Slavné snímky zachránila pečlivá maminka. Milota Havránková je teď vystavuje v Praze

Slavné snímky zachránila pečlivá maminka. Milota Havránková je teď vystavuje v Praze
Babička, 60. léta © Milota Havránková
Kamarádka Dana, 60. léta © Milota Havránková
Druhý pohled z okna, 60. léta © Milota Havránková
Eva, z cyklu Proměny, 60. léta © Milota Havránková
Foto: Milota Havránková / Leica Gallery
Foto
22. 1. 2020 9:05
Milota Havránková je v rámci české a slovenské fotografie velmi výjimečná. Je známá svými experimenty i hledáním nových netradičních přístupů. Její dílo přesahuje do architektury, malby i módního designu. Jako pedagožka ovlivnila obrovskou spoustu mladých fotografů a její žáci se proslavili třeba v rámci takzvané slovenské nové vlny. Nyní vystavuje své rané práce v pražské Leica Gallery.

Pro výstavu nazvanou Pohled z okna vybrala Milota Havránková (* 1945) s kurátorkou Annou Varteckou snímky z počátečního období fotografčiny tvorby, tedy většinou z šedesátých a sedmdesátých let. "Všechno jsou to originály, nazvětšované v té době," říká. Negativy se bohužel buď ztratily, anebo je zničily nevhodné skladovací podmínky.

Na některých snímcích dokonce najdete na okrajích kulaté dírky zhotovené děrovačkou. "Ty fotografie se zachovaly jen díky mé mamince, která je pečlivě založila do šanonu, aniž bych to tušila," říká fotografka.

Těžištěm výstavního cyklu je autorčina tvorba z doby, kdy československá společnost zažívala nejprve euforii z pražského jara 1968, ale pak i obrovskou skepsi a morální destrukci z nastupující normalizace.

"Právě na pozadí těchto procesů krystalizovala tvorba Miloty Havránkové. Oscilovala mezi individuální tvůrčí svobodou a politickou nesvobodou systému. Východiska pro svoji tvorbu nacházela v poznávání vlastní pravdy z fiktivní reality," konstatuje kurátorka Vartecká. 

"Zároveň s výstavou v pražské Leica Gallery teď běží i moje velká výstava v Košicích, má to určitou kontinuitu a je škoda, že obě jsou tak daleko od sebe," říká Milota Havránková. "Nazývá se Torzo a vystavila jsem tam věci, které lidé moc neznají, včetně mé filmové tvorby," konstatuje. 

Milota Havránková stále učí mladé fotografy a její raná tvorba je podle kurátorky mezi nimi velmi oblíbená. Je to možná i proto, že je proti dnešní velmi promyšlené (až vykalkulované) konceptuální fotografii živelná, bezprostřední a mnohovýznamová.

"Dnes se ve fotografii akcentuje spíš koncept napsaný na papíře, který navádí diváka, jak se má na fotografie dívat. Já jsem však vždycky říkala, že je důležité umět vnímat obraz přirozeným způsobem, bez pomůcek, Tak, abychom ho dovedli sami interpretovat," uvedla fotografka a podotkla, že se tím nijak nevymezuje vůči konceptuální fotografii, neboť sama ve své práci tento přístup také využívá.

O fotografce

Milota Havránková se narodila v roce 1945 a patří ke generaci prvních československých vysokoškolsky vzdělaných fotografů, kteří koncem 60. let minulého století absolvovali na pražské FAMU obor výtvarná fotografie. Na uměleckou scénu vstoupila již za studií.

"Tehdy se objevila mladá generace fotografů, kteří se nebáli rezignovat na formální tradice žánru nebo inklinovali k sociálně, či dokonce politicky angažovaným tématům," uvedla kurátorka Anna Vartecká. Fotografická nová vlna s expresivními a lyrickými inscenovanými obrazy byla odnoží tehdejší nové vlny československého filmu.

Havránková je jednou z nejdůraznějších experimentátorek v dějinách československé inscenované fotografie. Zásahy do pozitivu i negativu, použitím expresivních výrazů, kombinací fotografických i nefotografických výtvarných technik, ale i použitím digitální a postprodukční manipulace dosahuje svébytné obraznosti. Oblast tvůrčí fotografie a uměleckého vzdělávání pomohla nasměrovat k jejich současnému intermediálnímu zaměření.

O výstavě

  • Autor: Milota Havránková
  • Název výstavy: Pohled z okna
  • Kurátorka: Anna Vartecká
  • Doba trvání výstavy: od 17. ledna do 15. března 2020
  • Místo: Leica Gallery Praha
 

Právě se děje

Další zprávy