Brusel zakáže pokusy na lidoopech. Výjimky ale povolí

Vanda Králová
13. 11. 2008 10:30
Ochráncům zvířat ale nová směrnice nestačí
Velcí primáti, jako například gorily, už nebudou obětí vědy. Apoň pokud to nebude bezpodmínečně nutné.
Velcí primáti, jako například gorily, už nebudou obětí vědy. Apoň pokud to nebude bezpodmínečně nutné. | Foto: Reuters

Brusel - Omezit laboratorní testy na zvířatech, v některých případech je dokonce zakázat. To je zbrusu nový návrh, který představila Evropská komise.

Brusel chce nahradit současné testovací metody alternativami. Živá zvířata by se buď neměla používat vůbec, nebo jen v omezené míře. 

Výrazně snížit se má každopádně jejich počet.

"Je důležité upouštět od testů na zvířatech. Vědecký výzkum se musí soustředit na hledání alternativních metod. Kde nejsou alternativy možné, musí se zlepšit zacházení s laboratorními zvířaty," vysvětlil evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas z Řecka.

Souvislosti: Vědci bijí na poplach: Polovině primátů hrozí vyhynutí

Návrh Evropské komise počítá i s tím, že pro zacházení s laboratorními zvířaty začnou platit etické normy. Definuje, v jakých prostorách mají být umístěna a jak se o ně má pečovat.

Testy jen s povolením

Směrnice se týká zvířat, která se používají ve výzkumu, k výuce a školení. Zpřísňuje podmínky pro testování všech živých obratlovců a některých dalších vybraných druhů.

Zákaz testování platí pro lidoopy.

Šimpanzi, opice bonobo, gorily a orangutani se nesmějí používat k vědeckým výzkumům, "pokud nedojde k neočekávanému propuknutí nemoci ohrožující lidské životy", stojí v návrhu směrnice. V takovém případě může členský stát EU požádat o zvláštní povolení.

Dnes se na primátech testují například vakcíny proti malárii, viru HIV, hepatitidě nebo SARS.

I nadále by se mělo testování na zvířatech využívat při výzkumu smrtelných nakažlivých chorob.
I nadále by se mělo testování na zvířatech využívat při výzkumu smrtelných nakažlivých chorob. | Foto: Reuters

Je to málo, vzkazují ochránci

Ochránci přírody ale příliš nejásají. Nová unijní směrnice je prý málo ambiciózní. Očekávali úplný zakáz testů na všech druzích primátů, což se podle nich nestalo.

"Návrh novely směrnice tak výrazně zklamal, protože obsahuje jen omezení používání primátů na pokusy, což ve skutečnosti neznamená žádné zlepšení oproti současnému stavu," řekla Aktuálně.cz Veronika Charvátová z organizace Svoboda zvířat.

Novela je podle ní i jejích kolegů nekonkrétní. Ochráncům zvířat se nelíbí ani to, že obsahuje výjimky, pod které spadá většina pokusů. Viní z toho především vliv ekonomicky silného farmaceutického průmyslu.

"Není stanoven žádný jasný cíl ani žádné konkrétní snížení počtů pokusů ve vztahu k určitým typům výzkumu nebo ve vztahu k určitému datu," dodala Charvátová. 

Hledání alternativ

Směrnice nařizuje hledat jiné postupy, než jsou pokusy na zvířatech. Ty připouští pouze v případě, že žádné alternativy nejsou.

I pak ale musí jejich očekávaný přínos převážit újmu způsobenou zvířeti.

Čtěte také: Nejbližší příbuzný člověka je na pokraji zkázy

Každý projekt, který bude testy na zvířatech zahrnovat, bude muset zažádat o předběžné schválení příslušné úředníky. Povolení musí získat i personál pracující se zvířaty.

Každý rok se v Evropské unii laboratorně testuje na 12 miliónech zvířat. 

Směrnice "tří R"

  • R jako REPLACE = nahradit dosavadní testovací postupy alternativními, při nichž se vnímající zvířata nepoužívají
  • R jako REDUCE = omezit používání zvířat na možné minimum, a to bez snížení kvality výsledků
  • R jako REFINE = zavést metody, které zamezí bolesti, utrpení nebo trvalému poškození pokusných zvířat na minimum, a zlepšit podmínky jejich chovu.

Nová směrnice, která zavádí princip takzvaných "tří R" (anglicky replace, reduce, refine, tedy nahrazení metod testování na zvířatech, omezení počtu laboratorních zvířat a zlepšení péče o ně) se zaměřuje i na specifické bezobratlé druhy zvířat, larvy a plody v jejich posledním trimestru vývoje.

K pokusům se mají používat pouze zvířata narozená v zajetí, aby se zamezilo plundrování divoce žijících populací.

Návrh se netýká živočichů chovaných v zoologických zahradách a těch, kteří se používají při vojenských experimentech nebo zemědělských a veterinárních zákrocích.

Obdobná pravidla, jaká navrhuje Brusel, už platí třeba v USA, Kanadě nebo Austrálii. 

Ze statistik ministerstva zemědělství vyplývá, že v České republice laboratoře ještě v roce 2006 prováděly pokusy na více než pěti desítkách opic.

Čtěte také: Nová priorita EU: Zakázat pokusy na opicích

 

Právě se děje

Další zprávy