reklama
 
 

Polský umělec: Výstavu v Praze ukončily metody nacistů

27. 4. 2009 11:00
Peter Fuss o snímcích nacistů s židovskými hvězdami

Rozhovor - Z Jana Pavla II. udělal zahradního trpaslíka, v rámci cyklu He Seemed Such a Harmless Old Man multiplikoval s různými křestními jmény Fritzlův portrét. Who Killed Barack Obama? zeptal se pro změnu na bigboardu s obrazem mrtvého amerického prezidenta ve Wroclawi.

Peter Fuss, kontroverzní polský umělec s kořeny ve streetartové komunitě, si nebere servítky a reakce na jeho projekty tomu odpovídají. Také jeho výstava Achtung! v pražském galerii NoD, kterou tvořilo několik velkoformátových tisků, na nichž páchali pogrom nacisté s páskami s Davidovou hvězdou na rukávech, skončila v úterý dřív, než začala.

Čtěte také:
Na výstavě páchali pogrom nacisté s židovskými hvězdami

Už třicet minut po zahájení členové pražské židovské obce počítačově upravené fotografie podle jedněch poklidně sundali a podle druhých strhali ze zdí. Muž s nicknamem Peter Fuss - který chtěl podle svých slov kritizovat výstavou chování Izraele v pásmu Gazy - odpověděl už z Polska.

Předpokládám, že načasování na den vzpomínky na oběti holocaustu bylo vědomé - a stejně tak jste věděl, že budova, v níž galerie sídlí, patří právě pražské židovské obci.

Byl to jediný možný termín. Že to byl Den vzpomínky na oběti holocaustu, Jom HaŠoa, je náhoda. Ale právě proto, že to byl tenhle den, zrušil jsem část projektu plánovanou do veřejného prostoru ve městě, abych předešel tomu, že se lidé setkají s mým dílem náhodně.

Rozhodl jsem se projekt omezit a situovat ho jen do galerie. Galerie je uzavřený prostor, místo výměny myšlenek a odlišných pohledů. Lidé nechodí do galerie náhodně. A navíc právě tahle galerie prezentuje angažované umění, které se zabývá politickými a sociálními problémy.

Informaci o tom, kdo je vlastníkem objektu, jsem se dověděl až na místě v Praze. Lidé žijí v pronajatých bytech, pracují v pronajatých kancelářích, chodí do kaváren, jejichž vlastníci patří k různým národům a zemím - ale to přece ještě není důvod, aby měnili své názory a báli se svobodně vyjádřit své myšlenky.

Co říkáte reakci členů pražské židovské obce?
Abych byl upřímný, je to velmi smutné. Je to nejčernější pointa, jakou výstava mohla mít. Tito lidé svým chováním dokázali, že jsou nejen Židé, kteří používají nacistické metody ve válečné zóně v pásmu Gazy, ale i ve svobodné evropské zemi.

Nacisté rozdělovali umění na to „jediné správné" a na to ostatní, které bylo podle nich zvrhlé a nemělo právo na existenci. Členové pražské židovské komunity udělali to samé. A takovým způsobem, na který by vůdci neonacistických stran byli hrdí.

Byl nějaký specifický důvod pro uvedení tohoto projektu v Praze?
Dostal jsem pozvání od kurátora galerie NoD, který je zároveň členem umělecké skupiny Guma Guar, jíž si velmi vážím. Ale klidně jsem mohl svůj projekt představit ve Varšavě, New Yorku nebo Berlíně.

Jaký je váš osobní vztah k židovství?
Jsem Polák. A bylo to právě Polsko, kde se odehrála izraelská národní tragédie, tragédie způsobená nacisty. K utrpení izraelského národa nicméně přispěli i sami Poláci. A ještě v 60. letech oficiální vládní politika přinutila obyvatelstvo emigrovat. Tyto věci si uvědomuji, a proto jsem velmi citlivý na všechny projevy nacionalismu, rasismu a rasové segregace. Jelikož antisemitská atmosféra zcela nevymizela, žije v současné době v Polsku už jen hrstka Židů. Jeden z mých dřívějších projektů (viz obr.) se této otázce věnoval. Byl tehdy velmi kontroverzní.

Jaké je vaše postavení v Polsku? Máte problémy se zákonem?
Ve svých pracích neutíkám před tabuizovanými tématy. Ne každému se to líbí a vyvolává to i extrémní reakce. Už jsem byl za svou uměleckou aktivitu stíhán.

Máte na projekt Achtung! nějaké reakce i z jiných zemí?
Dostávám maily z celého světa. A s různými názory. Ale rozhodně nejsilnější jsou reakce na to, že výstava byla uzavřena.

Je možné, že po téhle výstavě bude muset galerie skončit, co tomu říkáte? A co říkáte reakci Linhartovy nadace, která galerii poskytuje prostor a už se omluvila židovské obci?
Přijel jsem do svobodné země, která měla reputaci nejliberálnější a nejtolerantnější ze všech zemí bývalého komunistického bloku. Nyní došlo k obratu, hranice svobody jsou ovlivňovány lidmi z židovské komunity. Doufám, že Češi se postaví za svou svobodu a budou protestovat proti možnému uzavření galerie NoD.

Co se týká vyjádření Linhartovy nadace, musím říct, že jsem viděl nespočet situací, ve kterých lidé dělali velmi zvláštní i potupné věci kvůli tomu, aby udrželi status quo. Je jen na nich, jak se na sebe později mohou podívat do zrcadla.

Proč jste nepřišel na vernisáž? Prakticky nikdo v Česku vás nezná, ani neví, jak vypadáte.
Ze zásady nechodím na své výstavy. Nezáleží na tom, ve které jsem zemi a zda mě tam někdo zná, nebo ne. Nedělám umění proto, abych byl v záři reflektorů.

Je tohle největší konflikt ve vaší kariéře?
Rozhodně to byla nejagresivnější a nejméně civilizovaná reakce, se kterou jsem se kdy setkal. Už dřív došlo na slovní urážky, intervenci úřadů, uzavření výstavy a cenzuru. Ale tohle je moje první zkušenost s agresí a násilím.

Jak se díváte na otázku svobodného vyjádření v umění? Existují nějaké hranice, za které by se už nemělo zajít? A není tou hranicí právě holocaust?
Umělci jsou umělci právě proto, aby šli za hranice. Je to právě překračování hranic, které posouvá věci vpřed. Ale je také jen na nich, aby si rozhodli, kde jsou právě jejich hranice. Ne na kurátorech, kriticích, ne na agresivních představitelích židovské obce.

Bral jste v potaz, že svou výstavou de facto nahráváte antisemitům a neonacistům?
Nejsem zodpovědný za magory, kteří nejsou schopni správně interpretovat to, co vidí.

Těžko najít někoho, kdo je schopen být právě v izraelsko-palestinském sporu "objektivní" a je ochoten posuzovat činy obou stran konfliktu. Pokud tedy kritizujete Izrael za jeho chování v Gaze, znamená to, že jste na straně Palestinců, potažmo že tedy schvalujete např. jejich teroristické útoky?

Kritika izraelských akcí v pásmu Gamy neznamená v žádném případě podporu teroristických útoků. Takové bipolární myšlení Izraeli vyhovuje, protože tak může ukončit každou diskusi. Pokud si troufnete kritizovat Izrael za používání nacistických metod, dostanete nálepku antisemity. Když nesouhlasíte s izraelským rasismem a vražděním žen a dětí, znamená to, že podporujete terorismus. Židé neshazují bomby na civilisty, oni bojují s terorismem. Možnost, že budou lidé obviněni z podpory terorismu a antisemitismu, způsobila, že zůstávají tiší vůči pronásledování Palestinců, kteří jsou také semité.

Chápu to správně, že vy problém vidíte tom, že Izrael byl založen na utrpení Židů? Čili tím podle vás nyní cítí právo „užívat metody nacistů"? Ale ustanovení Státu Izrael mělo ještě jednu ideu - aby se historie neopakovala.
Izraelský národ utrpěl strašlivou tragédii, Židé opečovávají v paměti nacistický teror. Dělají to proto, aby předešli opakování historie? Ale dnes pod vlajkou s Davidovou hvězdou pokračuje rasová segregace, vraždění civilistů a dětí, uzavírání lidí na oddělených územích a do ghett.

I dnes pod vlajkou s Davidovou hvězdou porušují lidská práva a mezinárodní ujednání. I dnes Židé v demokratických volbách hlasují pro stranu, která zastává rasistické postoje; tato strana má většinu v Knessetu a její lídr se stal ministrem zahraničních věcí.

Myšlenka zabránit opakování historie je samozřejmě mezi Židy přítomna. Existuje velká skupina Židů, kteří kritizují izraelskou politiku, stojí proti izraelskému rasismu a nacionalismu, podporují mírové řešení konfliktu. Bohužel, tato idea v současném Izraeli prohrává.

Zpátky k výstavě: Budete nějak řešit otázku poškození svých prací? Existuje k tomu fotodokumentace.
Část prací z výstavy byla zničena, část byla zabavena. Je jasné, že galerie bude žádat jejich vrácení. Pokud to nepůjde po dobrém, budou muset použít patřičné prostředky. Doufám, že Linhartova nadace zažádá také o kompenzaci materiálních ztrát.

Vaše projekty se snaží cílevědomě zasáhnout neuralgické a kontroverzní body. Nebylo tedy lepší vymyslet pro Česko něco, co zasáhne třeba jeho pivní většinu přesvědčenou o své kulturnosti?  Ostatně váš krajan napsal knihu nazvanou Gottland...
Dotýkám se témat, která jsou důležitá pro mně. Nesedím a nepřemýšlím o tom, jaké národní stereotypy odkryji v zemi, kde budu vystavovat.

 

Předseda pražské židovské obce František Bányai:
Není žádný důvod nechat se urážet

Podle pořadatelů čtveřice mužů strhala fotografie ze stěn. Můžete popsat, jak se celá situace udála?
Důvodem ukončení byl mimořádně antisemitský obsah vystavených fotomontáží.

Byli jste o výstavě "předem informováni"?
Vedení Linhartovy nadace, která je nájemcem prostor, unikl obsah připravované výstavy a je to selhání jejího vedení. Nicméně nadace ani galerie nemají žádnou povinnost předkládat nám své projekty k posouzení a nikdo to od nich nepožaduje. Po mnoha letech spolupráce je to výjimečný případ.

Není to nakonec pro umělce Fusse jen dobrá reklama?
Fotomontáž spočívající v dokreslení rudé hvězdy, svastiky, kříže nebo Davidovy hvězdy do digitálního obrazu je technická záležitost, pro niž je potřebná podprůměrná znalost grafického editačního programu. Nemyslím si, že tuto úroveň schopnosti zacházet s myší počítače lze nazvat uměním. Zůstává jen sprostá provokace.

Kde je podle vás hranice mezi svobodou uměleckého vyjádření a cenzurou?
Tuhle otázku nejednou předkládají k diskusi ti, kdo chtějí někoho urážet a ponižovat. Lze ji ovšem postavit i jinak: kdy jsou tato údajná umělecká díla uměním - a kdy jen prvoplánovanou propagandou, či dokonce výzvou k násilí a nenávistnému štvaní.

A je možno si položit ještě další otázku: zda existuje souvislost mezi podněcováním zášti pseudouměleckými prostředky a fyzickým napadáním dotčených osob nebo skupiny obyvatel. Historická zkušenost i dnešní situace ukazují, že existuje.
 
Pravděpodobně nelze diskusi o svobodě jednoduše omezit jen na svobodu uměleckého vyjádření bez ohledu na obsah a pohnutky.

Objevují se informace, že by mohl být klub Roxy i galerie NoD zavřeny.
Vedení Linhartovy nadace vyjádřilo politování nad vlastním selháním a přislíbilo opatření do budoucna, aby se podobné excesy v této galerie nemohly opakovat.

Nebojíte se, že vaši reakci bude spousta lidí brát jako "další důkaz o nesnášenlivosti a konzervativnosti ze strany Židů"?
Myslím, že není důvod, abychom se nechali mlčky urážet. Naopak doufám, že mnoho lidí to pochopí a ocení; a možná si víc lidí uvědomí své právo nenechat se urážet.

Myslím si, že konzervativní přístup k vnímání holocaustu je zcela oprávněný a většina lidí to chápe. Důvodem je pro nás vyvraždění našich příbuzných a přátel. Holocaust zůstává mementem pro každého, kdo si jenom trochu osvěží historii.

Výstava byla zahájená v den, kdy si Židé na celém světě připomínali památku obětí holocaustu při příležitosti hrdinského povstání Židů ve varšavském ghettu roku 1943. Od autora to byla obyčejná provokace a drzost, kterou nelze ničím omluvit.

autoři: Radek Wohlmuth, Wohlmuth Radek | 27. 4. 2009 11:00

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama