Jak se vyvíjel veřejný prostor od roku 1989? Výstava představí šedesátku nejlepších projektů

Ve fotogalerii najdete některé z projektů, vybraných na výstavu Veřejný prostor/krajina města.
Ve fotogalerii najdete některé z projektů, vybraných na výstavu Veřejný prostor/krajina města. Zde je Piazetta Národního divadla, která se se na jeden měsíc proměnila v zelený labyrint.
Akce Zažít město jinak v Praze 7.
Zahradu Anežského kláštera zdobí expozice středověkého a raně renesančního umění, ale i nový sochařský mobiliář téměř dvaceti děl od současných autorů.
Revitalizace Šimkových sadů v Hradci Králové.
Foto: Andrea Pujmanová
Bydlení
1. 11. 2017 13:05
Výstava Veřejný prostor/krajina města v Galerii Jaroslava Fragnera představí v průběhu listopadu výběr 60 mimořádných realizací, které významně změnily veřejný prostor. Do expozice jsou zařazeny jak projekty revitalizace parků, tak i obsáhlejší projekty, které měnily podobu měst za posledních sedmadvacet let. A kromě pozitivních případů chtějí kurátoři upozornit i na ty problematické.

Šedesát vybraných realizací z celé republiky rozdělili kurátoři do šesti kapitol  - rekonstrukce historických městských prostorů, nové veřejné prostory, komplexní přístup k veřejnému prostoru, parky, umělecká díla ve veřejném prostoru a aktivity.

Prostor v přízemí galerie je věnován prezentaci koncepčního přístupu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy k pražským veřejným prostranstvím. Bude zde představen i aktuální projekt Pražské židle & stolky, který jednoduchým způsobem oživuje pražská veřejná prostranství a zapojuje aktivní občany, spolky a instituce do spoluutváření příjemného a obytného města.

Expozice má kromě řady povedených realizací a aktivit upozornit i na problémy. "Veřejné prostory našich sídel ohrožu­jí jejich otevřenou či plíživou privatizaci a komercionalizaci, zanedbanost mnoha městských prostorů, které nestojí v centru pozornosti nebo patří do sociálně okra­jových oblastí, přetrvávající upřednostňování potřeb individuálního automobilismu a další," uvedl jeden z kurátorů výstavy Petr Kratochvíl. 

Veřejný prostor se podle něj v posledních letech dostává do popředí architektonických diskusí. Nejde jen o téma odborníků, ale široké veřejnosti i politiků.

"Pravidelná mezinárodní soutěž Evropská cena za městský veřejný prostor s následnou putovní výstavou vítězných realizací ukazuje, že metropole, stejně jako Barcelona, Paříž, Kodaň, Lublaň, ale i řada men­ších evropských měst, věnuje péči o veřejné městské prostory a o jejich originální a přitom obyvatelné ztvárnění mimořádnou pozornost, " upozorňuje.

V mnoha směrech lze podle něho tento pozitivní obrat shledat i v českých a morav­ských městech.

 

Právě se děje

Další zprávy