Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Zlikviduje návrh poslankyně Fialové desítky recyklačních firem?

komerční článek, Emil Procházka
11. 6. 2020 12:20
Poslankyně hnutí ANO Eva Fialová představila v poslanecké sněmovně návrh, který výrazně ohrožuje fungování zhruba 180 recyklačních firem na zpracování elektroodpadu. Některé z nich jsou přitom chráněné dílny zaměstnávající stovky handicapovaných pracovníků. Podle předloženého návrhu by jejich kontrolu měla místo státu dělat soukromá monopolní organizace.
Poslankyně Eva Fialová předložila kontroverzní návrh.
Poslankyně Eva Fialová předložila kontroverzní návrh. | Foto: Honza Mudra, komerční článek

Do poslanecké sněmovny se dostal nový zákon o elektroodpadu. Podle něj budou mít nově recyklační firmy povinnost dodržovat vybrané technické normy převzaté od Evropského výboru pro normalizace v elektrotechnice (CENELEC). Kontrolu těchto povinností měly vykonávat k tomu určené státní orgány. Nyní ovšem nastala podstatná změna. Poslankyně hnutí ANO Eva Fialová podala pozměňovací návrh, který přenáší kontrolní činnost ze státu na soukromé organizace. Taková soukromá organizace je ale aktuálně pouze jedna - Weeelabex. Je tedy riziko, že kontroly nebudou objektivní a nestranné, jako je tomu u kontrol prováděných nezávislými státními orgány, které musí postupovat podle správního a kontrolního řádu. Ještě závažnější problém je, že Weeelabex je majetkově propojen s některými kolektivními systémy pro sběr elektroodpadu. Jeden z nich je dokonce majetkově propojen se zpracovatelskou firmou. Dochází tak k situaci, kdy soukromý subjekt, který by měl mít za stát na starosti kontrolu a ověření, je propojený s firmou v konkurenčním vztahu s kontrolovanými firmami.

Tři auditoři ve střetu zájmů

"Pozměňovací návrh paní poslankyně Fialové je nesystémový, vytváří netransparentní prostředí s velkým korupčním potenciálem, dle vyjádření ÚOHS je protisoutěžní a tedy krajně nevhodný. Celá situace dělá dojem, že se zde vytváří prostor pro obchodní příležitost jednoho zájmového sdružení právnických osob," říká předseda představenstva Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací David Vandrovec, který je také CEO společností REMA, provozujících na území ČR kolektivní systémy pro oblasti elektrozařízení, přenosných baterií, akumulátorů a solárních panelů. Jde podle něj nejen o privatizaci kontrolní funkce státu do soukromých rukou, ale také o nezpochybnitelný střet zájmů. "Pouze čtyři z auditorů Weeelabex Organisation jsou osoby hovořící česky nebo slovensky. Navíc podle výpisu certifikovaných auditorů tohoto sdružení tři z nich pracují pro skupinu společností provozujících kolektivní systém a s ním propojené firmy. Tento kolektivní systém je obdobně navázaný na zpracovatele elektroodpadu, je tedy v této oblasti konkurentem ostatním zpracovatelům," vysvětluje Vandrovec. Problematikou se zabývá i Evropská komise ve studii "Study on quality standards for the treatment of waste electrical and electronic equipment," která povinnou certifikaci nedoporučuje. Obdobně se k celé záležitosti vyjadřuje samotný CENELEC.

O osudu desítek recyklačních firem rozhodne poslanecká sněmovna.
O osudu desítek recyklačních firem rozhodne poslanecká sněmovna. | Foto: Lukáš Bíba, komerční článek

Hrozí nesplnění cílů EU

Kvůli pozměňovacímu návrhu poslankyně Fialové mohou zaniknout desítky zpracovatelů elektroodpadu. Nejde přitom jen o běžné komerční podniky. Jsou mezi nimi i chráněné dílny, které loni zaměstnávaly dohromady asi 570 handicapovaných pracovníků. Se zánikem zpracovatelů se omezí konkurence a dramaticky se zvýší také náklady na logistiku. Podle informací, které se podařilo zjistit z veřejných zdrojů, jsou nejbližší zpracovatelé certifikovaní organizací Weeelabex na některé typy elektroodpadu až ve Francii nebo Belgii. Oproti tomu řada jiných zpracovatelů elektroodpadu, například z Německa, sice splňuje nejpřísnější Evropské normy CENELEC, ale nemají potřebnou certifikaci organizace Weeelabex.

"Pozměňovací návrh poslankyně Fialové je pro nás poměrně obtížně pochopitelný. Je zde riziko, že některé typy elektroodpadu se takto nebudou moci zpracovávat v České republice ani v Německu, ale budou se muset vozit do Francie nebo Belgie. To by logicky zásadně zvýšilo náklady na logistiku a zároveň i environmentální odpady. Podobné typy certifikací by měly být dobrovolné, ale určitě by je neměl vyžadovat zákon," říká Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství (ČAOH). Je zde výrazné riziko, že pokud část malých a středních recyklátorů zkrachuje, může trvat i několik let, než se tuto chybějící kapacitu podaří zaplnit. Česku by tak hrozilo, že nesplní recyklační cíle EU na elektroodpad v roce 2021 a v letech následujících.

ÚOHS vidí problém

Do celé záležitosti se vložil Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zjistil, že poslankyně Fialová podala k balíku odpadových zákonů, který mají nyní poslanci na stole, podobně problematických pozměňovacích návrhů hned několik. A to nejen k zákonu o výrobcích s ukončenou životností, ale i k zákonu o obalech.

ÚOHS ve svém stanovisku mimo jiné napsal: "Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vnímá navržené znění některých ustanovení pozměňovacích návrhů k předmětným zákonům jako právní úpravu silně protisoutěžního charakteru. Dovolujeme si vyslovit obavu, že v případě přijetí daných ustanovení v navržené podobě může dojít k narušení soutěžního prostředí, a to nejen v České republice." ÚOHS dále uvedl, že pozměňovací návrh přenáší kontrolu povinností zpracovatelů na soukromou společnost, odnímá danou pravomoc Ministerstvu životního prostředí a uděluje jí třetí osobě. V současné době existuje jen jediný takový subjekt, který by se dostal do monopolního postavení. Navíc je propojený s některými stávajícími kolektivními systémy.

 

Právě se děje

Další zprávy