Smetanův "imperiální buldozer". Na citaci císařské hymny nepřišla z Vídně odpověď

Vojtěch Frank Vojtěch Frank
24. 6. 2024 17:07
Letošní ročník Smetanovy Litomyšle je největším v historii festivalu. Na počest 200. výročí narození Bedřicha Smetany uvádí nejen skladatelovy kompletní opery, ale také méně hrané kompozice. K nim patří i Triumfální symfonie E dur, jež zazněla na nedělním koncertu. Má spletitý osud, nejen protože dílo věnované císaři Františku Josefovi I. bránilo pozdějším výkladům Smetany jako národního autora.
Smetanovu Triumfální symfonii na festivalu Smetanova Litomyšl zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Jindry (na snímku).
Smetanovu Triumfální symfonii na festivalu Smetanova Litomyšl zahrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Jindry (na snímku). | Foto: Ivan Krejza

Festival Smetanova Litomyšl začal po druhé světové válce. Tehdejší ministr kultury a až bezohledný propagátor Smetanova kultu Zdeněk Nejedlý podnítil vznik několikadenních oslav 125. výročí narození skladatele v jeho rodném městě. Ty se v dalších letech ujaly a postupně rozrostly.

První ročník 1949 se v souladu s Nejedlého ideovou koncepcí konal pod heslem "Smetana lidu - lid Smetanovi" a kromě pražského Národního divadla se ho zúčastnili kupříkladu místní ochotníci s hrou dalšího Nejedlého oblíbence Aloise Jiráska o litomyšlské osobnosti M. D. Rettigové.

Dobová, typicky kolektivní akce nesená kultem "pokrokových osobností naší minulosti" se od té doby vyvinula v jednu z největších českých přehlídek klasické hudby, kam se sjíždějí operní soubory, orchestrální a komorní tělesa i sólisté evropské úrovně. Letos dosud nejrozsáhlejší litomyšlské oslavy Bedřicha Smetany přichystal dlouholetý umělecký šéf festivalu Vojtěch Stříteský u příležitosti Roku české hudby. Název zastřešuje kulturní událost připomínající každých deset let významná výročí hudebních osobností.

Do pestré dramaturgie, jež nesází pouze na známá díla a jména, zapadl i nedělní koncert. Opět se konal ve festivalové hale, tedy na hokejovém stadionu uzpůsobeném koncertnímu provozu coby náhrada za rekonstruované zámecké nádvoří. Symfonický orchestr Českého rozhlasu přijel s neotřelým programem pod taktovkou Roberta Jindry, současného hudebního ředitele Opery Národního divadla v Praze.

Večer nazvaný Smetanova Triumfální a Brucknerovo Te Deum se ve dvou polovinách symetricky věnoval světské i sakrální hudbě letošních oslavenců Bedřicha Smetany, Viléma Blodka, Antonína Dvořáka a Antona Brucknera. Zejména dvě titulní skladby, obě oslavného charakteru, vytvořily podnětný dialog dvou zcela odlišných osobností narozených ve stejném roce.

Koncert se konal ve festivalové hale, nahrazující rekonstruované zámecké nádvoří.
Koncert se konal ve festivalové hale, nahrazující rekonstruované zámecké nádvoří. | Foto: Ivan Krejza

Jako "otvírák" zazněla zřídka uváděná předehra k jediné dokončené opeře Viléma Blodka V studni. Titul jednoaktovky na libreto Karla Sabiny, která vznikla roku 1867 a tehdy konkurovala Prodané nevěstě, je široce známý, její hudba už tolik ne. Blodek byl pevně zakořeněn v německé tradici mendelssohnovského typu, jak dosvědčuje i předehra psaná v dobově konvenční formě, ale naplněná překrásným melodickým materiálem z árií a hudebních čísel opery.

Smetanova Triumfální je z jiného soudku. Jedná se o jeho jedinou symfonii, napsanou roku 1854, přičemž její "triumfálnost" podnítila oslava sňatku Františka Josefa I. s Alžbětou Bavorskou. Tři ze čtyř vět citují Haydnovu rakouskou císařskou, dnes německou hymnu. Spíše než o vyjádření autorovy loajality impériu se ale jedná o vyslovení víry, kterou Smetana a další představitelé dobové české inteligence vkládali v císařovu plánovanou korunovaci českým králem.

Stejně jako nikdy nedošlo k této korunovaci, nedošlo ani k přijetí Smetanovy dedikace císařskému páru - skladateli na jeho věnování nepřišlo z Vídně ani slovo odpovědi. Později, po nepříliš slavném uvedení symfonie na pražském Žofíně, Smetana dílo zavrhl s výjimkou scherza, které citaci hymny neobsahuje. Ke konci života se k Triumfální symfonii nicméně vrátil, provedl revizi a pokusil se ji oživit. Razantně ji tehdy pokrátil a opatřil přídomkem "slavnostní".

Smetanův protipól

V této revidované - a také jediné vydané - podobě dílo v neděli zahráli rozhlasoví symfonikové vedení Robertem Jindrou. Na festivalu zazněla Triumfální symfonie po dlouhých 25 letech. Paradoxně přitom utvrdila dojem, že revize jí příliš neprospěla: úpravy symfonickou formu rozbíjejí, tématům nedávají možnost se usadit a patřičně rozvinout, forma se stává nesymetrickou a mizí žádoucí kontrasty.

Navíc, k další škodě díla a jeho vyznění, na litomyšlském provedení přibyly i škrty nové. Zpětně jen dokládají, že mladý Smetana své první velké orchestrální dílo napsal s jasným vědomím toho, co píše a jak to má psát, a není třeba k němu přistupovat s nedůvěrou. I novější nahrávky, nezřídka péčí zahraničních těles, se přiklánějí k původní, přesvědčivější verzi symfonie. Ta "vyškrtaná" může ve výsledku znít pouze jako hlomozná jízda imperiálního buldozeru.

Ačkoli spolehliví hráči orchestru i dirigent Jindra měli provedení bezpečně pod kontrolou, k výslednému rozpačitému dojmu kromě volby revidované verze mohlo přispět i nazvučení ve festivalové hale, které upřednostnilo plošně vysokou dynamiku před balancem orchestrálních barev. Situace se zvukem se zlepšila ve druhé polovině večera, kdy k orchestru přibyl početný Český filharmonický sbor Brno a čtyři sóloví pěvci.

Byť Dvořákův Žalm 149 spíš než duchovní kontemplaci prozrazuje původní kompoziční záměr slavnostní spolkové skladby pro pražský Hlahol, o to více vynikly mimořádné kvality následného Brucknerova Te Deum.

Anton Bruckner, Smetanův přesný vrstevník, reprezentuje snad ve všem protipól českého "národního skladatele". Celoživotně uzavřený, hluboce věřící umělec se našel v extatických, koncentrovaných symfoniích a sborových duchovních dílech, oživujících tradici renesančního polyfonika Giovanniho Palestriny. Vrcholné Te Deum pro čtyři sólisty, sbor a orchestr navazuje na styl jeho pozdních symfonií, v nichž orchestrální monumentalita jde ruku v ruce s kontemplativním zvnitřněním výrazu.

Bezmála půlhodinové dílo výtečně provedli rozhlasoví symfonikové, Český filharmonický sbor Brno pod vedením Petra Fialy a mezinárodně renomovaní sólisté: sopranistka Olga Bezsmertna, mezzosopranistka Václava Krejčí Housková, tenorista Pavel Černoch a basista Tijl Faveyts. Dirigent Jindra ukázal, že jeho umělecká nátura má i přes svoji univerzálnost blízko zejména k rozklenutým, pozdně romantickým obloukům, na nichž může vystavět jasnou a přehlednou dirigentskou koncepci.

Ve druhé polovině večera k orchestru přibyl početný Český filharmonický sbor Brno.
Ve druhé polovině večera k orchestru přibyl početný Český filharmonický sbor Brno. | Foto: Ivan Krejza

Nejedlý by neměl radost

Zatímco se Bruckner jako skladatel pohyboval ve sférách duchovna, Smetana psal kromě osobních zpovědí zejména v politickém kontextu. O tom svědčí "kontroverzní", ale tím i sugestivní Triumfální symfonie, a koneckonců také jeho symfonická báseň Má vlast nebo opery Dalibor a Libuše.

Smetana byl dobový jak neobyčejně moderním hudebním jazykem, tak tím, nakolik svou kariérou a tvorbou reagoval na tehdejší politické i společenské nálady. Nezřídka je podnětným způsobem posouval dál. Zdeněk Nejedlý by patrně z uvedení jeho Triumfální symfonie na litomyšlském festivalu radost neměl. Ke Smetanovi 21. století toto dílo ale patří.

 

Právě se děje

Další zprávy