reklama
 
 

Gorily v pražské zoo čekají na nový pavilon. Stavba dostala stopku

20. 10. 2016 16:54
Nový pavilon goril v pražské zoo, který vzešel z projektu vybraného v otevřené architektonické soutěži, se prozatím stavět nebude. Podle městské části Praha Trója vítězný návrh nerespektuje ráz krajiny, do níž by měl být zasazen. "Mottem zadání bylo: nejhezčí dům v zoo je ten, který není vidět. Prostorové a výškové limity pro návrh byly předem dány Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a odbory památkové péče a ochrany prostředí magistrátu," vysvětluje vedoucí stavebního oddělení Jiří Kotek.

Architektonická soutěž na projekt nového pavilonu goril v pražské zoo byla vyhlášena před třemi lety. Ze sedmnácti přihlášených studií byla vybrána práce pražského ateliéru ABM.

Navržený pavilon má nepravidelný půdorys rozkládající se na ploše zhruba 56 x 56 metrů. Aby nenarušoval krajinný ráz údolí, má být zapuštěn do země a obsypán zeminou. Části objektu, které zůstaly z provozních důvodů vidět, připomínají skalnatý nebo hlinitý svah. Objekt splývá s okolím i díky zatravněné střeše.

S ohledem na nutnost vyhovět specifickým požadavkům chovaných zvířat i nárokům expozice je základním konstrukčním materiálem monolitický železobeton. 

"Realizace zoologickou zahradou požadované protipovodňové ochrany dolní části areálu je v nedohlednu. Zato nebezpečí další povodně je velice reálné (navíc neexistuje ochrana absolutní, ale pouze taková, která dává více času na evakuování ohrožených zvířat a majetku). Pokud se nechceme vzdát chovu, ukázalo se jako jediné možné řešení vybudovat pro gorily nový pavilon v lokalitě mimo záplavové území," uvedl vedoucího stavebního oddělení pražské zoo Jiří Kotek.

Nynější pavilon byl dokončen v roce 2001 v nejnižším místě areálu zoologické zahrady. Přestože jeho součástí je "evakuační věž", tedy prostor s podlahou nad úrovní stoleté vody, kam se zvířata mohou uchýlit, v srpnu 2002 se tam během povodní utopil samec Pong. Ostatní gorily se tehdy podařilo odvézt, ale byly přitom ohroženy životy jejich zachránců.

Další povodeň v červnu 2013 sice chovná skupina přečkala ve zmíněné "evakuační věži", ale nutnost evakuace mimo pavilon byla takříkajíc na spadnutí. "Přitom evakuace je pro gorily jako sociálně žijící primáty nesmírně stresující, je totiž technicky neproveditelné imobilizovat všechny členy tlupy současně," dodává Kotek.

Právě z těchto důvodů pražská zoo před třemi lety přistoupila k vyhlášení veřejné soutěže. Prostředky na stavbu uvolnil nejenom pražský magistrát, ale i dárci ve veřejné sbírce.

Stavba měla původně probíhat v letech 2016 a 2017.

Na podporu nového pavilonu goril vznikla i petice. "Stavba je navržena velmi citlivě tak, že nenarušuje horizont, díky zatravněné střeše splývá s okolním prostředím a splňuje nejen estetické nároky, ale i velmi náročné provozní podmínky pro chov tak citlivých zvířat, jakými gorily jsou," píší její autoři.

Pražská projekční kancelář ABM architekti spolupracovala v minulosti na projektech pro Akademii věd České republiky nebo Správu Pražského hradu.

autor: Petra Jansová | 20. 10. 2016 16:54

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama