reklama
 
 

Měli bychom češtinu zjednodušit? Rozhodně ne, říká odborník

Vizitka Dr. Jiřího Kostečky

Dr. Jiří Kostečka vystudoval češtinu a angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Externě přednášel didaktiku českého jazyka na Katedře českého a slovenského jazyka FF UK, později na na Pedagogické fakultě UK.

Dlouhá léta působil jako středoškolský profesor češtiny a angličtiny. Napsal čtyřdílnou řadu učebnic českého jazyka pro gymnázia, učebnici literatury pro gymnázia, dvě odborné monografie k didaktice českého jazyka, učebnici anglických frázových sloves a cvičebnici anglické gramatiky.

Od roku 1991 je členem redakční rady časopisu Český jazyk a literatura, kde se věnuje hlavně metodám, jak vyučovat češtinu. Je zakladatelem Asociace středoškolských češtinářů.

Podílel se na přípravě nového modelu maturitní zkoušky, zejména z českého jazyka a literatury, a byl odborným oponentem rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.

V současné době působí jako učitel češtiny u krajanů v Austrálii a na Novém Zélandu.

autor: Zuzana Hronová | 24. 3. 2019 14:15

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama