IT odboj za komunismu: Indiana Jones masakroval milicionáře

Marek Pros Marek Pros
16. 4. 2014 12:30
Rozhovor s Jaroslavem Švelchem o historii počítačových her v Československu, Indianu Jonesovi na Václavském náměstí a protirežimních "textovkách".
Foto: archiv J. Švelcha

Rozhovor – Videohry, které vznikly během 80. let 20. století, snesou minimálně z estetického hlediska jen těžko srovnání se současnými tituly. Jedno se jim však upřít nedá. Autoři je programovali s vášní a vědomím, že vytvářejí něco jedinečného. A často i zakázaného.

"Počítačové hry byly asi nejméně regulovaným médiem, které tu za komunismu bylo," domnívá se Jaroslav Švelch z Karlovy univerzity, který o nich přednáší na Fakultě sociálních věd UK. 

Aktuálně.cz: Svazarm a Socialistický svaz mládeže (SSM) údajně vlastnily kopie zahraničních her a vyzývaly své členy k jejich překládání. Chápu správně, že státní organizace de facto nabízely nelegální software?

Jaroslav Švelch: Pravda, zní to trochu paradoxně. Kluby Svazarmu a SSM sice byly pod určitým dohledem, činnost klubů však obvykle byla apolitická, takže jim nikdo moc nemluvil do toho, co můžou a nemůžou distribuovat. V té době byl velmi nejasný status softwaru jako autorského díla – nebyl ani chráněn zákonem. Obvyklá interpretace tehdejšího legálního rámce tvrdila, že pokud se software kopíruje pro klubové, osobní či vzdělávací účely, tak to vlastně je legální. Šlo spíše o interpretaci založenou na dobrém zvyku, než že by to byla pravda. Kluby zprostředkovávaly software svým členům a částečně tak suplovaly distribuční síť, která tady chyběla. Fungovaly jako jakési výměnné stanice.

Indiana Jones a Chrám zkázy
Indiana Jones a Chrám zkázy | Foto: archiv J. Švelcha

A.cz: Velmi častým hlavním hrdinou tehdejších her byl Indiana Jones. Proč?

Komunita lidí, kteří hry vyráběli, byla poměrně malá a do určité míry propojená prostřednictvím výměnných sítí. Indiana Jones byl tehdy populární hrdina. Filmy se sice promítaly v československých kinech s několikaročním zpožděním, ale lidi už v polovině 80. let měli určité povědomí, o co jde. Indiana Jones byla pro mladé kluky velmi atraktivní postava, viděli v ní něco dobrodružného. První hru s Indiana Jonesem vytvořil František Fuka, který měl v té komunitě poměrně velké slovo. Dříve neexistovalo nějaké vědomí o autorských právech, lidem přišlo běžné udělat pokračování hry, kterou vytvořil někdo jiný, a neptat se ho na souhlas nebo licenci.

P.R.E.S.T.A.V.B.A.
P.R.E.S.T.A.V.B.A. | Foto: archiv J. Švelcha

A.cz: Existovaly hry, které reagovaly na tehdejší politické dění?

Dochovala se hrstka takových her, opět textovek. Vyšly většinou anonymně z celkem pochopitelných důvodů. V roce 1988 šlo o hru P.R.E.S.T.A.V.B.A., což byla satirická textovka, ve které měl hlavní hrdina za úkol vyhodit do povětří sochu Lenina. Ve hře byly zapracované docela funkční vtipy – hráč například získal sílu čtením úvodníků Rudého práva. Hra navíc obsahovala konkrétní apel, aby lidi šli demonstrovat na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, v srpnu 1988 totiž uplynulo dvacetileté výročí.

V reakci na události Palachova týdne, kde příslušníci lidových milic a veřejné bezpečnosti brutálně zasáhli proti demonstrantům, vznikla hra Dobrodružství Indiana Jonese na Václavském náměstí v Praze dne 16. 1. 1989. Indiana Jones se v ní musí dostat z Václaváku na ruzyňské letiště a do cesty se mu staví Lidové milice a Veřejná bezpečnost, které masakruje mačetou a sekyrou. Stejně tak brutálně však umírá sám Indiana Jones ve chvíli, kdy proti němu útočí příslušníci Lidových milicí. Hra je velice obtížná, takže hyperbolicky ukazuje, že Václavák byl tehdy jakýmsi bojištěm. Později vyšly i hry, které přímo zpracovávaly události tzv. sametové revoluce. Jedna z nich se jmenuje 17. 11. 1989 a hráč v ní má za úkol najít videokameru a natočit zásah Veřejné bezpečnosti proti studentům.

Obal kazety a manuálu hry nakreslil Kája Saudek, který měl od roku 1971 zákaz publikovat.
Obal kazety a manuálu hry nakreslil Kája Saudek, který měl od roku 1971 zákaz publikovat. | Foto: archiv J. Švelcha

A.cz: Vycházely podobné hry i v jiných státech komunistického bloku?

Nejsem si vědom, že by tehdy podobné protestní hry vycházely jinde na světě. Je to sice možné, ale dosud to není nikde zdokumentované. Československé příklady zároveň dokládají, jak oblíbeným prostředkem vyjádření hry koncem 80. let už byly. Jejich autoři klidně mohli vydat nějaký oběžník nebo složit punkovou písničku, ale jako vyjadřovací prostředek svého protestu zvolili hru.

A.cz: Řešily kontrolní orgány nějakým způsobem existenci takovýchto her?

Vycházely anonymně a obtížně se odhaduje, jak moc byly rozšířené a kolik lidí je vůbec hrálo. Zůstává pravdou, že počítačové hry byly asi nejméně regulovaným médiem, které tu za komunismu bylo. Nepředpokládalo se, že budou obsahovat nějaké protirežimní názory. Cenzoři tomu zároveň ani pořádně nerozuměli a počítače nechápali. Komunita kolem počítačů byla takovou zvláštní doménou, kde se zdálo, že je trošku větší klid a svoboda. Šlo o poměrně specializovanou oblast, která byla chráněná ideologií ve stylu „My děláme vědeckotechnologický pokrok a pracujeme na tom, aby se socialismus rozvíjel“. Za to se leckdy schovávaly různé organizace SSM a Svazarmu, které s počítači pracovaly.

A.cz: Můžeme tedy mluvit o určitém herním disentu?

Svým způsobem to byl disent, protože kdyby se na ty autory přišlo, tak by z toho nějaké problémy měli. Autorství se však dalo velmi obtížně dohledat, hry totiž mezi lidmi kolovaly anonymně, nezanechávala se v nich žádná stopa, která by prozradila původ autorství. Existovalo volné napojení svazarmovských klubů na disent, například jedna z hlavních postav předrevoluční počítačové žurnalistiky byl Láďa Zajíček, který dříve vedl Sekci mladé hudby. Tu stát rozpustil, protože pořádala akce, které byly na hranici oficiálního proudu a undergroundu. Můžeme tedy říct, že existovalo volné personální propojení počítačových nadšenců s undergroundem tehdejší doby.

Kolik stál počítač v 80. letech

ZX Spectrum

Cena ZX Spectra se v druhé polovině 80. let pohybovala kolem 10 až 12 tisíc Kčs, tedy čtyřnásobku měsíční mzdy, která činila 3 085 Kčs. Didaktik Gama – tuzemský klon Spectra – se začal v roce 1987 prodávat za 6 200 Kč, ovšem zájem o něj značně převyšoval výrobní kapacity výrobního družstva Didaktik.

A.cz: Sehnat počítač v komunistickém Československu nepatřilo zrovna k nejjednodušším úkolům. Jak se k nim běžní lidé dostávali?

Velká část počítačů se do Československa dostávala přes individuální importy. Jedním z nejběžnějších způsobů byly zejména v první polovině 80. let pracovní cesty na Západ, kde lidé kupovali počítače sobě i známým. Leckdy bylo výhodnější je kvůli vysokým celním poplatkům propašovat. Kolují tak historky, jak kdosi převážel přes hranice počítač ZX Spectrum v pytlíku od svačiny a předstíral, že jde o obložený chleba.

Další možností k pořízení počítače byl Tuzex, ale dodávky byly nestabilní a podmíněné konkrétními obchodními dohodami mezi Československem a třetími zeměmi. Nebylo garantováno, že když si chcete koupit počítač v Tuzexu, tak ho zrovna budou mít. Když v roce 1985 najednou navezli 650 ZX Spekter, okamžitě se to rozkřiklo, lidi stáli fronty a dodávka se rozprodala velice rychle. Koncem 80. let se situace značně zlepšovala a československé počítače jako Didaktik a Ondra se daly sehnat i v obchodech s elektronikou. Nabídka ale ani náhodou nestačila poptávce, a proto bujel i černý trh. V novinách i časopisech se proto neustále objevovaly výzvy o potřebnosti počítačů. Lidi se dožadovali, aby s tím Federální ministerstvo elektrotechnického průmyslu něco udělalo. Problém s nedostatkem počítačů vyřešilo až otevření hranic a uvolnění trhu.

Textovka Město robotů spuštěná na počítači Tesla Ondra SPO 186
Textovka Město robotů spuštěná na počítači Tesla Ondra SPO 186 | Video:

A.cz: Počítač byl tedy velmi drahá záležitost. Jak tehdy lidé přistupovali k tomu, že má sloužit k něčemu tak triviálnímu, jako je hraní jednoduchých her?

Různí nadšenci zkoušeli, co vše s těmi počítači vůbec šlo dělat. Tehdejší osmibitové počítače však byly takřka nepoužitelné na jakoukoliv seriózní práci. Data se zpravidla nahrávala na kazetu, těžko se na tom editovaly texty. V polovině 80. let si lidi začali pořizovat počítače vyloženě na hraní. Nejrůznější činovníci ve Svazarmu začali poukazovat na to, že hraním her dochází k omezování kreativního potenciálu výpočetní techniky. Kritizovali, že místo toho, aby lidi na počítačích tvořili, tak hrají komerčně vyrobené hry, které se sem dostávaly ze zahraničí. Navzdory nejrůznějším snahám Svazarmu o rozšíření možností počítačů se pak došlo ke konsenzu, že zejména ty osmibitové budou primárně určené na hraní.

A.cz: Vzhledem k tomu, kolik počítače stály peněz, tak vlastně skoro nic neuměly.

Ano, byla to docela drahá hračka. V té době ale počítače představovaly budoucnost a lidi si na to nějakým způsobem chtěli sáhnout a mít je doma. Nechtěli propásnout vědeckotechnickou revoluci. Koncem 80. let se k tomu přidal i určitý sociální rozměr, protože počítač sloužil jako statusový symbol.

Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D.

Jaroslav Švelch

Jaroslav Švelch působí jako pedagog a výzkumník na Fakultě sociálních věd UK. V letech 2007–2008 působil jako hostující výzkumník na oddělení Comparative Media Studies na Massachusetts Institute of Technology. Mezi jeho výzkumná témata patří jednak počítačové hry jako společenský a kulturní fenomén, jednak užití nových médií a sociálních sítí. Je členem spolku MU Game Studies, píše o historii počítačových her v Československu pro časopis Level a zpívá v kapele Rest In Haste.

A.cz: Byly počítačové hry v 80. letech tedy vnímány spíše negativně?

Když se podíváme, jak se o nich psalo v tisku, tak byly spíš ignorovány. Nikdo to nebral příliš vážně. Jak se ale zvyšoval počet počítačů, tak se stávaly populárnějšími. Koncem 80. let vlastnila počítač asi dvě procenta domácností.

A.cz: Přesto se organizovaly celostátní soutěže vyhlašované tiskem i rozhlasem, jejichž vítězové získávali zajímavé ceny. Jak to v praxi vypadalo?

Nejznámější projekt bylo Město robotů, což byla hra z roku 1989. Stejně jako víc než polovina československých her vydaných do roku 1989 to byla takzvaná textovka. Vydalo ji Zenitcentrum Beroun, polostátní organizace, která organizovala činnost mládeže v práci s počítači. Hru napsal Vít Libovický podle zahraniční předlohy a soutěž byla na tu dobu poměrně velkolepá. Hra vyšla u příležitosti 40. výročí založení pionýrů, což byla spíše krycí akce, a hlavním cílem bylo zpopularizování počítačů. Zenitcentrum Beroun prodávalo zaheslované kopie a v určitý moment odvysílaly tisk, Československá televize i rozhlas heslo, jež mělo hru odemknout, a hráči ji mohli řešit. Pět tisíc nejrychlejších řešitelů pak mohlo vyhrát ceny. Bohužel došlo k chybě v závěrečném kódování a heslo, které se mělo na začátku vložit, bylo obsaženo přímo v těle programu. Bylo poměrně snadné hru hacknout a heslo vložit. Soutěž nakonec nemohla proběhnout a výherci se losovali. To, že organizátoři připravili pět tisíc cen, dokazovalo tehdejší rostoucí popularitu her.

 

Právě se děje

před 19 minutami

Italský Senát těsně vyslovil důvěru vládě premiéra Conteho, který přestál i pondělní hlasování Poslanecké sněmovny

Zdroj: ČTK
před 27 minutami

Tucet členů národních gard USA bylo postaveno mimo službu

Tucet příslušníků amerických národních gard, kteří měli ve středu posílit bezpečnost inaugurace zvoleného prezidenta Joea Bidena, bylo postaveno mimo službu. Stalo se tak po prověrkách, které mimo jiné zkoumaly možné vazby na krajně pravicový extremismus. Podle Reuters to řekli představitelé Pentagonu.

Mluvčí Pentagonu uvedl, že se prověrky nezabývaly jen možnými vazbami na extremistické skupiny.

Jeden příslušník gard byl postaven mimo službu kvůli znepokojivým textovým zprávám, zatímco jiný byl nahlášen úřadům telefonicky. Reuters to sdělil generál v čele úřadu národní gardy Daniel Hokanson.

Do Washingtonu míří na inauguraci, která se uskuteční ve středu, asi dvaapůlkrát více členů národní gardy než v minulých letech. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) přitom posuzoval jejich profil ještě nad rámec obvyklých prověrek, jimiž prochází standardně všichni členové ozbrojených sil USA. Zjišťoval mimo jiné, zda některý z nich v minulosti nečelil obviněním v případu spojeném s terorismem. Dříve dnes ministr obrany Christopher Miller řekl, že americké úřady nemají informace o tom, že by při inauguraci "hrozila hrozba zevnitř".

před 36 minutami

Basketbalistky USK schytaly v Eurolize debakl

Basketbalistky ZVVZ USK Praha podlehly v domácí "bublině" v hale na Královce v utkání 4. kola Evropské ligy Fenerbahce Istanbul vysoko 70:99 a nedokázaly soupeři oplatit porážku 70:77 z prosincového turnaje v Turecku. O udržení naděje na postup do březnového čtvrtfinále bude hrát tým trenérky Natálie Hejkové ve čtvrtek od 19:00 proti Lyonu, který má stejně jako Fenerbahce o bod více než Pražanky.

V celku vítěze tři hráčky předvedly dvacetibodový střelecký výkon - Kayla McBrideová (26), Alina Jagupová (23) a Cecilia Zandalasiniová (20). Z domácího týmu se nejvíce dařilo Kateřině Elhotové s 19 body.

Pražanky se musely obejít bez americké opory Alyssy Thomasové a držely s tureckým celkem krok jen do osmé minuty, kdy byl stav ještě 13:18. Pak ale Fenerbahce uhrálo osmibodovou šňůru a naděje domácího výběru se postupně začaly rozplývat.

Problémy jim dělaly hlavně McBrideová s Jagupovovou a do poločasové přestávky šly suverénky české basketbalové scény s mankem 27:59. Na začátku třetí čtvrtiny prohrávaly i nejvyšším rozdílem v utkání o 33 bodů. Slabou náplastí mohlo být pro USK, že třetí i čtvrtou čtvrtinu těsně vyhrál a také se těsně ubránil stovce inkasovaných bodů.

Evropská liga basketbalistek - 4. kolo:

Skupina B (Praha - hala Královka):

USK Praha - Fenerbahce Istanbul 70:99, Gdyně - Lyon 76:79

Zdroj: ČTK
před 38 minutami

Nymburk prošel do osmifinále LM z druhého místa

Basketbalisté Nymburka podlehli v závěrečném 6. kole základní skupiny B tureckému celku Tofas Bursa 97:103 a postoupili do osmifinálové fáze Ligy mistrů ze druhého místa. Soupeř pořadí v tabulce ovládl, francouzský Dijon i přes výhru na Kypru nad Keravnosem klesl při shodném zisku 10 bodů vinou nejhoršího skóre ze vzájemných zápasů na nepostupovou třetí příčku v minitabulce tří týmů.

Soupeře pro osmifinálovou skupinu se tým trenéra Orena Amiela dozví při losování 2. února. Další sérii zápasů začne šestnáctinásobný český šampion přesně o měsíc později.

Úvod utkání patřil Omaru Prewittovi, který se rozehrál dvěma trojkami, za čtyři minuty měl na kontě 12 bodů a zařídil vedení 15:8. Nymburk v první čtvrtině vedl i o deset bodů, ale Tofas bojující o klíčovou výhru se ve druhé části přiblížil i na dva.

Domácí už ale soupeře do vedení v první polovině utkání nepustili. Na rozdíl od něj hráli s jistotou, že jim při shodě okolností vezme postup jen porážka téměř o 60 bodů. Nymburk dokonce ke konci druhé čtvrtiny podruhé v utkání unikl i do desetibodového náskoku.

Touha Tofasu po play off ale vyústila ve třetí desetiminutovce v obrat. Týmy se pak přetahovaly o nejtěsnější vedení. Domácí šli ještě do vedení 87:82, ale soupeř odpověděl sedmibodovou šňůrou a vybojoval vítězství. Zařídil ho 27 body Tomislav Zubčič. Domácím nestačilo Prewittových 24 bodů.

Basketbalová Liga mistrů - 6. kolo:

Skupina B:

ERA Nymburk - Tofas Bursa 97:103 (30:26, 57:52, 78:79)

Nejvíce bodů: Prewitt 24, Hruban 17, Dalton 15 - Zubčič 27, Akoon-Purcell 23, Christon 19. Fauly: 21:30. Trestné hody: 41/31 - 28/19. Trojky: 14:10. Doskoky: 38:33.

Zdroj: ČTK
před 43 minutami

Kandidát na ministra zahraničí USA Blinken: Čína je největší diplomatickou výzvou Spojených států

Čína je bezpochyby největší diplomatickou výzvou pro USA ze všech světových zemí. Na slyšení v Senátu to dnes řekl kandidát na ministra zahraničí v nastupující administrativě Joea Bidena Antony Blinken. Naléhavou zodpovědností USA je podle něj zabránit Íránu v nabytí jaderných zbraní, k návratu Spojených států k jaderné dohodě s Teheránem z roku 2015 však podle něj v blízké budoucnosti nedojde.

Dosluhující prezident Donald Trump podle Blinkena učinil správně, když zaujal tvrdý postoj vůči Číně, protože ta pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga začala dávat jasně najevo svou asertivitu a snahu stát se vůdčí světovou velmocí. Kandidát na funkci šéfa diplomacie však vyjádřil nesouhlas s Trumpovou strategií.

"Musíme čelit Číně z pozice síly, ne slabosti," řekl Blinken, což podle něj znamená "spolupracovat se spojenci, a ne je pomlouvat, podílet se na chodu mezinárodních institucí a vést je, namísto toho, abychom z nich ustupovali". Kandidát na ministra zahraničí rovněž prohlásil, že podle jeho názoru existuje základ pro vybudování takového postoje vůči Číně, s nímž budou souhlasit zástupci obou hlavních politických stran.

USA jsou podle něj připraveny vrátit se k jaderné dohodě světových mocností a Íránu o omezení íránského jaderného programu (JCPOA), od které Trump odstoupil. Podmínkou je však to, aby Teherán začal znovu respektovat závazky, které mu dohoda ukládá. "Od toho jsme ještě daleko," poznamenal.

Zdroj: ČTK
Další zprávy