Oblast Sahelu trápí přelidnění, hlad i změny klimatu

Martina Kollerová
18. 6. 2008 14:12
Odborníci píší pro rok 2050 katastrofické scénáře
Přelidněnost, hlad, klimatické změny... To jsou jen některé problémy afrického Sahelu
Přelidněnost, hlad, klimatické změny... To jsou jen některé problémy afrického Sahelu | Foto: Reuters

Praha/Ouagadougou (Ekolist) - Klimatické změny se vážně dotýkají oblasti Sahelu. Výkyvy teplot mají negativní vliv na celý ekosystém. V důsledku období značného sucha a následných dešťů půda degraduje.

To přináší obyvatelům oblasti problémy se zajišťováním obživy. Velká vedra navíc nahrávají výskytu epidemií, napsal server AllAfrica.com. 

Domov pro 60 milionů lidí

Oblast Sahelu je 3 860 km dlouhý pás směřující od západu k východu afrického kontinentu. Ze severu je ohraničen Saharou, jih je úrodnější. Sahel se rozkládá na ploše více než tří milionů kilometrů čtverečních a je domovem pro téměř 60 milionů lidí.

Obživa více než poloviny obyvatel Sahelu závisí na zemědělství, které tvoří více něž 40 % HDP. Hlavními zemědělskými plodinami jsou proso, čirok, podzemnice olejná a bavlna.

Čtěte také:  Divoká zvířata připravují drobné zemědělce o miliony

Velký problém pro Sahel, stejně jako pro celou Afriku, představuje populační růst. Podle odborníků bude v roce 2020 v oblasti žít 100 milionů lidí. Do roku 2050 by pak populace měla dosáhnout 200 milionů, měla by se tedy oproti dnešku více než ztrojnásobit. Velký populační růst společně se stále palčivějšími environmentálními problémy přinese Sahelu velké potíže.

Výkyvy klimatu - sucho nebo vlhko

V oblasti prší pouze pět měsíců v roce. Za posledních 40 let zde byla zaznamenána řada extrémních klimatických výkyvů. Některé roky byly totiž nezvykle vlhké, jiné naopak enormně suché. Vědci se zabývají tím, zda jsou tyto výkyvy způsobeny globálním oteplováním a lidskou činností. Ať tak či onak, mají extrémy zásadní vliv na kvalitu a množství zemědělské produkce.

Názory vědců na to, zda se oblast Sahelu vysušuje či zvlhčuje, se různí. Program OSN pro životní prostředí (UNEP) se přiklání k názoru, že se Sahel bude ještě více vysušovat.

Čtěte také: Niger vysychá. Africké vlády tomu chtějí zabránit

Podle závěrů Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC) pak oblast západní a střední Afriky zasáhne v několika nadcházejících desetiletích celosvětově největší zvýšení teplot.

Degradace půdy a podvýživa

Sahel se potýká s problémem degradace půdy. V oblasti, jejíž velká část populace je závislá na zemědělské produkci, se jedná o problém velmi závažného charakteru. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) podléhá v Sahelu degradaci již více než 80 % půdy.

To má řadu příčin. Jedním z činitelů jsou právě extrémní sucha střídaná silnými dešti, které způsobují erozi přesušené půdy. Kromě toho přispívá k degradaci i postupující odlesňování, desertifikace a intenzivní obdělávání půdy.

Populace oblasti trpí ve velké míře podvýživou. Rovněž dětská úmrtnost je velmi vysoká. Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že rostoucí teploty budou stále více nahrávat výskytu epidemií nemocí, jako je horečka dengue, cholera a malárie. Podle IPCC se oblast bude kolem roku 2050 potýkat s katastrofální epidemií malárie.

Čtěte také: Přelidnění působí problémy životnímu prostředí

Problémy Sahelu není možné vyřešit jen poskytováním humanitární pomoci. V roce 2007 požádal Rozvojový program OSN (UNDP) rozvinuté státy, aby zemím Sahelu poskytly dotaci v celkové výši 85 miliard amerických dolarů.

Peněz má být využito pro programy adaptace obyvatel Sahelu na měnící se klimatické podmínky.

Více z Ekolistu:

 

Právě se děje

Další zprávy