Petr Hlaváček

Náměstek primátora hl. m. Prahy, územní rozvoj

Jednoduchá a očekávaná volba. Hlaváček se územnímu rozvoji Prahy věnuje léta. Na magistrát, respektive do Institutu plánování a rozvoje (IPR) přivedl architekta a vysokoškolského profesora už bývalý primátor Tomáš Hudeček.

Hlaváčkovo angažmá ve vedení společnosti, která ovlivňuje, jak se bude metropole proměňovat, však předčasně skončilo v roce 2016. Doplatil tehdy na to, že se architekt Roman Koucký, který vedl přípravu Metropolitního plánu, znelíbil náměstkyni Petře Kolínské (Zelení), která mu vytýkala pomalý postup a neustálé odklady a nakonec navrhla jeho odvolání. Hlaváček však s odvoláním nesouhlasil, proto ho Kolínská nahradila, a docílila tak sesazení Kouckého. Ten se po čtyřech měsících na své místo vrátil a jedinou obětí celého rozbroje tak zůstal Hlaváček.

Za svého působení na IPR nicméně stihl dokončit přípravu některých důležitých dokumentů, zejména Pražských stavebních předpisů a návrhu aktualizace Strategického plánu Prahy.