Je to výzva i oběť, říká nový šéf ND Václav Pelouch

Jan Gregor Jan Gregor
14. 9. 2012 17:10
Rozhovor s nově jmenovaným prozatímním ředitelem Národního divadla Václavem Pelouchem
Václav Pelouch
Václav Pelouch | Foto: ČTK

Rozhovor - Rozjitřená situace v Národním divadle se přesně po týdnu mírně uklidnila. Ministryně Alena Hanáková přistoupila na požadavky vedení divadla a místo svého ekonomického náměstka Martina Sankota jmenovala dnes v poledne prozatímním šéfem Václava Peloucha, dosavadního provozně-technického ředitele ND. 

Ještě ani nezaschlo razítko na jeho jmenovacím dekretu a nový muž v čele rozbouřené instituce odpověděl Aktuálně.cz po e-mailu na několik otázek.   

Aktuálně.cz: Na co budete klást v prvních dnech po jmenování do funkce největší prioritu?

Na stabilizaci situace v divadle po odvolání Ondřeje Černého.

Foto: ČTK

A.cz: Proti vašemu jmenování protestují odboráři Státní opery, kteří v odvolání Černého viděli šanci k zastavení transformace a návratu před leden 2012. S čím před ně předstoupíte?

V tento moment, a to s naprostou podporou vedení ministerstva kultury, je možné říct, že návrat před rok 2012 je nereálný. Zejména s ohledem na připravované a realizované dramaturgické plány nebo na začlenění budovy opery do celkového kontextu ostatních objektů Národního divadla (jde konkrétně například o propojení IT, energetické hospodářství, spojenou dopravu, účtárnu, propagaci atd.).

Je dále nutné vytvořit ve spolupráci s ministerstvem odbornou komisi, jejímž úkolem, ještě před výběrem nového ředitele, bude provést důkladnou analýzu uměleckou, finanční a tak dále. Teprve na jejím základě půjde rozhodnout, jak pokračovat v dalším směřování divadla - zda ve spolupráci se Státní operou, či nikoliv.

Tento proces se však může uskutečnit nejdříve v příštích letech. Rozhodně o něm chci se zaměstnanci opery (zejména s orchestrem a sborem) hovořit a dále diskutovat o problémech, které oni vidí ve spojení obou divadel.

Ing. Václav Pelouch

*16. 8. 1971

Vzdělání
ČVUT v Praze - Stavební fakulta

Zaměstnání
- jevištní mistr v Divadle v Dlouhé
- redaktor časopisu Stavba

Působení v ND
- od 1998 vedoucí úseku služeb
- od 1. 7. 2000 vedoucí úseku provozu
- od 1. 1. 2008 technicko-provozní ředitel

A.cz: Velkým úkolem nyní bude uspořádat výběrové řízení na nového ředitele. Máte vy osobně nebo lidé z vedení ND, kteří vás podporují, nějakého konkrétního kandidáta nebo kandidáty, kteří by se podle vás na tuto pozici hodili? A doporučili jste už někoho paní ministryni?

Doporučovat jakákoliv jména před tím, než bude definován budoucí rámec Národního divadla, je předčasné.
 
A.cz: Ondřej Černý se do sporu s ministerstvem dostal i kvůli rozdílnému pohledu na výši rozpočtu v roce 2013. Bývalý ředitel odmítal přistoupit na jeho snížení s tím, že by se muselo výrazně sáhnout do dramaturgických plánů a omezit hosty a premiéry. Jaký bude váš postoj k plánovanému snížení finančních prostředků?

Ondřej Černý odmítl první návrh rozpočtu, ve kterém chybělo cca 20 milionů korun na provozní prostředky, které byly určeny na nové inscenace realizované ve Státní opeře. Ministerstvo svůj postoj přehodnotilo a peníze vrátilo. Dále ministerstvo dnes jasně deklarovalo, že finanční prostředky hlavně na platy, které byly přislíbeny v rámci transformace Národního divadla a Státní opery, budou do rozpočtu na rok letošní i příští doplněny.

Základní rámec rozpočtu pro rok 2013, který nyní existuje, je potřeba dále doladit uvnitř divadla nejen mezi uměleckými složkami, ale také provozně-technickými. Zároveň je finální podobu rozpočtu nutné dořešit s ministerstvem.

Foto: www.czechtourism.cz

A.cz:Byl jste jako dosavadní provozně-technický ředitel seznámen v posledních dnech s výstupy oněch dvou auditů, kterými operovalo ministerstvo? A pokud ano, co na ně říkáte?

Byl jsem konfrontován pouze s auditem č. 1, který zpracovávala společnost BDO. Tento audit považuji stále za účelový, nerelevantní, ve velké většině pro činnost divadla nepoužitelný. S takzvaným auditem č. 2 nikdo z vedení Národního divadla nebyl seznámen.

A.cz: Byla pro vás nabídka funkce prozatímního ředitele poctou, výzvou, nebo obětí? Musel jste se rozhodovat dlouho, než jste ji přijal?

Komunikace posledních dnů s ministerstvem se dostala do stádia, kdy bylo potřeba přijmout, že mne vedení Národního divadla s většinovou podporou zaměstnanců zvolilo do této prozatímní funkce. A v tomto smyslu je pro mne tato nabídka poctou, výzvou i obětí zároveň.

 

Právě se děje

Další zprávy