Issová: Hysterické prosazování liberálních hodnot někdy paradoxně vede k netoleranci