Čiči bar, pan Bonbonek a litry šampaňského. Fotky dávné slávy Jánských Koupelí

Čiči bar, pan Bonbonek a litry šampaňského. Fotky dávné slávy Jánských Koupelí
Rekreanti před ubytovnou Mír. Nedatovaný snímek (cca 50. až 70. léta 20. století).
Lázeňský altánek a hudební pavilon. Nedatovaný snímek (cca 50. až 70. léta 20. století).
Prostor před hlavní budovou. Nedatovaná pohlednice (cca 70. až 80. léta 20. století).
"Mé vzpomínky, nejen z dětství stráveného mezi rekreanty, jsou nezapomenutelné. Málokdo ví, že Jánské Koupele byly později zmiňované v červené literatuře, a právem – žilo to tam, lidé se tam zamilovávali, navazovali vztahy. Třeba ve vyhlášeném Čiči baru. Tamní restaurační systém byl celkově důmyslně vymyšlený – u komína fungovala perfektní turistická restaurace, která byla v provozu i pro veřejnost. U kapličky byl zmrzlinový bar, kde se prodával i alkohol. Vlastně se tam prodávalo všechno. A všechno bylo vynikající,“ uvádí jeden z pamětníků. Na snímku jsou rekreantky v Čiči baru v areálu bývalých lázní Jánské Koupele. Foto ze 70. let.
Foto: Aktuálně.cz / Reprofoto z knihy od kolektivů autorů (MgA. Mgr. Lukáš Horký, Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D., Mgr. Hana Pavelková, doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., Mgr. Petr Zahnaš) "Jánské Koupele - Minulost, současnost a budoucnost", kterou v roce 2022 ve Frýdku - Místku vydalo nakladatelství Surbanz.
Dan Poláček Tomáš Vocelka Dan Poláček, Tomáš Vocelka
1. 2. 2023 11:12
Do lázeňského areálu Jánské Koupele u Starých Těchanovic na Opavsku se v dobách jeho slávy sjížděly tisíce lidí z blízkého i dalekého okolí. Dnes už mohou vidět jen rozpadlé ruiny památkově chráněných objektů. Fenomén Jánských Koupelí nyní připomněla rozsáhlá publikace plná historických fotografií, kterou počátkem listopadu 2022 vydalo nakladatelství Surbanz.

Prvotní impulz vytvořit publikaci vzešel z iniciativy sociologa Jiřího Siostrzonka: "Když jsem plánoval vydat dobové fotografie a pohlednice z Jánských Koupelí, oslovil jsem editory Moniku Čermínovou a Lukáše Horkého, se kterými jsme si ověřili dobrou spolupráci již při několika předchozích knižních projektech," konstatoval. Společně se shodli, že si bývalé lázně se zajímavou historií zaslouží větší pozornost.

"Proto byli do tvůrčího týmu přizváni další odborníci, historici, památkáři i nadšení badatelé, aby obrazovou část doplnili svými texty. Editory zajímaly rovněž konkrétní vzpomínky a příběhy, proto vyhledali a oslovili pamětníky, kteří v lázních vyrůstali nebo pracovali," dodal Siostrzonek.

Výsledná kniha poskytuje čtenářům na více než dvě stě sedmdesáti stranách přehled o historii i současném stavu místa, jehož  atmosféra je zachycena na velkém množství dobových pohlednic a fotografií. Ty jsou doplněny stávajícími snímky areálu pořízenými fotografy Lukášem Horkým, Davidem Macháčem a Václavem Pazderou.

Vědecké studie i vzpomínky na Čiči bar

Publikace obsahuje historické studie o lázních v 19. a 20. století, vypracované Jakubem Ivánkem a Petrem Zahnašem. Textová část je doplněna o stanovisko zástupkyně památkové péče Hany Pavelkové a rozhovory s minulými a současnými vlastníky - Danielem Bahenským, Petrem Lexem a Janem Ležatkou.

Zároveň však lze v knize najít i vpomínky lidí, kteří v Janských Koupelích žili a pracovali. "Když začal turnus, bouchalo se šampaňské, pilo se ve velkém a doslova se řádilo," vzpomíná například Elvíra Musilová, zpěvačka lázeňského orchestru v letech 1972-1975. Další pamětníci vzpomínají třeba na vyhlášený Čiči bar nebo na pana Bonbonka, který měl na taneční zábavě rozvážet na stolečku alkohol, ale za chvíli už stoleček jezdil sám, protože dotyčný už toho nebyl schopen. 

Jak uvedl vydavatel knihy a jeden z jejích editorů Lukáš Horký, otázka budoucnosti zchátralých objektů kdysi vyhlášených lázní dnes trápí veřejnost a každá změna vlastníka vyvolává vášnivou debatu. "Lidé jednoduše nevěří, že se najde někdo, kdo celý areál citlivě opraví," vysvětlil.

Horký vysvětluje, že záměrem autorů knihy je oprostit diskusi o Jánských Koupelích od přehnaných emocí tak, aby si každý mohl udělat svůj vlastní obraz založený na faktech. "V mediálním světě se totiž zrodila řada nepřesností i účelových zkreslení. Snahou je tyto mýty vyvrátit a jednou provždy zasadit do reálného kontextu i díky doplnění textové části knihy o stanovisko zástupce památkové péče a o rozhovory se všemi porevolučními vlastníky," konstatuje.

Jeho slova doplňuje Hana Pavelková z památkového ústavu: "V současné době nám nezbývá než si přát a doufat, že areál bývalých lázní po dlouhých letech našel svého vlastníka, který mu znovu vtiskne život a rozšíří jeho potenciál, stejně tak, jako to na konci devadesátých let 19. století učinil Camillo Razumovský. Doufejme, že ideový záměr nezůstane pouze na papíře a že se v brzké budoucnosti dočkáme jeho detailnějšího rozpracování. Věřme, že nastane čas, kdy si s hrdostí projdeme lázeňskou kolonádou, necháme se lehce omámit pomalým rytmem charakteristickým pro všechna lázeňská centra a s výhledem na krásné údolí řeky si vychutnáme výbornou kávu."

O knize Janské Koupele
Autor fotografie: Surbanz.cz

O knize Janské Koupele

Janské Koupele: Minulost, současnost a budoucnost. Na 272 stranách poskytuje publikace zprávu o historii i současném stavu místa, jehož nezapomenutelná atmosféra je zachycena na velkém množství pohlednic a fotografií. Publikace obsahuje také historické studie o lázních v 19. a 20. století, stanovisko zástupce památkové péče i výpovědi minulých a současných vlastníků. Editoři: Monika Čermínová a Lukáš Horký, vydalo nakladatelsví Surbanz v roce 2022 Knihu lze objednat v e-shopu nakladatelství Surbanz (www.surbanz.cz).

 

Právě se děje

Další zprávy