalí se tudy ohromná masa vody. | Foto: Pavel Baroch

Voda je nenahraditelným zdrojem pro veškeré živé organismy. Proto si vodstva ve vnitrozemí zaslouží takovou pozornost. A to jako důležitý zdroj nejen pitné vody, ale i zisku a obživy, především v chudších oblastech rozvojového světa.

Tyto ekosystémy navíc zajišťují produkci energie, dopravu, rekreaci a turismus, zachovávání usazenin a živin a vytváření přirozeného prostředí pro různé druhy fauny a flory.

Biodiverzita sladkovodních ekosystémů klesá rychleji než kdekoliv jinde. Může za to hlavně rozvoj vodní infrastruktury, přeměna půdy, odčerpávání vody, znečištění, přílišná těžba dřeva a invaze nepůvodních druhů podporovaná člověkem.

Více o vodstvu na souši: Čínské jezero s pitnou vodou ohrožují bující řasy

Ostrovní endemité

Foto: Reuters

Speciální pozornosti se na konferenci dostane ostrovům jako přirozenému prostředí největšího počtu endemintních druhů a zároveň místu, kde dochází nejčastěji k jejich vymírání. Přibližně polovina druhů, které zmizely za posledních 400 let, byla původem z některého z ostrovů.

Více o vymírajících endemitech: V Austrálii vymírají divoce žijící zvířata

Tyto ekosystémy jsou přitom - jako unikání dědictví evoluce -nenahraditelnými poklady. Jsou také klíčové pro obživu, hospodářství a kulturní identitu 600 milionů ostrovanů - jedné desetiny veškeré světové populace.

Během minulého století byla ostrovní biodiverzita podrobena silnému tlaku nepůvodních živočišných a rostlinných druhů, změnám prostředí, nadměrnému využívání ostrovních zdrojů a v rostoucí míře také klimatickým změnám a znečištění.

Moře a oceány

Foto: Greenpeace

Oceány zabírají více než 70 procent povrchu země a tvoří 95 procent biosféry. Proto se stav jejich biodiverzity stal jedním z klíčových bodů konference OSN. Život v moři je zhruba tisíckrát starší než lidský rod.

Více o mořích:  Plasty v mořích zabíjejí zvířata. Ohrožují ale i lidi

Moře však čelí nebývalým hrozbám, které způsobili lidé. Patří mezi ně například rybaření nebo doprava, následky nakládání s odpady, nadbytek živin v důsledku zemědělského rozvoje a zavlékání nepůvodních druhů.

Horské oblasti

Foto: Martina Běhounková

Posledním ze sedmi ekosystémů, které konference vybrala coby nejohroženější, jsou horské oblasti. Hory se nacházejí na všech kontinentech, ve všech zeměpisných šířkách a ve všech typech prostředí. "Vodárny světa", jak se jim někdy přezdívá, poskytují pitnou vodu pro více než polovinu lidstva.

 

Právě se děje

Další zprávy