Báseň týdne: Print - Hranice hříchu

Print
16. 1. 2006 0:00
Báseň týdne - Autor, jenž si jednoduše přezdívá Print, publikuje na literárních serverech svou poezii, která čerpá sílu z Bible a biblických textů. Jeho texty, připomínající místy středověké litanie, se hlásí v tom nejlepším smyslu slova k odkazu Jiřího Ortena. Print nezavrhuje tradici, ale naopak si z ní bere to nejlepší - i proto působí jeho verše tak ukotveně v prostoru a čase.

Hranice hříchu

Já, Josef Arimejský, zbožný muž,
třináctý z apoštolů,
vzdělaný farizej,
služebník služebníků tvých
pokora ve slámě
šlépěje k Jerichu
chudoba mecenáše
rybář bez hříchu
větev pro Jidáše
a voda pro Piláta
ticho v Getsemanech
a křik na Golgotě
tvá svatá slina z bláta
tvá rouška na nahotě
Opřený o slovo
kterým jsi dokonal
tvé mrtvé tělo
z kříže sňal
na rukou snesl
krev z tvých ran
do hrobu
kde předtím nikdo nelehal
Pro tebe přichystal!
Daroval!
Do plátna obvinul!
Vonný nard rozléval!
Uložil!
Zulíbal

a tys mi na třetí den vstal!!!

Ty pyšný Synu Davidův
posedlý vlastním vzkříšením
v tom hrobě bez tebe
jsem mrtvým zůstal sám

sám v sobě opuštěn
sám sobě sám!

Print alias Jan Hrubý - narozen v druhé polovině minulého století, vyrůstal v Karlových Varech, nyní žije v Brně. Píše od 12 let. Publikuje na různých literárních serverech. Mívá "autorská čtení" v různých knihovnách atd., kterých se zásadně nezúčastňuje. Jeho přátelé mu pro radost vydali sbírku básní Narcisky pro Andreje Vojtěcha v nakladatelství Gloriet, některé básně jeho křesťanští přátelé zhudebnili. Printovy autorské básně můžete nalézt na jeho internetových stránkách ZDE.

 

Právě se děje

Další zprávy