Zbyněk Ludvík Gordon - Vihorlat

Zbyněk Ludvík Gordon
20. 3. 2006 8:30
Báseň týdne - Jakkoli Robert Heinlein tvrdí, že "básník, který čte své verše na veřejnosti, mívá obvykle i další hrozné zlozvyky", téměř žádná básnická generace se bez tohoto fenoménu neobešla. Zbyněk Ludvík Gordon je takovým básníkem veřejných vystoupení. Své verše recituje se stejným zaujetím v rozhlasovém či televizním studiu jako v kterékoli místní knihovně  pro pět nebo šest posluchačů. Tématem jeho básní jsou především vztahy. Vztahy mezi muži a ženami, vztahy člověka k Bohu, k zemi a k sobě samému.

Vihorlat

K večeru horští lidé opírají šedý dým
o svá již tak nakloněná stavení
Někdy je těžké v tichý klín
složit tu nebetyčnou fůru
zatímco stromy venku kamení

Je málo slov, co zbývá ještě říci
oblohou táhnou chudé vrány
Atoly chalup a v nich trosečníci
Na poli ocelové brány
leží hřeby vzhůru

Až narovnáme všechny zákruty
až přímé bude všechno křivé
na rovnoběžkách samoty
se s nikým neprotneme

Zbyněk Ludvík Gordon - (1961 Jičín) Od poloviny 80. let člen neformálního uměleckého sdružení skupina XXVI., je zastoupen v almanaších: Almanach skupiny XXVI 1987, 1989; Přetržená nit (Obratník, Praha 1996); Máchův Almanach (nadace Lemberk, Praha 1996); Želby (JUNO, Most 1997). Samostatné sbírky: Ve spárech holubice. Protis, Praha 1995 (2. vydání 1996); Dvář. Krásné nakladatelství, Praha 1997; Zrakovina. Protis, Praha 2004. Žije v Brandýse nad Labem.

 

Právě se děje

Další zprávy