Simona Racková - Den mi běží pod prstama

Simona Racková
1. 5. 2006 8:30
Báseň týdne - Třicetiletá Simona Racková se o moderní poezii zajímá již od svých studií a na jejích básních je to dobře poznat. Více než přehršle básnických obrazů zde nacházíme nejvšednější realitu pokud možno okleštěnou o rozvíjející mnohomluvné přívlastky. A právě tady se začíná otevírat svět její antipoetiky, svět věcí, které jsou tak obyčejné, až jsou něčím zvláštní.

Den
mi běží pod prstama
přestává být

já vim řekneš...
řekneš všechny ty známý věci

a já
budu sedět na břehu
na břehu z betonu

a rousat si nohy
ve studeným
zasviněným

tichu

Simona Racková - narodila se 18. září 1976 v Praze, vystudovala český jazyk a literaturu na FF UK. Pracuje jako editorka a spolu s Olgou Stehlíkovou připravuje pro nakladatelství Dybbuk Antologii nové české poezie 1990-2005. Básně publikovala kromě několika almanachů také v Tvaru (edice Tvary, únor 2001), v němž vyšla i větší část souboru Přítelkyně (6/2005), a v almanachu wagon. Kromě ,krátkých řádků' se věnuje flamenku a latinskoamerickým tancům.

 

Právě se děje

Další zprávy