Jižní Afrika vyzývá k záchraně Viktoriina jezera

Martina Kollerová
14. 2. 2008 14:37
V jezeře plave odpad, splašky a bují vodní plevel

Praha/Jižní Afrika (Ekolist.cz) - Znečištění druhého největšího jezera na světě se neustále zhoršuje. Státy jižní Afriky tak stojí před naléhavou výzvou: musejí přijmout opatření, aby bylo jezero uchráněno před dalším ničením.

Program na záchranu Viktoriina jezera (zkráceně označovaný jako LVEMP), z velké části financovaný Světovou bankou, představily státy jižní Afriky již v roce 1994. Až do roku 2005 se však nepodařilo dosáhnout žádných prokazatelných výsledků.

Země na březích Viktoriina jezera teď přišly s novou koncepcí projektu. Ta se má především zaměřit na omezení průmyslového znečišťování jezera. Informoval o tom deník The Citizen.

Školí zemědělce, aby neznečišťovali jezero

Do projektu bude začleněno Tanzanské středisko pro ekologicky šetrnější výrobu (CPCT).

Jeho ředitel, profesor Cleophas Migiro uvedl, že úkolem centra bude především školit provozovatele průmyslových zařízení a zemědělce, aby začali používat technologie, které jsou v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Zavádění nových technologií má omezit i produkci průmyslových odpadů v okolí jezera. Důraz má být kladen především na účinnou recyklaci a snížení úniku nebezpečných látek, jež se následně z výrob dostávají do jezera.

V jezeře plave komunální odpad a splašky

Viktoriino jezero znečišťuje komunální odpad a splachy z nejrůznějších továren, které vznikají v rychle rostoucích městech na jeho březích. Závažná je kupříkladu situace v okolí druhého největšího tanzánského města Mwanzy.

Tamní úřad pro kontrolu odpadních vod proto vydal sérii opatření, která mají do budoucna omezit negativní vliv průmyslu na Viktoriino jezero. Velká část mwanzanských továren však zatím žádná opatření nepřijala.

Ekologičtí aktivisté upozorňují, že nebezpečné látky, které se z výrob dostávají do půdy, jsou v období dešťů z půdy vymývány a splachovány přímo do jezera.

Nepříznivý vliv odpadních látek na kvalitu vody v jezeře dokládají i studie realizované samotným Programem na ochranu Viktoriina jezera.

Hrozba: hnojiva a vodní plevel

Tyto studie prokázaly, že umělá hnojiva jsou pro jezero hrozbou, protože podporují nadměrný růst drobných vodních rostlin a škodlivého plevele, jako je například vodní hyacint. Tyto rostliny mají podle všeho na svědomí změny teploty jezera.

Studie upozornila i na ohrožení kvality vody rtutí, kterou maloobjemoví těžaři používají při dolování zlata.

Čtěte vice o Africe: Africká půda bude znovu obživou

 

Právě se děje

Další zprávy