Neodebíráš, zaplatíš. Výrobci odpovídají za produkty i po skončení jejich životnosti

Robert Šimek - za podpory: Ekolamp
30. 8. 2019 16:00
Výrobci elektrozařízení, pneumatik nebo baterií jsou odpovědní za své produkty i po skončení jejich životnosti. Pokud neumožní takzvaný zpětný odběr, čekají je vysoké sankce. Ročně jdou do statisíců korun.
Výrobci elektrozařízení, pneumatik nebo baterií jsou odpovědní za své produkty i po skončení jejich životnosti.
Výrobci elektrozařízení, pneumatik nebo baterií jsou odpovědní za své produkty i po skončení jejich životnosti. | Foto: Shutterstock

Pokud si spotřebitel zakoupí produkt, který nefunguje, nebo pokud způsobí spotřebiteli nějakou škodu, je výrobce povinen ho ho opravit, vyměnit za jiný, nebo způsobenou škodu nahradit.

Co ale v případě, že výrobek doslouží a spotřebitel se ho rozhodne zbavit? Také může způsobit škodu, řada produktů totiž obsahuje látky nebezpečné pro životní prostředí.

Rozšířená odpovědnost

Roku 2014 byl do českého právního řádu zaveden institut takzvané rozšířené odpovědnosti výrobce. "Odpovědnost je v tomto případě rozšířena i na období, kdy výrobek už dosloužil a uživatel se ho chce zbavit," říká obchodní ředitel společnosti Ekolamp Petr Číhal. "Výrobce je proto povinen zajistit zpětný odběr takového výrobku," dodává.

V případě, že výrobce tuto povinnost ignoruje, je označen za takzvaného freeridera. "Freeridingu se dopouštějí firmy, které nezajišťují zpětný odběr výrobků nebo se na něm nepodílejí finančně v zákonem stanoveném rozsahu," říká Martin Zemek z České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Výrobcem se přitom podle ministerstva životního prostředí rozumí i firma, která výrobek do České republiky dováží.

Jen v oblasti elektroniky bylo v roce 2018 sankcionováno 15 freeriderů, o rok dřív dokonce 27. "Jedná se především o dovozce, z nichž řada provozuje i e-shopy," vysvětluje Zemek. Celkové sankce za poslední dva roky dosáhly částky 585 tisíc korun.

Odpovídající opatření

Freeridery jsou podle zjištění ČIŽP hlavně menší společnosti, které nemají povědomí o svých zákonných povinnostech. "O úmysl se jedná málokdy, z pohledu kontrolního orgánu to ale nehraje roli," upozorňuje Martin Zemek.

Většina velkých firem si přitom svou povinnost uvědomuje. "Odpovědnosti za naše výrobky se nezbavujeme. V minulém roce jsme navázali spolupráci s největším kolektivním systémem, který v České republice zajišťuje sběr a zpracování vysloužilých spotřebičů," říká manažerka ekologie DZ Dražice Kamila Pokorná. A obdobně reaguje i manažerka komunikace společnosti Mountfield Kateřina Böhmová. "Pojem rozšířená odpovědnost výrobce byl do českého právního řádu zaveden přibližně v polovině roku 2014 a naše společnost okamžitě přistoupila k přijetí odpovídajících opatření, byť jsme u řady výrobků pouze dodavatelem," říká.

Životnost a opravitelnost

Součástí rozšířené odpovědnosti výrobce je i takzvaný ekodesign. Výrobce by tedy měl zvážit, z čeho produkt vyrábí, aby co nejméně zatěžoval životní prostředí. Je to ostatně v jeho vlastním zájmu, protože pak může výrobek jednoduše a levně recyklovat.

"Při výrobě ohřívačů vody využíváme některé unikátní materiály a technologie, které usnadňují recyklaci," potvrzuje Kamila Pokorná z DZ Dražice. "Jedná se například o polyuretanové izolační pěny s nadouvadly čtvrté generace," doplňuje. Obdobně jsou na tom i v Mountfieldu. "Snažíme se předcházet vzniku odpadů už výběrem výrobků, které do našeho sortimentu zařazujeme. Jde o takové produkty, které mají nadprůměrnou životnost a snadno se opravují," dodává Böhmová.

 

Právě se děje

Další zprávy