Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Operační program Doprava přinesl v Pardubickém kraji řadu novinek

komerční článek
12. 10. 2020 10:52
Přes 30 projektů OP Doprava zrekonstruovalo přes 52 km silnic či železničních tratí.
Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenci
Prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenci | Foto: David Jančík© Ministerstvo dopravy

ČR získala prostřednictvím OP Doprava téměř 123 miliard korun z prostředků EU na řešení klíčových problémů v dopravě. V Pardubickém kraji bylo prostřednictvím 30 projektů rekonstruováno nebo postaveno přes 52 kilometrů silnic či železničních tratí.

Tyto významné projekty zlepší v našem kraji dopravní dostupnost, pohodlí cestujících, bezpečnost i plynulost dopravy a také přispějí k lepší kvalitě ovzduší. Níže jsou vybrané projekty z Pardubického kraje, které byly podpořeny z prostředků EU v rámci OP Doprava.  

Silniční projekty

Silnice I/37 Pardubice – Trojice, II. fáze
Silnice I/37 Pardubice – Trojice, II. fáze | Foto: David Jančík© Ministerstvo dopravy

Silnice I/37 tvoří hlavní dopravní tepnu východočeského regionu. Tato komunikace spojuje kraj Královehradecký, Pardubický a kraj Vysočina. Stavba "I/37 Pardubice - Trojice" se nachází přímo v Pardubicích a tvoří část kapacitního průtahu ve směru na sever - jih. Tato stavba byla významným přínosem pro bezpečnost a plynulost silničního provozu. Z historického pohledu bylo území stavby zatíženo nálety během druhé světové války. Předpokládalo se, že tam mohou být letecké pumy. Z tohoto důvodu byl v průběhu zemních prací zajištěn nepřetržitý pyrotechnický průzkum. Nakonec se na stavbě našlo pouze torzo letecké pumy z první světové války, které sem bylo dovezeno spolu se zásypovým materiálem na zásyp kráterů po náletech.

Prostřednictvím OP Doprava pokračuje výstavba dálnice D35, a to konkrétně projektem D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov, 2. fáze, jehož účelem je  vybudování kapacitní komunikace dálničního typu, která bude spolu s ostatními komunikacemi tvořit kostru dálniční sítě Pardubického a Královehradeckého kraje.

Železniční projekty

Rekonstrukce žst. Letohrad
Rekonstrukce žst. Letohrad | Foto: Ministerstvo dopravy

Lidé, kteří cestují vlakem z Letohradu, mají již pohodlnější přístup na nástupiště i nástup do vlaků. Díky stavbě rekonstrukce žst. Letohrad získala železniční stanice podchod, který vede ke všem nástupištím. Stanice má nový kamerový a informační systém. Cestující především ocení bezbariérový přístup k vlakům a nové výtahy. U podchodu za nádražím vznikla nová parkovací místa. Rekonstrukcí prošlo kolejiště i trolejové vedení, provoz na celé trati z Ústí nad Orlicí do Lichkova bude napojena do Centrálního dispečerského pracoviště Praha a bude se řídit dálkově.

Další projekty

Prodloužení trolejbudové trati v Trnové a Ohrazenici
Prodloužení trolejbudové trati v Trnové a Ohrazenici | Foto: David Jančík© Ministerstvo dopravy

Projekt OP Doprava pomohl také přímo v krajském městě. Díky prodloužení trolejbusové trati v Trnové a Ohrazenici  tak občané Pardubic získali novou trolejbusovou trať v délce 2,1 kilometru ze stávající konečné zastávky Polabiny, Sluneční, na novou konečnou zastávku trolejbusové linky Ohrazenice, točná.

Modernizace překladiště kombinované dopravy Černá za Bory
Modernizace překladiště kombinované dopravy Černá za Bory | Foto: David Jančík© Ministerstvo dopravy

Dalším projektem OP Doprava v Pardubickém kraji je Modernizace překladiště kombinované dopravy Černá za Bory. V rámci tohoto projektu dojde ke  zvýšení efektivity převádění přepravy zboží ze silnice na železnici. S podporou evropských strukturálních fondů došlo k výstavbě manipulačních a skladovacích ploch, pořízení dvou terminálových překladačů, terminálového tahače a také systému pro rozpoznávání registračních značek nákladních vozidel a čísel kontejnerů.

 

Právě se děje

Další zprávy