Mimořádná inteligence? Pro dítě je to často spíš handicap

Zuzana Hronová Zuzana Hronová
22. 9. 2014 7:00
Mimořádní chytrost dítěte nemusí znamenat přímou a snadnou cestou k úspěchu, ale neporozumění společnosti a problémy ve škole.
Mimořádně chytré dítě mnohdy naráží na podobné bariéry a neporozumění jako děti s tělesným či duševním handicapem.
Mimořádně chytré dítě mnohdy naráží na podobné bariéry a neporozumění jako děti s tělesným či duševním handicapem. | Foto: Thinkstock

Praha - Když se někomu zmíníte, že vaše dítě ve čtyřech letech plynule četlo a bez problému počítalo příklady s přesahem přes deset, mnohdy reaguje slovy: "Tak to zvládá školu v pohodě, ne? Ten to tam má snadné!" Jenže ouha, je to jeden z mýtů.

Vysoká inteligence dětí může u mnohých znamenat i společenský handicap, ne nutně zařazení mezi elitu. Nadprůměrně inteligentní děti mají jiné vzorce chování, specifické vzdělávací potřeby a je třeba k nim přistupovat zcela individuálně. Podobně jako k fyzicky, mentálně či sociálně znevýhodněným.

Dalším mýtem je, že mimořádně chytré děti se rodí do dobře situovaných rodin, takže rozhodně nepotřebují pomáhat. Jenže tyhle děti, kteří třeba jednou zvýší ekonomickou prosperitu naší země či renomé České republiky, mnohdy vyrůstají v sociálně slabých rodinách.

Nepochopení od vrstevníků a problémy ve škole

Co konkrétně takové dítě trápí? "Těžko se začleňuje do kolektivu svých vrstevníků - vědomostně totiž nejsou na jeho úrovni, tzn. nemohou si s ním “normálně” povídat a hrát. Vyhledává starší kamarády, ovšem pro ně zase není dostatečně osobnostně vyvinutý," říká Miriam Janyšková, zakladatelka  projektu Charitky, který se snaží těmto dětem pomáhat.

Mimořádně nadané dítě
Autor fotografie: František Vlček/Economia

Mimořádně nadané dítě

Za hranici mimořádně nadaného dítěte je považováno 130 bodů v IQ škále. Za nadané dítě můžeme ale považovat každé dítě s IQ převyšujícím 110 bodů. Děti, které se pohybují na křivce rozložení inteligence v populaci blíže k extrémním hodnotám, vyžadují větší podporu ve vzdělávání. Nadání dítěte nemusí být patrné na první pohled. Často bývá maskováno tzv. dvojí výjimečností, tedy spojením nadání a handicapu. Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), autismus, specifické poruchy učení jako např. dyslexie mohou zkreslit školní výkon dítěte.

Zdroj: http://www.chytredeti.cz

Podobné zkušenosti má i Jitka Svobodová, ředitelka Soukromé základní školy Cesta k úspěchu, zaměřené právě na nadané děti. "V dětském kolektivu tyto děti většinou nejvíce naráží na nepochopení od svých vrstevníků, kterých se většinou straní, neboť se neorientují v jejich sociálně-emočních reakcích či kolektivních hrách."

Tím, jak se MIND (tedy mimořádně intelektově nadané dítě) vyčleňuje z kolektivu, může se stát obětí šikany, popřípadě se chytnout pochybné party. "Ty ho totiž mezi sebe rádi přijmou, když spolu s nimi bude rebelem společnosti," vysvětluje zakladatelka Charitek.

K tomu se přidávají i problémy ve škole - probíraná látka je příliš jednoduchá, a tudíž nudná. Dítě proto často vyrušuje, strhává na sebe pozornost a dostává poznámky.

"Při učení naráží na překážky související s výukovými stereotypy. Nadané děti přeskakují některé dílčí kroky k dosažení výukového cíle v daném tématu, jejich myšlení je rychlejší, pružnější a kreativnější a proto nalézají více řešení. Často se setkávají s nepochopením pedagogů. Nudí se, a proto vyžadují pozornost. A neříkají si o ni vždy sociálně přijatelným a kultivovaným způsobem," vyjmenovává potíže mimořádně nadaných dětí v běžné základní škole Jitka Svobodová.

Je mimořádně inteligentní? Tak v čem chcete pomáhat?

Společnost má navíc potíž mimořádný intelekt u malého dítěte včas rozpoznat. A i když ji rozpozná, nepovažuje tuto vlastnost za handicap, s kterým by se mělo dítěti či rodičům jakkoliv pomáhat.

České naděje
Autor fotografie: Thinkstock

České naděje

V seriálu online deníku Aktuálně.cz  "České naděje" vás seznamujeme s mladými nadějemi české vědy, kultury i české společnosti. Jsou mladí, ale již slaví mezinárodní úspěchy, vedou vlastní výzkumy, vynikají v umělecké oblasti, popřípadě jsou obětaví dobrovolníci či probouzí občanskou společnost.

Zdroj: Zuzana Hronová

"Měli bychom si  takových dětí považovat a hýčkat si je. Nicméně, toto bude ještě dlouhá cesta," upozorňuje Jitka Svobodová z pražské soukromé školy Cesta k úspěchu.

"Společnost zastává názor, že mimořádné intelektové nadání je genetická záležitost, tzn. takové dítě se rodí jen vysokoškolsky vzdělaným rodičům. Tudíž takové děti si se vším v životě poradí, když jsou tak chytré a pokud ne přímo oni sami, tak jim v tom pomohou jejich rodiče. Mimořádný intelekt společnost vnímá jako “elitářskou záležitost," popisuje Miriam Janyšková.

Jenže jak dodává, ze své zkušenosti dobře ví, že tento dar  a jeho rozvíjení je “vykoupen” velkou mírou pochopení, trpělivosti a lásky.

Poznejme včas vědce či myslitele

S trochou nadsázky řečeno, na tom, jak budeme schopni včas rozpoznat, vnímat, tolerovat a rozvíjet tyto jedince, závisí budoucnost naší společnosti. Protože to vyrušující přemoudřelé dítě může být budoucí slavný vědec či myslitel.

Učitel by se měl speciálně věnovat nejen žákům, co pomaleji chápou, ale i žákům, kteří se nudí a potřebují rychlejší tempo.
Učitel by se měl speciálně věnovat nejen žákům, co pomaleji chápou, ale i žákům, kteří se nudí a potřebují rychlejší tempo. | Foto: Thinkstock

Co si ale s tímto malým vědcem počít? Rodiče by ho podle Miriam Janyškové měli brát takového, jaký je, neměli by s ním bojovat či se ho snažit změnit. "Měli by ho přijímat se vším všudy, motivovat, protože takové dítě je obrovskou příležitostí pro budoucnost nás všech," upozorňuje.

Jak dodává Jitka Svobodová, rodiče by měli jeho potenciálu umožnit růst a citlivě vnímat jeho individuální potřeby.

Učitelé by pak pro něj měli být partnery, být si vědomi jeho specifických vzdělávacích potřeb a rozvíjet ho vědomostně v jeho tempu. Rodiče by podle Svobodové měli požádat učitele o individuální vzdělávací plán, aby se dítě ve škole nenudilo.

"Poskytovat mu úkoly navíc v oblasti, ve které je jeho silná stránka  a netrvat na dokonalém splnění úkolů v oblastech, které jsou pro něj okrajovou záležitostí," dodává Miriam Janyšková.

 

Právě se děje

Další zprávy