Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Inteligentní software integruje výrobu: od designu po manažerský dashboard

komerční článek
12. 8. 2020 11:50
Moderní softwarové systémy pro řízení výroby dokáží sjednotit celý výrobní proces od návrhu po fyzickou realizaci produktu. IT ve výrobě v maximální míře podporuje sdílení dat, ať už jde o konstrukční data nebo ERP a další podnikové aplikace. Výsledkem je zefektivnění všech souvisejících procesů a podpora kontinuity podnikání.
Foto: komerční článek

Sdílení dat o výrobě umožňuje, aby v jediném rozhraní a v reálném čase byla k dispozici data všech typů včetně provozních, technických i manažerských. Tento způsob práce s daty poskytuje podporu pro rozhodování a odstraňuje riziko izolovaných datových sil.

Společnost SAP nabízí několik řešení, která pomáhají s integrací výrobních procesů. SAP Engineering Control Center podporuje vytváření digitálních reprezentací i velmi sofistikovaných výrobků, propojuje data z podnikových aplikací, systémů CAD, systémů od nich odvozených (MCAD, ECAD) a dalších simulačních nástrojů. Podporována je široká sada datových modelů a k dispozici je také pokročilé vyhledávání. Díky tomu lze získat jednotný přehled o celém řetězci operací, které vytvářejí přidanou hodnotu. K dispozici jsou rovněž vestavěné funkce pro řízení kvality. Uživatelské rozhraní je přitom velmi jednoduché, nabízí přehledné grafické panely a podporuje běžné funkce typu přetahování položek myší. Podnikový software již dnes nemusí být pro uživatele složitější než běžné desktopové aplikace.

Pro plánování a řízení výroby jako celku je určena platforma SAP S/4HANA Manufacturing. Ta umožňuje digitalizaci výroby, zefektivňuje spolupráci v rámci podniku a poskytuje analytické funkce podporující rozhodování v reálném čase. Sjednocení dat o zásobách, produkci a odbytu (objednávkách) umožňuje zrychlit výrobu, snížit stav zásob a minimalizovat rizika narušení výrobního procesu.

Řešení SAP Product Lifecycle Costing je určeno především pro ekonomickou optimalizaci a již v rané fázi vývoje produktu umožňuje odhadovat náklady na jeho výrobu, podle toho upravovat plánovanou cenovou politiku a provádět přizpůsobení očekávaným potřebám zákazníků. Uživatelské rozhraní podporuje vytváření souvisejících simulací, a to i na základě neúplných dat, když je i samotný design produktu ještě v procesu vývoje. Součástí kalkulací je i správa různých verzí produktu a scénáře typu what-if.

V dobách nejistot a rychlých změn hraje pro zachování kontinuity podnikání zásadní roli digitální transformace tří oblastí, jimiž jsou lidé, výroba a zákazníci. Firmy momentálně řeší nové situace a čelí dosud nepoznaným výzvám, s nimiž jim pomohou technologie. V oblasti výroby je klíčová práce s daty a integrace výrobních procesů. S cílem představit nejmodernější trendy, které pomohou využívat moderní software pro řízení výroby a zachovat kontinuitu podnikání, připravila společnost SAP ČR sérii tří webinářů zaměřených na přínosy sjednocení výrobních procesů.

Design: V prvním dílu představíme proces od designu výrobku k tvorbě konstrukčního kusovníku. Uvidíte, jakým způsobem spojit konstrukční data s podnikovým ERP systémem.

Výroba: V tomto dílu se dozvíte, jak využít konstrukční kusovník k tvorbě výrobního kusovníku s následným použitím v pracovním postupu ve výrobě včetně předkalkulace výrobku.

Manažerský reporting: V závěrečném dílu uvidíte hodnocení profitability výrobků a interaktivní manažerský dashboard pro reporting, analýzy a simulace pro efektivnější podporu rozhodování.

Tři bezplatné webináře společnosti SAP ČR zaměřené na moderní softwarové systémy pro řízení výroby se uskuteční ve dnech 18. - 20. srpna 2020 od 10 hodin a budou trvat zhruba 90 minut. Příslušnými tématy vás provedou přední odborníci na danou problematiku. Zdarma se můžete registrovat zde.

 

Právě se děje

Další zprávy