Brněnská knihovna převzala archiv dominikánů včetně spisu Tomáše Akvinského

ČTK ČTK
13. 7. 2019 10:05
Klášterní knihovna znojemských dominikánů se podruhé přestěhovala do Brna.
Vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků Jindra Pavelková ukazuje latinsky psaný spis Tomáše Akvinského.
Vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků Jindra Pavelková ukazuje latinsky psaný spis Tomáše Akvinského. | Foto: ČTK

Zatímco poprvé, v 50. letech minulého století, to bylo vynuceno represí komunistické totalitní moci vůči řeholníkům, nyní fond do odborné péče převzala Moravská zemská knihovna po dohodě s dominikány. K cenným svazkům budou mít v Brně lepší přístup badatelé, knihy ale zůstanou ve vlastnictví řádu.

Spis Tomáše Akvinského s původní gotickou vazbou, dřevěnými deskami s hovězinou a vykrajovanými ornamenty.
Spis Tomáše Akvinského s původní gotickou vazbou, dřevěnými deskami s hovězinou a vykrajovanými ornamenty. | Foto: ČTK

Dominikánský fond čítá 6000 svazků. Řád knihy shromažďoval a využíval až do začátku 50. let, kdy je převzala tehdejší Univerzitní knihovna v Brně, dnešní Moravská zemská knihovna, stejně jako fondy dalších zrušených klášterů.

I přes rychlé a dramatické stěhování se jádro klášterní knihovny podařilo zachovat pohromadě. Proto ji dominikáni mohli roku 2004 znovu umístit ve Znojmě.

V klášteře ale v následujících letech ubylo řeholníků a loni se řád obrátil na Moravskou zemskou knihovnu s dotazem, zda by o fond opět nezačala pečovat a neuložila jej v Brně. Včera do rekonstruované budovy knihovny v brněnské Kounicově ulici přijela poslední část fondu.

Mezi cennými svazky je 60 prvotisků, včetně latinsky psaného spisu Tomáše Akvinského Super quatro libro Sententiarum s původní gotickou vazbou, dřevěnými deskami s hovězinou a vykrajovanými ornamenty, vytištěného v Benátkách.

K deskám knihy byl připevněn řetěz, díky němuž ji nikdo nemohl ukrást ze čtecího pultu. "Nenechavé ruce byly vždy a všude," podotýká vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků Jindra Pavelková.

Středověká rukopisná bible z Francie ze 13. století.
Středověká rukopisná bible z Francie ze 13. století. | Foto: ČTK

Zbytek fondu tvoří staré tisky ze 16. až 18. století původem z německých zemí, ale také Španělska, Itálie a Francie. Nechybí ani tisky z Čech.

Převažují knihy teologické, kanonické, bible a knihy kázání, zastoupeny jsou i historické, právnické, lékařské nebo astronomické a alchymické spisy.

Vzácná je středověká rukopisná bible z Francie ze 13. století. Kvůli malým rozměrům 15 krát devět centimetrů je psána velmi drobným, francouzským perličkovým písmem. Při čtení se používala lupa, uvádí Jindra Pavelková.

Na vazbách knih lze ilustrovat i hospodářský vývoj kláštera. Z počátku 18. století, kdy se mu vedlo dobře, pocházejí nové kožené vazby se zlacenými knižními značkami s motivem psa s hořící pochodní v tlamě. Motiv odkazuje ke slovní hříčce "domini canes", tedy psi Páně.

Středověká rukopisná bible z Francie ze 13. století.
Středověká rukopisná bible z Francie ze 13. století. | Foto: ČTK

Moravská zemská knihovna už letos převzala do správy fond brněnského kláštera sester svaté Voršily. Tvoří jej 4200 svazků převážně z 19. a první poloviny 20. století, ale některé jsou výrazně starší.

Do knihovny se fond dostal s ohledem na badatelskou dostupnost a bezpečné uložení. Odborníci jej nyní katalogizují. V knihovně je také množství dalších rukopisů a starých tisků z někdejších šlechtických i klášterních biblioték.

Klášter dominikánů ve Znojmě patří k původně gotickým stavbám datovaným do 13. století. Vznikl paralelně se stavbou přilehlého kostela Nalezení Svatého Kříže. Později vyhořel, knižní fond tak dominikáni budovali znovu.

 

Právě se děje

Další zprávy