Michal Horáček: Nová kniha o katedrále sv. Víta patří do každé české knihovny

Michal Horáček
11. 6. 2019 10:35
Katedrála je nejen chrámem Boha, ale také člověka, přírody, vůbec veškerého stvoření. Každá jednotlivost je propojena s celkem, všechny kameny jsou lapides vivi, „živé“.
Katedrála sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě.
Katedrála sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě. | Foto: ČTK

I prvky zdánlivě disharmonické - šerední chrliči, oslové, nemoudré panny - přispívají ke konečné harmonii. A jedinečně přispět k harmonickému celku musí každý, kdo k takovému dílu přiloží ruku: architekti, kameníci, sochaři, malíři, tvůrci barevných vitrají nebo stavitelé varhan. Všichni vědí, že práce potrvá léta, a zároveň doufají, že přetrvá déle.

Autorem článku je textař a spisovatel Michal Horáček.
Autorem článku je textař a spisovatel Michal Horáček. | Foto: Lukáš Bíba

Právě vydaná dvousvazková kniha nazvaná Katedrála viditelná a neviditelná dělá předmětu svého zájmu čest - i ona je svým způsobem katedrální.

Bez mecenášů není knihy

Podivuhodný je už příběh vzniku publikace. Inspirovalo ji a vedlo občanské sdružení Hilbertinum. To se chtělo ucházet o podporu u ministerstva informatiky, ale než mu příslušné úřady schválily stanovy, ministerstvo bylo roku 2007 zrušeno.

Ani opakované žádosti u Grantové agentury České republiky se pak nesetkaly s valným pochopením. Iniciátorka projektu, Jana Maříková-Kubková, to přesto nevzdala. "Pořád jsem věřila, že dveře do mého snu se otevřou," vzpomíná.

Vypadá to, že slova evangelisty Lukáše "Klepejte, a bude vám otevřeno" nejsou marná. Že ani následné setkání Jany Maříkové-Kubkové s mecenáši, manželi Radkou a Petrem Turkovými - byť začalo nad kávou a původně se probírala jiná témata -, nebylo náhodné, že k němu dříve či později dojít muselo.

Každopádně to posléze byli právě oni, kdo dveře do toho snu otevřel svým příslibem knihu finančně podpořit.

Nebyl to slib ani malý, ani levný. Během sedmi let příprav se do práce na knize zapojilo 17 odborníků, především ze základního výzkumu. A kromě nich mnoho dalších, včetně fotografů a grafiků. Po čase se ukázalo, že finanční dar manželů Turkových nepostačuje, ti jej však navýšili. Místo jednoho svazku tak vznikly dva, ten původně neplánovaný druhý dokonce dvakrát objemnější než první.

Dvojstrana z knihy Katedrála viditelná a neviditelná.
Dvojstrana z knihy Katedrála viditelná a neviditelná. | Foto: Hilbertinum, z.s.

Kniha, která nás přežije

Právě vydaná Katedrála viditelná a neviditelná tak nakonec čítá 928 stran, plných archivních i nových fotografií nebo faksimilí rozličných listin - obrázků je celkem 1300. A zejména 3D modelů, s jejichž pomocí se příběh vzniku sakrálních staveb pražské ostrožny, které se vesměs staly součástí dnešní katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě, odvíjí před čtenářem bezmála jako ve filmu.

Přínos publikace spočívá také v tom, že se věnuje érám dosud zpracovaným zběžně, případně vůbec. To se týká hlavně období 1918 až 1929, potažmo celého 20. století, v knize pojednaného především kunsthistoričkou Marianou Šindelkovou. Nejeden "živý kámen" pak přidávají experti na dobovou hudbu a liturgii.

Náhrobek sv. Jana z Nepomuku v katedrále sv. Víta.
Náhrobek sv. Jana z Nepomuku v katedrále sv. Víta. | Foto: Jan Gloc, Správa Pražského hradu

Máme tak k dispozici sumu současných znalostí o jednoznačně nejdůležitější české stavbě. Ta přesahuje život každého z nás a současně přispívá ke kulturní identitě střídajících se generací.

Dílo, které ji vykládá a svérázně oživuje, patří do každé české domácí knihovny. Slušelo by ji mít všem politicky zapáleným vlastencům stejně jako těm, kdo chtějí lépe porozumět českému sacrosanctu či vlastní pospolitosti a jejím historickým i současným proměnám.

Nebude to zanedbatelná investice: v knihkupectví přijde Katedrála viditelná a neviditelná na nejméně 3499 korun. Dobré je ovšem vzít v úvahu, že bez velkorysých mecenášů by si vydavatel musel účtovat kolem 6000 korun, což by po uplatnění knihkupecké marže pro potenciálního čtenáře obnášelo 9000 korun.

Zdá se, že za takových podmínek by ji málokdo koupil, a právě proto nejspíš nikdo ani nevydal.

Dvojstrana z knihy Katedrála viditelná a neviditelná.
Dvojstrana z knihy Katedrála viditelná a neviditelná. | Foto: Hilbertinum, z.s.

Silueta Hradu mohla vypadat jinak

Dílo publikované Hilbertinem v partnerství s Archeologickým ústavem Akademie věd napsali experti, kteří se však vzdali konceptuálního jazyka svých oborů a vesměs se vyjadřují živou, široce srozumitelnou češtinou. Především vyprávějí.

Pokud čtenáři nedají spát otázky, třeba jak se nejen v gotické katedrále, ale také v jejích předchůdcích - tedy ve Spytihněvově bazilice a rotundě sv. Víta - hrálo a zpívalo, David Eben je v knize nejen popisuje, ale ještě přikládá moderní notovou transkripci, takže si to čtenář může sám zahrát a zazpívat.

Jana Maříková-Kubková: Katedrála viditelná a neviditelná

Katedrála viditelná a neviditelná

(Průvodce tisíciletou historií katedrály sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie na Pražském hradě)
Vydalo Hilbertinum - Společnost Kamila Hilberta 2019, 928 stran, 3499 korun

Kdo nástroj neovládá, nevadí - i pouhé čtení ho seznámí s nespočtem nejednou skoro neuvěřitelných příběhů. Mnohé jsou o snech a o tom, jak je tvůrci nebo duchovní správci katedrály naplnili.

Nebo nenaplnili. Katedrála viditelná a neviditelná se tak jmenuje i proto, že mapuje a ukazuje rovněž záměry, které se nikdy neuskutečnily. Dobře známá silueta Pražského hradu mohla dnes snadno vypadat jinak. Tak jako by při troše štěstí nebo smůly mohl vypadat život kohokoli z nás. I proto je možné vnímat ji jako dílo živoucí.

Katedrála sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie - neboť tak zní její celý název - je unikátní i mezi jinými katedrálami. Už od rotundy a baziliky to je, jak říká autorka projektu Jana Maříková-Kubková, "pořád jedna stavba, jen její formy se mění". Žádná jiná není tak dlouho a tak jednoznačně spojena s osudy, obavami i úspěchy nějaké pospolitosti jako její nezpochybnitelný středobod.

Pokolení za pokolením se máme při hledání nebo výkladu vlastní identity kam obracet. S Katedrálou viditelnou a neviditelnou to půjde ještě o něco lépe.

Autor je textař, spisovatel a bývalý prezidentský kandidát.

 

Právě se děje

Další zprávy