reklama
 
 

Zemřel muzikolog John Tyrrell, v češtině vyjde jeho tisícistránková kniha o Janáčkovi

5. 10. 2018 16:03
Odešel John Tyrrell, celoživotní propagátor tvorby Leoše Janáčka. Pro českou hudbu vykonal podobně mnoho jako Charles Mackerras. Prvních tisíc stran jeho monografie o Janáčkovi brzy vyjde v českém překladu.

Po těžké nemoci včera ve věku šestasedmdesáti let zemřel britský profesor John Tyrrell, odborník na českou operu 19. a 20. století. Od roku 2000 působil jako profesor na univerzitě ve velšském Cardiffu a významně se zasloužil především o prohloubení světového zájmu o dílo Leoše Janáčka.

Muzikolog obdržel čestné doktoráty Masarykovy univerzity i Janáčkovy akademie múzických umění. "Tyrrellovo dílo způsobilo, že se Janáčkovým operám i dalším českým hudebním dramatům a české hudbě vůbec otevřela cesta na evropské scény a evropská koncertní pódia," uvedla brněnská akademie, když Tyrrella vyznamenala.

Začátkem letošního roku profesor přidal ještě ocenění International Ambassador of Czech Music, vyhlášené na cenách Classic Prague Awards. O Tyrrellově úmrtí dnes informovala brněnská Nadace Leoše Janáčka.

"Janáčkova hudba ke mně promlouvala, obdivoval jsem její přímočarost. Navíc psal krátkou muziku. V devadesáti minutách své opery sdělil vše. Stačilo pár not a dokázal navodit atmosféru, kterou jiní budovali i pět minut," říkal Tyrrell, jenž k Janáčkovi cítil náklonnost i pro podobný životní osud. "Oba jsme byli outsidery, on se dlouho nemohl prosadit v Praze, vždy šel příliš svou cestou, já byl Rhodésan studující Janáčka na univerzitě v Cambridge," srovnával.

John Tyrrell se roku 1942 narodil právě v Jižní Rhodésii, tedy dnešním Zimbabwe. Muzikologii studoval v Kapském Městě a Oxfordu. Janáčkovi se začal vážněji věnovat v posledním ročníku na univerzitě. Kvůli němu se Tyrrell dokonce začal učit česky u bývalého zaměstnance českého velvyslanectví v Jihoafrické republice.

U tématu zůstal i poté, co roku 1962 přesídlil do Velké Británie a pokračoval v doktorském studiu na Oxfordské univerzitě. V průběhu svého bádání si pak Tyrrell češtinu zdokonalil.

"Když jsem poprvé přijel do Česka, to bylo v roce 1967 díky stipendiu od British Council, uměl jsem solidně číst, mluvit však jen málo. Bydlel jsem tehdy na kolejích, kde nikdo z mých spolubydlících nemluvil anglicky. To mě donutilo mluvit česky hned od počátku," vzpomínal Tyrrell v rozhovoru, který vznikl roku 2008 při jeho návštěvě festivalu Moravský podzim.

V rámci stipendia Britské rady a Českého hudebního fondu později muzikolog pracoval s Janáčkovými autografy a dokumenty přímo v Brně.

O Janáčkově tvorbě sepsal několik knih. Podílel se na kritickém vydání oper Její pastorkyňa a Z mrtvého domu, byl spoluautorem katalogu skladatelova díla z roku 1997, editorem a překladatelem anglického vydání Janáčkových dopisů Kamile Stösslové nebo pamětí Zdeňky Janáčkové. Napsal podrobnou studii Czech Opera, jež v českém překladu vyšla roku 1992, a podílel se na vzniku vyhledávané hudební encyklopedie The New Grove Dictionary of Music and Musicians.

Především byl ale Tyrrell autorem dvojdílné, dosud nejrozsáhlejší Janáčkovy monografie nazvané Janáček: Years of a Life. "Přibližně dva tisíce jejích stran přinášejí odpovědi snad na všechny faktické otázky kolem Janáčkovy tvorby i okolností jejího vzniku," konstatoval letos v Týdeníku Rozhlas hudební kritik Boris Klepal.

První svazek monografie koncem tohoto měsíce v českém překladu vydá nakladatelství Host pod názvem Leoš Janáček, svazek I: Osiřelý kos (1854-1914). Kniha čítající takřka tisíc stran se detailně věnuje skladatelovu soukromému životu, jeho studiu i kariéře učitele, klavíristy a sbormistra. Zabývá se Janáčkovými skladatelskými počátky i jeho kompozičním vývojem a rovněž předkládá podrobnou genezi řady jeho děl.

Do textu jsou vřazeny oddíly zaměřené na Janáčkův poměr k panslavismu, na odkaz Janáčka coby hudebního etnografa nebo na jeho vztah s Antonínem Dvořákem či Zdeňkem Nejedlým. Kniha též obsahuje kapitoly z pera Stephena Locka a Jiřího Zahrádky.

Nadace Leoše Janáčka uvedla, že Tyrrellově památce bude věnován letošní ročník mezinárodního festivalu Janáček Brno, který se uskuteční od 17. listopadu do 5. prosince.

autoři: ČTK, Kultura | 5. 10. 2018 16:03

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama