Jak se mluví ve Hře o trůny nebo Star Treku? Vyšla kniha o fantastických jazycích

Tomáš Stejskal Tomáš Stejskal
14. 9. 2019 10:00
Existují slova, která nepatří žádnému pozemskému jazyku, přesto je znají miliony lidí. Dnes k nim patří třeba pozdrav „Valar morghulis“. V 70. letech minulého století by to nejspíše byla věta „Aarrr Wwgggh Waahh“, ačkoli ji tehdy nejspíš nikdo neviděl v psané podobě.
Řeč chlupatého mimozemšťana Chewbaccy (vlevo) ze Star Wars má základ v mručení medvědů a mrožů. Přesto existují jazykové příručky, které v ní čtenáře naučí mluvit.
Řeč chlupatého mimozemšťana Chewbaccy (vlevo) ze Star Wars má základ v mručení medvědů a mrožů. Přesto existují jazykové příručky, které v ní čtenáře naučí mluvit. | Foto: Lucasfilm

To první zvolání znamená "Všichni musí zemřít" a pochází ze seriálu Hra o trůny, respektive z knižní předlohy Píseň ohně a ledu. Druhý výkřik pronáší chlupatý mimozemšťan Chewbacca alias Žvejkal ve filmech ze ságy Star Wars a znamená "Skočit do hyperprostoru".

Kniha nazvaná Stopařův průvodce po galaxii jazyků, která nedávno vyšla v českém překladu Olgy Bažantové, se věnuje hned stovce podobných fiktivních jazyků. A ukazuje, že velmi často nejde jen o dobře znějící, leč nesmyslné věty. Její autor, švédský odborník na umělé jazyky Yens Wahlgren, je sám vědcem i fanouškem. V publikaci se pokouší spojit detailní vhled do konstrukce jazyků a řečí v mnoha filmech, knihách i videohrách s přístupem, který zdaleka nechce oslovit jen lingvisty.

Relativně útlý svazek čítající 260 stran se alespoň zmínkou dotkne různých smyšlených jazyků: od řeči a žvatlání Šmoulů a Mimoňů přes propracované jazykové systémy v díle britského spisovatele J. R. R. Tolkiena až po klingonštinu ze seriálu Star Trek, do níž byla přeložena Shakespearova díla a roku 2010 v ní vznikla opera.

Kniha postupuje od historických příkladů, na nichž ukazuje, že rozdíl mezi umělými a existujícími jazyky nemusí byt tak ostrý, jak by se mohlo zdát. Nejenže většina fiktivních jazyků si bere inspiraci v těch existujících, ale některé moderní jazyky jako norština či hebrejština také vznikly konstrukcí ze starých podob jazyka.

Ostatně potřeba umělců vytvářet fiktivní jazyky není vlastní jen dnešní době, v níž vzrůstá popularita žánrů sci-fi a fantasy, svou podstatou vybízejících k vymýšlení nových řečí. První věta v konstruovaném jazyce se objevila roku 425 před naším letopočtem a zněla: "Jartamai exarx anapissonai satra." Je to replika z komedie antického dramatika Aristofana, která měla u tehdejších diváků navodit dojem cizosti. Její překlad zní: "Veliký král vám pošle zlato." Což není tak důležité, podstatná byla právě snaha dodat dílu na autentičnosti.

Ta žene i autory mnohem současnějších smyšlených jazyků, kterým kniha věnuje největší prostor. A vhled do jejich tvorby je pozoruhodný: diváci nejrůznějších fantastických filmů či seriálů si dnes dovedou představit, kolik práce stojí třeba za kostýmy či výpravou těchto děl. Ale Stopařův průvodce po galaxii jazyků odhaluje, že vedle maskérů, kostymérů či architektů mají často spoustu práce také jazykovědci.

Wahlgren v knize dělí zkoumané jazyky do tří základních druhů. Nejprve se věnuje takzvanému grammelotu, což je mumlání středověkých kejklířů, jen připomínající skutečné jazyky. Podobně jako tehdejší kejklíři pracoval třeba zvukový designér série Star Wars Ben Burtt při tvorbě mnoha mimozemských jazyků této sci-fi ságy - huttštiny, jawštiny či jazyka malých medvídků Ewoků ze šesté epizody Návrat Jediho.

Jazyky ze Star Wars tedy většinou nejsou skutečné řeči, jde především o zvukové efekty, které se řeči mají podobat, a přitom působit exoticky. Například huttština vznikla ze severoamerické kečuánštiny, jawština zase z jazyka jihoafrického kmene Zulu, ewočtina se pak podobá tibetštině.

Sestřih různých scén s elfštinou z Pána prstenů. | Video: New Line Cinema

Smyšlené věty blízké těmto etnickým jazykům poté zvukař Burtt nechal namluvit různými lidmi - všiml si, že nejlépe se hodí staré ženy - a posléze je různě zpomaloval či zrychloval.

Další dvě v knize probírané skupiny už na rozdíl od grammelotu nejsou jen mumláním, ale jazyky se skutečnými pravidly. První z nich mají pozemské kořeny. Sem patří například mimozemská podoba egyptštiny ze seriálu a filmu Hvězdná brána či ulamština z filmu Boj o oheň režiséra Jeana-Jacquese Annauda z roku 1981, tedy řeč pravěkého kmene z doby před 80 tisíci lety.

Vytvořil ji zoolog Desmond Morris s lingvistou, spisovatelem a autorem románu Mechanický pomeranč Anthonym Burgessem. Oba se rozhodli opustit představu neandrtálců jako těch, co se jen buší do hrudi a vydávají skřeky. A tak jejich primitivní jazyk, jakousi praindoevropštinu, vykonstruovali z různých indoevropských jazyků. Takže například ve slově "atr" neboli oheň lze slyšet latinské "ater" (černý) i francouzské "atre" (ohniště).

Třetí skupinou jsou takzvané apriorní jazyky, tedy ty co nejvíce mimozemské. Byť i ty se často inspirují skutečnými řečmi, například J. R. R. Tolkien si při tvorbě elfských jazyků do světa své trilogie Pán prstenů a dalších děl půjčoval z finštiny. Do této skupiny spadá i polozvířecí zvolání chlupáče Chewbaccy a věrného parťáka vesmírného pašeráka Hana Sola ze Star Wars. Byť řeči z tohoto univerza mají spíše dobře znít, než aby se jimi dalo komunikovat, ne všechny jsou jen žvatláním.

Chewbaccův jazyk zvaný shyriiwook stvořitel ságy George Lucas a zvukař Ben Burtt smíchali z mručení hladových medvědů, mrožů, psů a dalších zvířat, jimž ve studiu různě pozměňovali výšku tónů a jinak je upravovali. Přesto jde o jazyk, ve kterém lze například počítat a pro který existují výukové příručky včetně audionahrávek se správnou výslovností.

Sestřih různých scén s Chewbaccou ze Star Wars. | Video: Paradigm TV

Wahlgrenova publikace se hojně věnuje právě tomuto fenoménu, kdy na jedné straně vzniká spoustu přidružených lingvistických děl, příruček či slovníků pro fanoušky Tolkiena, Star Wars či Star Treku, a na druhé straně sami fanoušci tyto smyšlené jazyky rozvíjejí. A někdy se stávají jejich oficiálními tvůrci v dalších dílech z daného světa.

Stopařovu původci po galaxii jazyků chybí větší systematičnost či jasně vytyčený cíl, nakonec je hlavně souborem pozoruhodných postřehů a detailů. Ty přesto nutí k zamyšlení. I obecnějšího rázu. Třeba jak se z původních autorských vizí Tolkiena či George Lucase staly sdílené popkulturní světy, kde se v některých ohledech stírá hranice mezi tvůrci a diváky či čtenáři.

Samostatné kapitoly o těch nejrozvinutějších jazycích zase ukazují, že z původem poněkud obskurní zábavy se může stát třeba respektovaný vědecký obor. Klingonština byla původně ve Star Treku jen rekvizitou, zvukovou hříčkou. Ale americký lingvista Mark Okrand ze smyšleného blábolení jednoho herce seriálu vytvořil skutečný jazyk, kterým se od roku 1991 zaobírá Klingonský jazykový institut. Od roku 2010 se klingonštinu lze učit díky vydavatelství EuroTalk, které poskytuje interaktivní kurzy ve více než 130 jazycích.

Ukázka krátkého on-line kurzu klingonštiny. | Video: Star Trek Infinite Space

Když stanice HBO pro seriálovou verzi Hry o trůny potřebovala vytvořit jazyk kmene Dothraků, vypsala rovnou výběrové řízení. A odborníci se rozhodovali mezi 35 návrhy. Zvítězila dothračtina Davida J. Petersona, předsedy a spoluzakladatele spolku The Language Creation Society. Ten pro seriál později vytvořil také valyrštinu, z níž pochází známý pozdrav valar morghulis, který díky popularitě seriálu a internetovým memům znají i lidé, již neviděli jedinou epizodu.

Kniha

Yens Wahlgren: Stopařův průvodce po galaxii jazyků
(Přeložila Olga Bažantová)
Nakladatelství Paseka 2019, 260 stran, 329 korun

Peterson se v současnosti na plný úvazek živí právě vytvářením fiktivních jazyků. Jeho životní příběh je podobný jako vyznění knihy o fantastických jazycích. Při její četbě mezi řádky neustále prosvítá, že i ta nejpodivnější záliba si zaslouží respekt, nikoli výsměch, ale také že se může stát respektovaným povoláním.

Stopařův průvodce po galaxii jazyků není knihou jen pro vědce či fanoušky. Je také o tom, že někdy mezi oběma tábory není až takový rozdíl. A přeneseně tak vybízí k rozšiřování obzorů, pochopení i toleranci. K jazykům z nejzapadlejších koutů galaxie i uměleckým dílům světelné roky vzdáleným od středního proudu.

 

Právě se děje

Další zprávy