Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Středočeský kraj se aktivně věnuje životnímu prostředí

Judita Čapková
7. 9. 2020 15:14
Kraj podniká kroky k účinnější ochraně ohrožených druhů, nejvíce ho však trápí sucho v Polabí. Letošní dva deštivé měsíce zdánlivě ukončily suché roky, je však třeba se připravit na další období.
Kraj se zaměřuje na tvorbů nových tůni, revitalizaci mokřad
Kraj se zaměřuje na tvorbů nových tůni, revitalizaci mokřad | Foto: Shutterstock.com
Středočeský kraj

Středočeský kraj aktivně zajišťuje ochranu evropsky významných lokalit - takto vzniklo dvanáct přírodních památek, kterým se dostává zvýšené pozornosti. Jde například o jedinečná vápnitá prameniště a slatiniště s porosty řas parožnatek v Milčicích na Nymbursku, bohatá lesní společenstva v přírodních památkách Kozí hůra a Žiželický les na Kolínsku, zachovalá rašeliniště a luční porosty v Řísnici.

Mezi lokality, kde ochrana směřuje na citlivé obyvatele potoků - raky kamenáče - patří Stroupínský a Zákolanský potok. Zcela ojedinělý je komplex lesů a rybníků na severovýchodě kraje, v němž jsou nejcennější plochy nově chráněny v přírodní památce Dymokursko.

Obnova přirozeného prostředí pro řadu živočichů
Obnova přirozeného prostředí pro řadu živočichů | Foto: Shutterstock.com

Nový život v tůních a rybnících

Řádově větší náklady, pečlivé plánování a zapojení těžké techniky si vyžaduje vytváření nových tůní, opravy vodních nádrží a revitalizace mokřadů pro obojživelníky. V takových případech Středočeský kraj využívá finanční podpory od Operačního programu Životního prostředí.

V loňském roce se rozjel projekt návratu ryb do krajiny, vody středočeských řek a rybníků tak začaly nově brázdit skoro tři tisíce úhořů říčních a 8,5 tisíce kusů parmy obecné.

Sucho v Polabí

Sucho, které naši republiku sužovalo od roku 2015, se ve Středočeském kraji výrazně podepsalo na stavu lesů v Polabí. Jen loni tam na tisícovkách hektarů uschlo přes sto tisíc borovic. S ohledem na velikost plochy není řešením zavlažování, nýbrž pestré zalesňování různými směsmi dřevin. Druhově bohaté lesy odolávají výkyvům počasí výrazně lépe.

Pitná voda pro všechny

Nedostatek vody dopadá na zemědělství, odráží se na schopnosti zajistit plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou. Zmírňováním dopadů sucha a nedostatku vody se zabývá komise jako poradní orgán hejtmanky Středočeského kraje. Její členové se zaměřují na hledání řešení pro udržení vody v krajině, vytipovávají opatření pro zmírnění nedostatku vody a pro zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou.

Z konkrétních kroků proběhlo například zpracování projektové dokumentace s cílem rozšířit vodárenskou soustavu v koridoru dálnice D3 (propojení Posázavského skupinového vodovodu se Skupinovým vodovodem Benešov). Kraj rovněž zadal studii odtokových poměrů včetně návrhů protipovodňových opatření v povodí Berounky a Výrovky a podnikl další kroky.

Suchem a kůrovcem zdevastované lesy
Suchem a kůrovcem zdevastované lesy | Foto: Shutterstock.com

Dostali jsme čas se nadechnout

Letošní deštivý začátek léta nám dává pocit, že dlouhá epizoda sucha v Čechách skončila. Podle klimatologů jde jen o zdánlivý pocit a je třeba se připravit na další suchá období. Podle nich jsou tendence k suchu za posledních třicet let častější a intenzivnější a současný dostatek vody v půdě vystačí na pár týdnů, z dlouhodobého hlediska však nic neznamená. Sucha střídaná prudkými dešti a místními povodněmi říkají jediné - je na čase dát krajinu dohromady.

 

Právě se děje

Další zprávy