Obrazem: "Slovenský Basquiat" Stano Filko předběhl dobu. Praha teď vystavuje jeho americké obrazy

Výstava v galerii Pro arte.
Foto: Jakub Plíhal
Obrazy slovenského umělce a důležité osobnosti výtvarné avantgardy Stana Filka, které autor vytvořil v emigraci v USA v 70. a 80. letech, vystavuje galerie a investiční fond Pro arte v Praze. Obrazy jsou zavěšené na lankách, divák mezi nimi prochází a může je rozpohybovat. Tak je prý měl zavěšené v ateliéru i Stano Filko. "Od působení v Americe si Filko sliboval kariéru, ta se ale nedostavila. Ustoupil tehdy od konceptu a dělal gestuální malbu, na niž však Amerika v 80. letech ještě nebyla připravena. Tím, co dnes vystavujeme, v podstatě předběhl dobu," říká kurátor výstavy Adam Hnojil.

Stano Filko (1937 - 2015) byl klíčovou osobností československého umění druhé poloviny 20. století, kterého především zahraniční kritika vnímá jako výrazného avantgardního umělce. Od 60. let se díky svým invenčním projektům - kosmologicky zaměřeným manifestům a instalacím - stal uznávanou autoritou. 

Pražská galerie a investiční fond Pro arte nyní vystavuje sérii obrazů, jež Filko vytvořil v emigraci v USA v 70. a 80. letech. Obrazy odkoupil od autorovy newyorské galeristky. 

"Filko odcházel do emigrace jako slavný umělec, konceptualista, který v 60. letech prorážel cestu konceptu do československého umění. Zatímco v Čechách byla populární geometrická abstrakce a klasická malba, Slováci byli co se konceptuální tvorby týče velice progresivní," podotýká kurátor výstavy Adam Hnojil. 

Umělec, který předběhl dobu

Filkův návrat k malbě v době, kdy se věnoval především právě konceptu, je podle Hnojila do velké míry reakcí na gestickou malbu, která se v zahraničním prostředí ve stejné době objevuje například v tvorbě Jeana - Michela Basquiata, Georga Baselitze nebo Anselma Kiefera.

"Filkův soubor děl je charakteristický prací s vlastní identitou a melancholickou retrospekcí. Významnou roli hraje přirozený stesk emigranta po domově a rodině, který našel vyjádření v barevné škále nebo volbě témat. V některých obrazech se objevují barvy trikolóry, do dalších jsou vlepeny obrázky dívek v krojích, jinde maloval zuby svého syna," dodává Hnojil. 

Významným mezníkem v životě i tvorbě Stana Filka byla emigrace do Německa v roce 1981. Rok poté na sebe upozornil na přehlídce Dokumenta v Kasselu, která byla přelomová i pro německé umělce; odmítl ale nabídky tamních galeristů a odešel do USA.

Od působení v Americe si Filko sliboval kariéru, ta se ale nedostavila. "Ustoupil tehdy od konceptu a dělal gestuální malbu, na niž však Amerika v 80. letech ještě nebyla připravena. V podstatě tam přežíval. Tím, co získala jeho galeristka a co tu dnes vystavujeme, předběhl dobu," uvedl kurátor Hnojil. 

Autorem instalace výstavy je mladý sochař Rudolf Samohejl, jenž obrazy nechal zavěšené na lankách, divák mezi nimi prochází a může je rozpohybovat. Tak je prý měl zavěšené v ateliéru i Filko.

 

Právě se děje

Další zprávy