reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Efektivní a ekonomický systém ATREA pro centrální větrání

Společnost ATREA vyvinula a nabízí unikátní, ucelený systém centrálního větrání, založený na centrální vzduchotechnické jednotce a lokálních chytrých VAV regulátorech (SMART boxech), umožňující nezávisle regulovat jednotlivé sekce. Systém je vhodný především pro bytové domy, kancelářské budovy, školy, hotely apod.

Celý systém je možné rozdělit do čtyř základních skupin, kdy všechny jsou vzájemně provázány a dodány jedním výrobcem. Tento fakt zajišťuje investorům, a zároveň projektantům bezproblémový návrh a následně i fungování celého systému.

1) Centrální vzduchotechnická jednotka může být jakákoliv jednotka DUPLEX s regulací RD5 - např. jednotky řady DUPLEX Multi, MultiEco, Flexi, Roto, Silent atd. Podle konkrétní dispozice může být ve vnitřním nebo i nástřešním provedení. Jednotka může podle potřeb zajišťovat mimo rekuperaci a filtraci i kompletní úpravu přiváděného vzduchu (topení, chlazení).

2) SMART boxy jsou určeny do každé větrané sekce. Podle velikosti objektu a topologie jich může být k jedné centrální jednotce připojeno od 2 do 63 kusů. SMART box reguluje průtok na přívodu a odtahu z dané sekce tak, aby byl vždy zajištěn rovnotlaký provoz (případně předem definovaný rozdíl průtoku). Na základě volitelně připojených sensorů může být průtok upravován zcela automaticky, případně lze systém ovládat ručně celou řadou ovladačů. Pro rozsáhlejší sekce - např. celý byt - lze přívod dělit a automaticky regulovat zóny (např. denní, noční). Volitelně lze lokálně upravovat i teplotu přiváděného vzduchu (ohřívat).

3) Kabelové propojení zajišťuje vzájemné propojení centrální jednotky a jednotlivých SMART boxů. Díky vzájemné komunikaci je celý systém trvale a okamžitě řízen tak, aby centrální jednotka dávala přesně potřebné množství vzduchu. Tato průběžná optimalizace vede k výrazné úspoře provozních nákladů (elektřina na pohon ventilátorů, energie na dohřev / chlazení) a mimo jiné se tím docílí i snížení hlučnosti celého systému.

4) Internetové připojení umožňuje detailní uživatelské ovládání jednotlivých SMART boxů přes chytré telefony a PC. Pro správce pak umožňuje centrální dohled nad celým systémem včetně automatického hlášení poruch. V neposlední řadě poskytuje podklady pro rozúčtování nákladů na provoz centrální jednotky na jednotlivé SMART boxy (výhodné především pro bytové domy).

Výhody systému ATREA

  • Systémové unikátní řešení SMART boxů s centrální vzduchotechnickou jednotkou
  • Optimalizace výkonu centrální jednotky podle požadavků jednotlivých SMART boxů výrazně snižuje spotřebu energie a hlučnost
  • Sofistikovaný systém regulace všech jednotlivých částí s centrální správou
  • Variabilita umístění díky různým provedením
  • Široká škála použití díky obsáhlé řadě velikostí do 1400 m3/h na jeden box
  • Kompaktní rozměry umožňující instalaci např. do podhledů
  • Přesná regulace průtoku v celém deklarovaném rozsahu použití zajišťující perfektní rovnotlaký provoz systému
  • Široká škála příslušenství připojitelného ke každému SMART boxu zvyšuje uživatelský komfort a dále snižuje provozní náklady
  • Systém centrální správy v úrovni uživatel i správce s mnoha nadstandardními funkcemi (např. možnost rozúčtování nákladů na provoz centrální vzduchotechnické jednotky)

Samozřejmostí je zcela univerzální provedení, kdy je možné přívodní a odvodní regulační část umístit do jednoho místa - kompaktní provedení, nebo naopak rozdělit do jednotlivých částí bytu - dělené provedení. Provedení se jednoduše změní přímo na stavbě, tím se pro projektanty stává návrh jednodušším.

Systém nabízí variabilní možnosti ovládání a příslušenství, které ho činí vysoce flexibilní pro různé aplikace. Díky ucelenému sortimentu ovladačů a navazujícího příslušenství lze na jedné realizaci precizně odstupňovat např. jednotlivé byty dle jejich úrovně tím, že je použit komfortní dohřev vzduchu nebo některé z výběrových funkcí, které regulace nabízí.

Mezi nejvýznamnější můžeme zařadit možnost zónování přívodu vzduchu, kdy je možné nezávisle, dle potřeby, větrat jednotlivé části bytu (zejména u větších dispozic) typicky se jedná o větrání denní a noční části, kdy dochází k úsporám nákladů, je možné zmenšit objemový průtok vzduchu a tím dosáhnout i nižší akustické zátěže v interiéru. Další možností je i přednostní odvětrání prostoru kuchyně. V případě potřeby je možné stiskem tlačítka, nárazově zvýšit výkon větrání a zároveň celý, nebo většinu odváděného vzduchu přesunout do odtahu z kuchyně, čímž je sníženo riziko průniku pachů do ostatních prostor.

Systém dále nabízí i funkce, které jsou přímo spjaté s používáním bytů, ale jejich užitečnost ocení zejména správci a servisní technicky již provozovaných systémů. Jedná se o kompletní vzdálenou správu, která probíhá přes ATREA connect server a umožňuje tak odkudkoliv, pouze ověřenému správci, ověřovat správné fungování systému, a tím diagnostikovat případnou poruchu před výjezdem servisního technik, který je tak lépe připraven na případný zásah. Funkcí, kterou ocení i správce domu je možnost rozúčtování nákladů na provoz systému dle skutečného množství vzduchu, které bylo do jednotlivých bytů dodáno. Toto je funkce, kterou nenaleznete u žádného konkurenčního systému.

V rámci podpory samotného návrhu systému je dále připraven unikátní návrhový software ATREA kdy se jedná o zcela novu část standardního programu ADU, který je volně stažitelný ZDE. Program nabízí komplexní návrh celého systému po jednotlivých SMART boxech s vazbou na optimální návrh centrální jednotky a systému regulace. Zpracovatel projektu může jednoduše vytvořit veškeré přehledy centrálních jednotek a k nim příslušných SMART boxů vč. vazby kompletní návrh systému regulace a komunikační sítě. Samozřejmostí jsou tiskové výstupy samostatně vždy určité části návrhu, nebo komplexní technická specifikace vč. vazby na výpis jednotlivých položek.

Celý systém je v rámci jednotlivých projektů v reálném provozu / testování již od roku 2013, je tedy plně připraven zajistit požadavky realizací, kde je podmínkou precizní regulace výkonu větrání ve větším množství nezávislých sekcí a zároveň zajištění i maximální úspory provozních nákladů, kdy VAV systém ATREA s optimalizací výkonu dlouhodobě vykazuji snížení provozních nákladů o 20 - 30% oproti klasickému řešení systému řízeného na konstantní tlak. Mezi nejvýznamnější realizace můžeme zahrnout bytové domy společnosti JRD např. EcoCity Malešice I. a II. etapa nebo Park Hloubětín. Jen v rámci těchto dvou projektů je provozováno více než 220 SMART boxů s 22 centrálními jednotkami. Díky výše popsaným funkcím a kompletnímu řešení se jedná o systém, který dnes nemá na trhu konkurenci.

autor: komerční článek | 13. 10. 2017

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Sponzorované odkazy

reklama