reklama
 
 

Muzeum v Poličce získalo neznámé dopisy, které si Martinů vyměňoval s Rybkou

26. 3. 2018
Městské muzeum a galerie Polička převezme soubor více než stovky originálních dopisů, které psal Bohuslav Martinů v letech 1940 až 1959 svému krajanovi, v Americe usazenému Františku Rybkovi. Do sbírek se je rozhodli věnovat Rybkovi potomci, kteří žijí v Americe. "Některé dopisy jsou zcela neznámé a mohou dokreslit a ozřejmit mnohé souvislosti ze života a díla Bohuslava Martinů," řekla ředitelka muzea Pavla Juklová. 

Dopisy se stanou součástí rozsáhlé sbírky rukopisů významného českého skladatele v jeho rodném městě: muzeum nyní uchovává asi 3600 předmětů se vztahem k Bohuslavu Martinů (1890-1959). V poličském centru je uložena unikátní kolekce jeho notových i nenotových rukopisů, řada materiálů je ale také v různých institucích a soukromých sbírkách po celém světě, protože Martinů strávil více než polovinu života v zahraničí.

Francis James Rybka se narodil v roce 1935 v New Yorku rodičům, kteří se věnovali klasické hudbě. Otec František, violoncellista a varhaník, emigroval do Ameriky v roce 1913 po absolutoriu brněnské varhanické školy pod vedením Leoše Janáčka. Jeho žena Doris Summersová byla klavíristka. James vystudoval lékařskou fakultu Cornellovy univerzity, stal se chirurgem a od roku 1970 žije s rodinou v kalifornském Sacramentu.

Přátelé, musíme se s vámi podělit o jedinečnou událost, kterou je přijetí ojedinělého a unikátního daru a to - uceleného souboru originálních dopisů, které psal Bohuslav Martinů svému krajanovi, příteli Franku Rybkovi. Do sbírek muzea se je rozhodli věnovat potomci skladatelova přítele žijící v Americe. Nyní byly dopisy převezeny do České republiky a stanou se součástí nejrozsáhlejší sbírky rukopisů významného českého skladatele Bohuslava Martinů v jeho rodném městě. Oficiální předání rukopisů se uskuteční ve čtvrtek 29. 3. 2018 v Centru Bohuslava Martinů v Poličce za účasti pana velvyslance Hynka Kmoníčka a starosty města Poličky Jaroslava Martinů. V Městském muzeu a galerii Polička je uložena unikátní sbírka notových i nenotových autografů jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů a klasiků hudby 20. století - Bohuslava Martinů (1890 – 1959). Vzhledem k tomu, že Martinů strávil více než polovinu života v zahraničí a živil se téměř výhradně komponováním hudby, množství dochovaných notových i nenotových autografů, fotografií a korespondence je ve srovnání s ostatními autory mimořádně vysoké. Tento materiál je rozptýlen v různých institucích i v rukou soukromých osob po celém světě, ovšem sbírka v jeho rodném městě je jednoznačně nejrozsáhlejší a nejucelenější. Nyní se sbírka Bohuslava Martinů, kterou tvoří na 3.600 sbírkových předmětů, významně rozšíří o soubor více než stovky originálních dopisů Bohuslava Martinů, které psal v letech 1940 - 1959 svému příteli Františku Rybkovi žijícímu v USA. Dopisy se poličskému muzeu rozhodl věnovat syn adresáta dr. Fr. James Rybka se svými sourozenci. Dr. Fr. James Rybka (1935) se narodil v New Yorku rodičům, jež se věnovali klasické hud-bě. Jeho otec František, violoncellista a varhaník, emigroval do Ameriky v roce 1913 po abso-lutoriu brněnské varhanické školy pod vedením Leoše Janáčka. Jeho žena Doris Summersová byla klavíristka. Jejich syn James, na rozdíl od druhého syna Borise, hudební talent nezdědil, vystudoval lékařskou fakultu Cornellovy univerzity, stal se chirurgem a od roku 1970 žije s rodinou v kalifornském Sacramentu. Předání dopisů se konalo na americké půdě již v říjnu loňského roku u příležitosti oslavy Dne vzniku republiky na velvyslanectví ve Washingtonu za přítomnosti několika členů rodiny dr. Rybky, kteří přijeli z Kalifornie, Pennsylvánie a New Jersey. Při slavnostní ceremonii pře-vzal dopisy český diplomat a velvyslanec Hynek Kmoníček, který zavítá do skladatelovy rodné Poličky, aby osobně předal tyto vzácné dokumenty.

Zveřejnil(a) Centrum Bohuslava Martinů a Městské muzeum a galerie Polička dne 26. March 2018

V brněnském Divadle Husa na provázku se zároveň v současné době třetí měsíc hraje představení Vitka, které vypráví o krátkém životě talentované brněnské skladatelky, dirigentky a femme fatale Vítězslavy Kaprálové (1915-1940). Ta u Bohuslava Martinů studovala a byla také jeho múzou. Hru napsala spisovatelka Kateřina Tučková, režírovala ji Anna Petrželková. 

autoři: ČTK, Kultura | 26. 3. 2018

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama

  Sponzorované odkazy

  reklama