Kongo chce chránit druhý největší deštný prales

vk
29. 5. 2008 15:30
Rezervace má mít až 150 tisíc kilometrů čtverečních
Kongo - země donedávna zmítaná válkou - chce chránit deštné pralesy
Kongo - země donedávna zmítaná válkou - chce chránit deštné pralesy | Foto: Reuters

Kinshasa - Až 15 milionů kilometrů čtverečních deštných pralesů hodlá přeměnit vláda afrického Konga v chráněné území.

Lesy v takzvané Konžské pánvi jsou druhým největším světovým deštným pralesem a domovem mnoha unikátních rostlinných a živočišných druhů.

Rozkládají se hlavně na území Demokratické republiky Kongo.

Celá lesní oblast v zemi, včetně takzvaných suchých lesů, pokrývá okolo jednoho milionu kilometrů čtverečních, což je plocha větší  než území Německa a Francie dohromady. 

Zmírnění klimatických změn

"Rozhodnutí Demokratické republiky Kongo chránit lesní zdroje ustavením nově chráněných oblastí na mě udělalo velký dojem.  Země zároveň zajistila i jejich udržitelné užívání svými obyvateli," uvedl na mezinárodní konferenci o biodiverzitě v Bonnu německý ministr životního prostředí Sigmar Gabriel.

Nelegální těžba decimuje deštné pralesy po celém světě
Nelegální těžba decimuje deštné pralesy po celém světě | Foto: Reuters
  

Gabriel zároveň navrhl, aby byly nové chráněné oblasti zařazeny do celosvětové ekologické iniciativy LifeWeb.

"Prospěch z toho bude mít nejen Demokratická republika Kongo, ale také mezinárodní společenství. Ochrana ohromných lesů pomůže zmírnit klimatické změny a ochránit zdraví této lesní biodiverzity," řekl šéf německého resortu životního prostředí.

Po mnoha letech občanské války je země zchudlá. Pracně se snaží přestavět ekonomiku, administrativní struktury a politické instituce.

Mimo boje s nelegální těžbou dřeva je pro ochranu Konžské pánve a její bohaté biodiverzity zásadní zavést principy udržitelného spravování a režimu chráněných oblastí pro tyto na rostliny a zvířata bohaté druhy.

Co je biodiverzita?

  • Biodiverzita čili biologická rozmanitost zdůrazňuje rozmanitost a různorodost organismů a jejich prostředí.
  • Jako nová koncepce integrující všechny úrovně živého světa od genů po ekosystémy se objevila v polovině 80. let 20. století.
  • Nejde o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi.

Více než čtyřnásobná rezervace 

V současnosti je devět procent plochy Konga - tedy asi 22 tisíc kilometrů čtverečních - chráněno v různých skupinách přírodních rezervací.

Vláda si dala za cíl  rozšířit tuto oblast na 150 tisíc kilometrů čtverečních.

Jen Německo, kde od půli května rokují experti na biodiverzitu z celé planety, poskytuje Konžské pánvi celkově přes 53 milionů eur na ochranu tropických deštných pralesů.

Více o problémech v Africe:

 

Právě se děje

Další zprávy