Knižní tipy: Nebeský, Fridrich a současná česká poezie

Kultura Kultura
3. 6. 2012 0:53
V poslední době vyšly také sbírky Wandy Heinrichové či Milana Šťastného
Radek Fridrich
Radek Fridrich | Foto: nakladatelství Perplex

Praha - Jednadvacátý týden a situace na poli českých knižních bestsellerů je takřka stejná jako v týdnu minulém. Prvenství si uzmula Věra Čáslavská, respektive její biografie s podtitulem Život na Olympu. Na druhé místo fanoušci dotlačili Třeskutou knihu o populárním seriálu Teorie velkého třesku sepsanou Georgem Beahmem a následuje humorista Petr Šabach s knihou Máslem dolů.

Poezie se dlouhodobě drží na okraji zájmu a vždy se o ni zajímal jen menší okruh čtenářů. Současná domácí básnická tvorba však rozhodně není nezajímavá, a proto vám přinášíme pět tipů na stále relativně nové tituly.

Foto: Aktuálně.cz

Ladislav Nebeský - Obrazy ke čtení
Svou knihou Obrazy ke čtení (s podtitulem binární poezie) se Ladislav Nebeský i tentokrát hlásí k poezii experimentální. Básně jsou založeny především na konfrontaci podoby čtvercových obrazů, sestavených z bílých a černých prvků, a obsahu víceslovných nápisů na jejich obvodu. Obraz je s nápisem svázán: v řádcích a sloupcích obrazu jsou písmena nápisu zakódována. Nynější idea plošné binární básně, s níž autor přišel už v předchozí sbírce Obrazce slov, volně navazuje na původní ideu binární básně z let šedesátých, která byla v té době patrně jeho nejoriginálnějším příspěvkem k experimentální poezii.
Dybbuk, 80 stran, 109 Kč

Foto: Aktuálně.cz

Wanda Heinrichová - Nalomenou
Básnická sbírka Nalomenou vybízí k otevření už svým gramaticky vychýleným titulem: prvním slovem parafráze biblického citátu, která knihou prochází v podobě názvů tří oddílů. Titul sám ale rozehrává řadu asociací, "nalomenost" - a tím podmíněná příčnost vidění - bývá výchozí situací básníků. Koncovku "ou" lze číst jako zvukomalebný povzdech, jako poklonu ohebnosti češtiny, a také jako narážku na autorčino ženství. Jemné ženské tóny poezie jsou zhusta vyvažovány ostrostí básnické kresby, smyslem pro paradox a humor. Na pozadí osobních vjemů a přeludů vyvstává vize soumračného světa, který nás přese všechno dál udivuje a zasahuje. Básně autorka tvořila v pomalém tempu v letech 2003-2010.
Literární salon, 60 stran, 135 Kč

Foto: Aktuálně.cz

Radek Fridrich - Nebožky / Selige
Dvojjazyčná česko-německá sbírka Radka Fridricha volně navazuje na jeho starší knihu Řeč mrtvejch / Die Totenrede z roku 2001. Autor v ní básnicky ztvárňuje životní příběhy žen z předválečného Děčínska, přičemž v některých případech vychází ze skutečnosti (kronikářské záznamy, zprávy z tisku) a jinde se pouze inspiruje dobovými relikviemi (staré fotografie, jména a nápisy na hrobech). Básně představují monology mrtvých žen, které vyprávějí své životní osudy, líčí soužití s mužskými protějšky, rodiči a dětmi, popisují všednodenní život, práci, rodinné tragédie i vlastní smrt. Tragičnost se mísí s humorem a banalitou, básnická zkratka s lyrickým líčením, výčet s historkou, svět lidí je prolnut polosvětem místních legend a nadpřirozených bytostí. Kniha byla od počátku koncipována jako básnicko-výtvarný celek. Jednotlivé básně sbírky mají své grafické protějšky vytvořené děčínským výtvarníkem Petrem Křížem.
Perplex, 98 stran, 199 Kč

Foto: Aktuálně.cz

Michaela Keroušová - Nemístnosti
Poezie mladé autorky Michaely Keroušové, letos nominované na Ortenovu cenu, v sobě spojuje dva vcelku odlišné póly a je vystřihovaná ze všedních dnů i ze snů, z každodennosti i z pohádek. Je holčičí i ženská najednou. Básně absolventky oboru Tvorba písňového textu a scénáře na Konzervatoři a VOŠ Jaroslava Ježka, na první pohled připomenou domodra laděné stýskání Václava Hraběte. Její básnické já se prodírá nejroztodivnějšími krajinami, stromy, hordami chodců, blýskavým antracitem noci a nepříliš originálně si povětšinou zoufá. Já. On. Ty. Moje babička. Moje bebíčka. Ať už se v ní píše o čemkoliv, má ale zvláštní jas a rytmus a rozhodně se nebojí - leze po hromadách haraburdí, prochází v noci panelákovými sklepy a setmělými městskými parky. Když ji přepadne strach, začne si potichu zpívat a usmívat se.
Za tratí, 48 stran, 100 Kč

Foto: Aktuálně.cz

Milan Šťastný - Ještě jsi
Ve své druhé sbírce Milan Šťastný ohledává hranici mezi vesnicí a městem. Idyla, jejíž nedílnou součástí je smířlivě přijímané velebné tragično přesahující obyčejného člověka, kontrastuje s nepokojem, který na sebe rád bere masku osudovosti, ale jakožto výsledek nudy a vnitřní prázdnoty nepřesáhne limit panelového bytu. Vůle žít v pokoře a v souladu s přírodními cykly a na druhé straně rezignace, smíření se s vlastní neschopností a nenaplněné přežívání je ostatně příznačný rozpor této i všech minulých dob. Básník své těkání mezi oběma vnitřními i vnějšími prostory zaznamenává s nadhledem a klade si otázky, kudy vede jejich předěl a jak je ostrý.
Literární salon, 64 stran, 135 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Které knižní novinky zaujaly vás?

 

Právě se děje

Další zprávy