Koho děsí čarodějnice. Skryté nebezpečí této noci

Zuzana Hronová ČTK Zuzana Hronová, ČTK
30. 4. 2013 16:41
Lidé zapalují ohně, aby zničili temné síly, jež by mohly ohrozit plodnost a bohatou úrodu
Čarodějnice
Čarodějnice | Foto: Thinkstock

Praha - Dodat po zimě sílu životadárnému slunci a zničit temné síly, jež by mohly ohrozit plodnost a bohatou úrodu. Takový byl původní účel zapalování ohňů v poslední dubnovou noc.

Po staletí se v Čechách a na Moravě nazývá filipojakubská a v severní Evropě Valpuržina noc. Známější je ale jako noc čarodějnic, protože podle pověry se při ní roguše, bobonice, bosorky či strygy slétají na vyvýšená místa, kde za předsednictví čerta či čaroděje rokují, hodují, zpívají a tančí.

V národním pojetí slovanském se čarodějnice - ošklivé stařeny, nebo naopak svůdné krasavice, po sněmu na pometlech rozlétnou po okolí, aby škodily lidem a zvířatům.

Zhatit jim jejich nekalé plány se podle staré tradice snažili muži práskáním bičem či střílením do vzduchu a hospodyňky označovaly dveře domu křížem a před prahy domů a chlévů kladly drny a trní.

Do dnešní doby se ale většinou uchovalo jen rozdělávání ohňů, při nichž se hoduje či zpívá, případně tančí a skáče přes zapálenou vatru.

Někde se navíc pálí figurína čarodějnice či košťata, která, hodí-li se do výšky, mohou podle pověry osvětlit kolem letící čarodějnici, nebo ji rovnou srazit k zemi. Již přes den se někde pořádají reje masek - čarodějnic a čertů.

Původ tohoto pohanského svátku je pravděpodobně odvozen od jednoho z nejvýznačnějších keltských svátků - Beltine. Význam slova - "zářící oheň" - napovídá, že již staří Keltové zapalovali koncem dubna dřevěné hranice, což jim mělo zajistit plodnost a bohatou úrodu a ochránit dobytek od nemocí. Loučili se tak rovněž se zimou a vítali jaro.

V Turkmenistánu září Brána do pekla:

Hasiči se už děsí předem

I letos jsou připraveny tisíce ohnišť a hranic na večerní lidové veselice. Hasiči mají nejvyšší pohotovost, aby předešli mnohým amatérským pokusům o pálení čarodějnic, stovky těchto akcí raději sami pořádají před hasičskými zbrojnicemi.

Loni na čarodějnice hasiči likvidovali nejvyšší počet požárů za posledních pět let. Dne 30. dubna 2012 jich bylo 154 a 1. května 120.  Hasiči totiž musejí každý rok dohašovat ohniště, které byly po veselici ponechány bez dozoru svému osudu. Nejednou takto dojde ke vzniku drobných požárů

Celkové přímé škody se vyšplhaly na 6,2 milionů korun. Požáry si vyžádaly jeden lidský život.  Nejvyšší nárůst požárů vznikl mezi 20 a 21 hodinou, kdy hasiči likvidovali během jedné hodiny 15 požárů.

Letos má hasičům o něco více přát počasí. Loni přicházely tradiční oslavy po víkendu tropických veder, která na jižní a východní Moravě způsobila rozsáhlé požáry.

Tentokrát má hned zpočátku čarodějnické noci začít pršet v severní polovině území, na severovýchodě území se mohou ojediněle vyskytnout i bouřky.

Půl milionu za neohlášené pálení

Hasiči lidi nabádají, aby nezapomněli na sílu ohně, ale v neposlední řadě ani na povinnosti, které vyplývají ze zákona o požární ochraně.

Ten hovoří jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.

Nesprávné či neohlášené pálení čarodějnic může přijít na desítky tisíc až půl milionu korun,
Nesprávné či neohlášené pálení čarodějnic může přijít na desítky tisíc až půl milionu korun, | Foto: HZS Pardubického kraje

"V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 tisíc korun, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 tisíc korun," uvádí tisková mluvčí generálního ředitelství HZS ČR Nicole Zaoralová.

Při pálení ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let. Je to v zájmu rodičů, kteří mohou být podle zákona o požární ochraně postiženi pokutou v případě, že z hlediska požární ochrany zanedbají dohled nad svými ratolestmi.

Právnické  osoby a podnikající fyzické osoby musí každé spalování hořlavých látek na volném prostranství, tedy i pálení "čarodějnických" ohňů, včetně přijatých protipožárních opatření, předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.

Hasiči pak mají právo nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, nebo spalování zcela zakázat.

Prohlédněte si, co dokáže ničivá síla ohně:

"V případě zanedbání této zákonné povinnosti pak hrozí nemalé sankce a pokuty mohou dosáhnout až do výše 500 tisíc korun. Zejména při pálení velkých vater by měl pořadatel celou akci včas oznámit a domluvit se například i na přítomnosti dobrovolných hasičů ze své obce," upozorňuje mluvčí.

Každopádně i v případě, kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru příslušného kraje. Předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům, neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá  počet planých poplachů. 

Zastav se, lehni si a kutálej se

Hasiči mají špatné zkušenosti i s doprovodnou zábavou při pálení čarodějnic, především s přeskakováním vater a odpalováním zábavní pyrotechniky.

Těm, co se chystají skákat přes ohně, radí, aby v případě, že se jim vznítí šaty, rozhodně neutíkali, lehli si a kutáleli se.

"Pokud vám hoří oděv, neutíkejte. Během či chůzí se oheň ještě více rozšíří. Okamžitě si lehněte na zem a chraňte si obličej. Válejte se, dokud plameny neuhasnou. Válením se zamezí přístupu kyslíku potřebného k hoření," vysvětluje mluvčí Ncole Zaoralová.

Není-li zrovna po ruce dostatek vody, k uhašení hořícího oděvu pomůže i deka či jiná textilie, ovšem bez umělých látek.
 
Dalším rizikem spojeným s pálením čarodějnic je zábavní pyrotechnika, která se pro tuto příležitost využívá se stále větší oblibou.

"Světlice, rachejtle, petardy a další pyrotechnické radůstky však mohou být při nesprávném použití velice nebezpečné a mnohdy způsobí nejen požár a majetkové škody, ale i vážná zranění, varuje mluvčí hasičů s tím, že nebezpečí, plynoucí z  pyrotechniky, se násobí přítomností ohně a velkého množství alkoholu.

Lidé by měli zapalovat vatry v dostatečné vzdálenosti od lesních porostů, keřů či strnišť a samozřejmě i v náležitém odstupu od lidských obydlí.
Lidé by měli zapalovat vatry v dostatečné vzdálenosti od lesních porostů, keřů či strnišť a samozřejmě i v náležitém odstupu od lidských obydlí. | Foto: www.zdarns.cz

Pravidla bezpečného pálení. Zde jsou

Nejrůznější zákazy a nařízení pamatují české země již za doby Josefa II. Tehdy bylo povoleno pouze jedno obecní ohniště za vsí v bezpečné vzdálenosti od nejbližšího stavení.  Zde jsou pokyny, kterými by se člověk měl v současnosti řídit, chce-li rozdělávat oheň na otevřeném prostranství:

Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých materiálů a ohraničeno pruhem širokým nejméně 1m zbaveným jakýchkoliv hořlavin. Pozor je nutno dát i na kořeny stromů a keřů.

Od kraje lesních porostů musí být vzdálenost minimálně 50 m, v případě stohu je pak nutno dodržet odstup minimálně dvojnásobný, tedy 100 metrů. Zcela zakázáno je například rozdělávání ohně ve vysoké suché trávě, na strništi apod.

Pamatujte i na bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť díky odletujícím jiskrám z vysoké vatry hrozí např. zapálení střechy. 

Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci, tedy jaký je směr a síla větru a zvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek apod.  I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní porosty nebo domy. Při silném větru a v době velkého sucha oheň venku raději vůbec nerozdělávejte.  
 
Hranici z polen je potřeba stavět tak, aby byla stabilní a nehrozilo její zhroucení do stran. Jinak se mohou plameny rozšířit do okolí a vymknout se kontrole.

Při rozdělávání ohně kdekoliv v přírodě či na volném prostranství v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh. Oheň se pak velmi snadno vymkne kontrole a může způsobit i vážné popáleniny. Navíc podle zákona o ochraně ovzduší v otevřených ohništích nelze pod hrozbou vysokých pokut spalovat žádné chemické látky. Doporučuje se použití pevného podpalovače.

Oheň se nesmí ponechat ani na okamžik bez dozoru. Hlídejte ho, aby nedošlo k jeho nekontrolovatelnému šíření a vzniku požáru. Mějte nachystán dostatek  vody (popřípadě písek, hlínu), kdyby se oheň vymykal kontrole. I proto je dobré umístit ohniště v blízkosti vodního zdroje. Příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné.

Opustit místo pálení je možno až poté, co je ohniště důkladně uhašeno, ať již prolitím vodou, nebo zasypáním zeminou. Pamatujte, že i ve zdánlivě zcela vyhaslém ohništi se mohou skrývat žhavé oharky a poryv větru je znovu rozdmýchá a oheň roznese do okolí.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 40 minutami

Soud na Slovensku potrestal 14 lety vězení bývalého elitního prokurátora

Soud na Slovensku uznal bývalého šéfa elitní složky prokuratury Dušana Kováčika vinným z korupce a z dalších trestných činů. Za to mu vyměřil 14 let vězení a trest propadnutí majetku. Vůči tomuto rozhodnutí soudu první instance se lze odvolat.

Kováčik je zatím nejvýše postaveným někdejším představitelem slovenské justice, který byl odsouzen, byť nepravomocně, po několika vlnách zatýkání vysokých úředníků, podnikatelů či soudců. Tato zatýkání Slovensko zažilo po loňských parlamentních volbách, které skončily porážkou do té doby vládních sociálních demokratů (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica.

Zdroj: ČTK
Další zprávy