Česká architektura 2004-05: bez událostí

Jan Skřivánek
8. 5. 2006 10:00
Praha - Co se týče architektury, byl loňský rok trochu nijaký. Tak nějak by se aspoň dal shrnout dojem z poslední architektonické ročenky.

Postavilo se pár zdařilých rodinných domů, ale nic, co by výrazněji přesahovalo rámec toho, nač jsme v české architektuře již zvyklí. Tolik autor bilancující publikace Česká architektura 2004-05 přezdívané jednoduše ročenka, jímž byl tentokrát Jan Stempel.

Lucie Kavánová - rekonstrukce Kotrčova mlýna u Lipnice nad Sázavou, 2005
Lucie Kavánová - rekonstrukce Kotrčova mlýna u Lipnice nad Sázavou, 2005 | Foto: Aktuálně.cz

Architekt do ní vybral dvaatřicet staveb od šestadvaceti ateliérů. Hned čtyřmi realizacemi je zastoupen pražský ateliér D3A; po dvou stavbách mají v knize brněnské ateliéry Hrůša-Pelčák, RAW a Burian-Křivinka.

Velký počet rodinných domů mezi představovanými stavbami vysvětluje Stempel poukazem na to, že jejich výstavba v současnosti kulminuje. "Mnoho lidí, kteří chtějí stavět, pochopilo, že k tomu, aby jim dům vyhovoval, se musí spojit s architektem. To je pokrok," prohlašuje v úvodním rozhovoru.

OK Plan architekt - Plechový dům, Humpolec, 2004-2005
OK Plan architekt - Plechový dům, Humpolec, 2004-2005 | Foto: Aktuálně.cz

Kromě rodinných domů a bytových či administrativních komplexů se v ročence objevují i méně běžné stavby: divadlo (rekonstrukce brněnské Reduty), knihovna (rekonstrukce Krajské knihovny v Pardubicích), most (lávka pro pěší v Jizerských horách) či rozhledna (Brdo v Chřibech). Jistou kuriozitou je sklad dřeva, vzdušný přístřešek u chalupy architekta Martina Rajniše postavený pouhým kladením prken na sebe.

Obecnějšímu hodnocení úrovně české architektury v daném roce se Stempel vyhýbá - s tím, že jeden rok je na něco takového příliš krátkým časovým úsekem. Přiznává jen, že mezi stavbami, s nimiž se seznámil, nebyla žádná vysloveně novátorská. Nicméně na rozdíl od svého předchůdce Jana Jehlíka, který knihu sestavoval o rok dřív, se Stempel neodhodlal, aby svůj výběr aspoň ve stručnosti zdůvodnil.

Markéta Cajthamlová - rodinný dům, Konárovice, 2004-2005
Markéta Cajthamlová - rodinný dům, Konárovice, 2004-2005 | Foto: Aktuálně.cz

Cenný je naopak pokus zasadit českou architekturu do širšího středoevropského kontextu. Henrieta Moravčíková a Antal Puhl, které Stempel za tímto účelem oslovil, ve svých příspěvcích nahlížejí dění v České republice ze slovenské, respektive maďarské perspektivy. 

Součástí ročenky je opět také dvojice interview, tentokrát s Evou Jiřičnou a Janem Kaplickým. Podobné rozhovory s oběma však bylo možné číst i v denním tisku. Představit některého méně slavného architekta, který na srovnatelný prostor v masových médiích nemá šanci, by tudíž patrně bylo smysluplnější.

ARCHTEAM - rodinný dům, Mořina, 2005
ARCHTEAM - rodinný dům, Mořina, 2005 | Foto: Aktuálně.cz

Ročenka letos vychází už pošesté. Vydává ji obecně prospěšná společnost Prostor architektura, interiér, design, která výběrem staveb každoročně pověřuje jiného architekta.

Součástí publikace je letos CD, na kterém jsou všechny předchozí ročenky v elektronické podobě. Společnost tak podle její ředitelky Dagmar Vernerové vychází vstříc poptávce po vyprodaných minulých dílech, na jejichž dotisk nemá prostředky.

Česká architektura 2004-2005, estavil: Jan Stempel, fotografie: Radovan Boček, Filip Šlapal, Ester Havlová a další, počet stran: 212, Prostor architektura, interiér, design 2006


 

Právě se děje

Další zprávy