Paneláky jako ekologické a atraktivní bydlení. Ostrava má plán, jak proměnit sídliště

Paneláky jako ekologické a atraktivní bydlení. Ostrava má plán, jak proměnit sídliště
Společenství vlastníků ale v uplynulých letech panelové domy postupně zateplila a byty proměnila na celkem pohodlné jednotky s pevným jádrem. Jako největší devízu života na sídlišti lidé často zmiňují zeleň, slunečné byty, ve kterých je v zimě levné teplo, a dostupnost dopravy či mateřských a základních škol.
V době, kdy se budovaly panelové domy, se byty předávaly hned po kolaudaci bez toho, aby bylo upravené okolí domů. Lidé se od zastávek autobusu k domům brodili i v holinkách. Dnes je na sídlištích vzrostlá zeleň a autoři studie ji vidí jako jednu z největších devíz dnešní doby. Ale potřebuje úpravu.
V současné době veřejná prostranství neplní původní funkci. Lidé je nevyužívají k rekreaci.
Řešení ale jsou, například v Nizozemsku vznikly částečně zapuštěná krytá stání pro automobily i další dopravní prostředky sloužící primárně obyvatelům sídliště.
Před působením na magistrátu se Zuzana Bajgarová zabývala revitalizací prvního stavebního obvodu v Porubě.
Foto: ČTK
Magdaléna Medková Magdaléna Medková
11. 12. 2021 7:02
Ostrava představila plán, jak sídlištím a jejich okolí vrátit smysl a zatraktivnit je pro mladé lidi a rodiny s dětmi. Každý druhý Ostravan totiž žije nebo někdy žil v panelovém domě. Sídliště zabírají dvě třetiny bytového fondu a mají největší procento zeleně. Od privatizace se zelené plochy vyvíjely chaoticky a vznikala na nich hlavně parkoviště.

Město společně s architekty připravilo studii nazvanou Ostrava: Sídliště, jak dál?, která chce zmapovat klady a slabá místa na sídlištích a navrhnout jejich postupnou revitalizaci. 

"Pro nás je to klíčové téma i vzhledem k tomu, že tyto celky zaujímají poměrně velkou část města. Nenaplnily se negativistické představy, že sídliště dnes už nebudou stát, na druhou stranu jsme si vědomi toho, že jsou na hranici své životnosti v tom smyslu, že mizí původní kvality a funkce, které na nich lidé vyhledávali," říká náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová (ANO), která je zodpovědná za Odbor územního plánování a stavebního řádu.

Závěry průzkumu, který zmapoval přes 30 sídlišť a je podkladem k jejich modernizaci, hovoří jasně: panelové domy a jejich prostředí mají v 21. století potenciál stát se ekologickým, udržitelným a atraktivním bydlením. Chybí jim však přehledné členění veřejného prostoru, lavičky nebo hřiště a často i sociální rozmanitost.

"Městské části reagují na poptávku lidí a jejich potřeby. Řešení ale často vzniká ad hoc a z mého pohledu přináší spíše devalvaci toho prostoru a v dlouhodobém horizontu mu brání v kvalitním rozvoji. Například významné kulturní prostory měníme na odstavná parkoviště a tím dáváme do pozadí jejich klíčovou funkci. Z dlouhodobého pohledu nám chybí kvalitní rozvoj, nějaká koncepce," dodává Bajgarová.

Téma Ostrava: Sídliště, jak dál? bylo součástí inspiračního fóra Svazu měst a obcí České republiky, které má spojit odborníky ze všech sfér a představit konkrétní kroky a realizace z různých koutů republiky na téma veřejného prostranství. Na třech různých ostravských sídlištích architekti demonstrují, jak se prostor dá proměnit například formou předzahrádek, proměnou parkoviště v náměstí nebo bývalého supermarketu na polyfunkční dům.

O projektu se dozvíte více v galerii. 

 

Právě se děje

Další zprávy