Ne každý zvládá vlastnit dům. Třeba v panelácích pak dochází k potížím, říká architekt David Tichý

Jak vypadají domy, jejichž investor myslel na to, že hezké a funkční bydlení by mělo být dostupné i pro ty, kteří nejsou bohatí? Podívejte se v galerii.
BIG, newyorský projekt Via West 57
Hannunkari & Mäkipaja, dům v Helsinkách
Hannunkari & Mäkipaja, dům v Helsinkách
DAM architekti, bytový dům s tělocvičnou, Praha
Foto: Galerie Jaroslava Fragnera
Petra Jansová Petra Jansová
Aktualizováno 7. 7. 2017 7:34
Výstava Nájemní bydlení jako zapomenutý segment české architektury v Galerii Jaroslava Fragnera otevřela opomíjené téma nájemního bydlení. Zatímco v západní Evropě nájemní bydlení představuje kvalitní urbanismus, vysokou úroveň architektury a vysoký standard veřejného prostoru, v Česku se zhruba od roku 1990 více méně nestaví. "Státní politika bydlení se zaměřila na podporu bydlení jako osobního a soukromého statku, výjimku tvořily většinou jen specifické formy bydlení zaměřující se na podporu seniorů nebo jiných ohrožených skupin obyvatel, jako byly například domy s pečovatelskou službou," dodává jeden z kurátorů výstavy, architekt a teoretik architektury David Tichý.

Výstava poukázala na segment nájemního bydlení jakožto na zapomenutý segment české architektury. Jak z názvu vyplývá, máme v tomto ohledu co dohánět. V čem jsou okolní země napřed?

Ty nejvyspělejší státy mají poměr nájemního a soukromého bydlení dlouhodobě vyvážený. Některé mají dokonce nájemního bydlení více. U nás se zhruba od roku 1990 nájemní byty více méně nestaví. Státní politika bydlení se zaměřila na podporu bydlení jako osobního a soukromého statku, výjimku tvořily většinou jen specifické formy bydlení zaměřující se na podporu seniorů nebo jiných ohrožených skupin obyvatel, jako byly například domy s pečovatelskou službou. 

Nájemní bydlení stojí dlouhodobě i stranou zájmu developerů. Výše nájmů byly dlouho regulovány a i po jejich deregulaci nedosahovaly takové výše, aby se investice do nové výstavby stavebníkům vrátily v požadované době. Vlastně si vybavuji pouze jediný developerský projekt nájemního bydlení, který vznikl. Je v Nuslích a jde v zásadě o kultivovaně provedený projekt. Nicméně určený pouze pro omezenou skupinu lidí požadující vysoký standard bydlení, čemuž odpovídají pak i nájmy.

Jak k tomuto nevyváženému poměru došlo? Může to být způsobeno touhou Čechů mít konečně možnost po 40 letech něco vlastnit?

Před rokem 1989 se vlastnické bydlení týkalo pouze rodinných domů. Režim před rokem 1989 neumožňoval cokoliv vlastnit, i když existovaly výjimky, kdy režim vlastníkům činžovních domů některé domy nezestátnil. Nastaveno to ale bylo tak, že správa domu pro ně byla spíše břímě bez možnosti výdělku. O svůj majetek se tak vlastně ani nemohli dostatečně starat. Takže nájemní bydlení bylo v zásadě centrálně řízené státem, jehož obrazem se stala především panelová sídliště.

Po roce 1989 tedy přirozeně přišla touha lidí nežít jen v uniformovaném centrálně řízeném prostředí. V podstatě jsme se potřebovali jako společnost emancipovat, což stát v zásadě logicky podporoval. Ať už dnes pohlížíme na privatizaci bytového fondu jakkoliv, tehdy se stala prostředkem, jak vytvořit lepší vztah lidí k nemovitosti, o kterou se pak i často lépe starají než centrálně řízená mašinerie. Tento krok ale přinesl i problémy.

Jaké máte na mysli?

Tak například poměr nájemního a soukromého bydlení se přehoupl do obráceného poměru. V současné době je u nás tento poměr cca 80 procent soukromého ku 20 procentům nájemního bydlení. I když ve srovnání například s Maďarskem, kde soukromé bydlení tvoří po privatizaci bytů téměř 100 procent, je tento poměr ještě příznivý. Vyváženost poměru nájemního a soukromého bydlení je přitom v mnoha ohledech důležitá. A nejedná se jen například o vliv na mobilitu občanů nebo schopnost člověka se o nemovitost dlouhodobě starat. Ekonomická krize v roce 2008 ukázala, že její negativní dopady měly výraznější vliv právě na státy s vyšším poměrem soukromého bydlení.

Mnohé obce se ale stále snaží privatizovat dál. Stále je ještě patrná tendence výhodných prodejů obecních bytů do soukromých rukou. Dlouhodobé nastavení strategií je totiž vždy složitější měnit, a ještě složitější bývá změna v myšlení. Přibližně poslední tři roky je ale už mnohde vidět určitá změna, obce se o nájemní bydlení a svůj majetek začínají více zajímat.

Není přece jen výhodnější si vzít hypotéku na vlastní byt než platit nájem ve stejné výši?

Rozumím. Podobnou větu slýchávám často. Někteří studenti se touto úvahou zabývají už na školách, zdá se to velmi samozřejmé. Když si ale přečteme studie například Martina Luxe ze Sociologického ústavu Akademie věd, pak už to tak jednoznačné není. Z ekonomického pohledu nemusí být celoživotní investice do bydlení finančně tou nejvýhodnější investicí. 

To znamená, že jde do určité míry o mýtus?

Ano. Samozřejmě záleží také na tom, co vše posuzujeme. Pokud se na bydlení díváme pouze s ohledem na finance, tak se o nejvýhodnější investici jednat nemusí. To souvisí například s dlouhodobým kolísáním cen nemovitostí a možnými propady trhu. Pokud se ale na bydlení díváme optikou životního snu nebo touhy o formě zakotvení ve světě, jak skutečně chceme bydlet, jde o něco jiného. Plošná privatizace bytového fondu ale také ukázala, že být vlastníkem může pro někoho být poměrně obtížná věc, kterou ne každý zvládá. Například ještě za první republiky byl majitel domu vnímán jako osoba s vysokou společenskou prestiží, která je ale také spojena se společenskou odpovědností.

Takto to dneska nefunguje?

Dědictví režimu před rokem 1989 stále ještě ovlivňuje právě to, čemu říkáme společenská odpovědnost. V tomto směru v nás zakotvené rovnostářství negativně ovlivňuje odpovědnost vlastníků, kteří ji spíše vnímají v osobní rovině. Ve vyspělejších demokraciích bývá společenská odpovědnost silnější. Dříve nám byla násilím vtlačována a deformována, dnes se jí bráníme. Tento stav bude možné změnit asi jen postupem času.  

Zkrátka být vlastníkem nemusí být v mnoha ohledech snadné. A má to ještě jeden aspekt. Prostředí, které tady bylo vystaveno za minulého režimu jako nájemní bydlení, tedy především masová panelová zástavba, nebylo stavěné jako něco, co by se automaticky mohlo přetvořit do bydlení vlastnického. V privatizovaném paneláku dochází k řadě problémů.

Například?

Tak si například představte větší panelový dům s mnoha vchody. V jednom domě se nachází třeba tři stovky bytů v osobním vlastnictví různých lidí. Ti mají samozřejmě problém se sejít a dohodnout se na řešení mnohdy jednoduchých úprav souvisejících se správou domu. I když se jedná do určité míry o legislativní problém, dům zkrátka nebyl vystavěn s tím, že se z něj stane vlastnické bydlení. Například tradiční činžovní domy, které se stavěly až do 40. let, měly mnohem přiměřenější měřítko, umožňující spravovat dům efektivněji.

Jakým způsobem tedy lze docílit vyváženého poměru mezi nájemním a vlastnickým bydlením?

Tak za prvé je důležité si říct, že není možné někomu vnucovat něco, co případně nechce. Pokud někdo touží po vlastním rodinném domě, pak má možná smysl diskutovat o tom, jestli je nutné zabírat krajinu plošnou výstavbou, nebo se spíš soustředit na udržitelné městské prostředí třebas individuálního charakteru, ale neměli bychom předepisovat nějaké kvóty.

Dalším aspektem je sociální stavba společnosti i ve smyslu nabídky a poptávky, protože ne každý má kompetenci být vlastníkem a ne každý o to stojí. Zároveň je s ohledem na pracovní příležitosti důležité zvyšovat mobilitu osob. Nájemní bydlení může sehrát i důležitou roli v dostupnosti bydlení. Jen za poslední rok výrazně narostly ceny bytů, což začalo přinášet problém širší skupině obyvatel. V podstatě i těm, co si v minulosti mohli dovolit pořídit hypotéku.

A je to také otázka sociálního bydlení, které souvisí s naplněním základní lidské potřeby bydlet i pro lidi se sociálním handicapem. A právě nájemní bydlení je pro tyto případy, a mnohdy nejen pro ně, výhodnější než to vlastnické.

Staví se u nás stejně kvalitní nájemní bydlení jako v zahraničí?

Pochopení bydlení v mnoha úrovních kvality není u nás příliš běžné. Lidé ji často chápou jen skrze svůj byt a často skrze lokalitu, ale ostatní měřítka, jako je typologie domu, struktura a charakter urbánního bloku nebo širší měřítko celé čtvrti, lidé vnímají méně jednoznačně. Nicméně kvalitní obytné prostředí vzniká v kontextu propojení všech měřítkových úrovní, které následně ovlivňují kvalitu sociálních vazeb, a tím i naše pocity. Myslím, že se ze zahraničí můžeme hodně inspirovat. 

Co všechno by mělo nájemní bydlení obsahovat, aby zaručilo svým obyvatelům kvalitní bydlení?

To je otázka na dlouhou odpověď. Vybral bych ale jeden aspekt, který mnohdy rozhoduje o kvalitě bydlení, a to jsou vztahy mezi sousedy, které je jistě těžké předvídat. Prostorové uspořádání domu, jeho velikost a začlenění do širší struktury vystavěného prostředí je ale ovlivňuje. Proto by mělo být takové prostředí navrženo tak, aby člověku umožnilo se v něm orientovat a chápat je. Prostředí by mělo tak být čitelně strukturované ve smyslu umožnění jeho prožívání jak v soukromém a osobním prostoru, tak i ve sdíleném polosoukromém prostoru a kvalitním veřejném prostoru. Takové prostředí je pak nejen příjemné, ale především se v něm odráží kvalita sociálních interakcí, tedy i sousedských vztahů.

Můžete zmínit některé z kvalitních příkladů ze zahraničí? A existují nějaké i v Česku?

V zahraničí najdeme, s ohledem na velké procento nájemního bydlení, mnoho vynikajících příkladů. Pro ty, které kvalita bydlení zajímá, mohu doporučit zajet do nedaleké Vídně, která je považována za hlavní město kvalitního bydlení, a to nikoli z pohledu jen historické zástavby, ale především z pohledu novostaveb domů i celých městských čtvrtí. U nás můžeme kvalitní nájemní bydlení vidět především u různých realizací domů s pečovatelskou službou, některé z nich dokonce patří mezi architektonické ikony. Věřím ale, že se i u nás začne stavět nájemní bydlení v takové kvalitě, aby se v něm dobře žilo, a třeba i k nám se na něj lidé ze zahraničí jezdili dívat.

 

Právě se děje

před 5 hodinami

Porotu benátského festivalu povede režisér Parazita

Porotu letošního ročníku filmového festivalu v Benátkách povede korejský režisér Pong Čun-ho, který natočil oscarový snímek Parazit. "Jako předseda poroty, a hlavně jako neúnavný milovník filmu jsem připraven obdivovat a ocenit všechny skvělé snímky, která budou ve výběru," říká. Jedna z nejstarších a nejprestižnějších akcí ve světě kinematografie se uskuteční začátkem září.

Zdroj: ČTK
před 5 hodinami

Lazio získalo v římském derby skalp třetího AS

Fotbalisté AS Řím v italské lize podruhé za sebou zaváhali. Třetí tým tabulky po předchozí remíze prohrál 0:3 v derby s Laziem, které se posunulo na sedmé místo. Na svého dnešního soupeře už ztrácí jen tři body.

Dvěma góly ke třetímu vítězství Lazia za sebou přispěl Luis Alberto. Skóre otevřel už ve 14. minutě kanonýr Ciro Immobile, Alberto vedení po devíti minutách zdvojnásobil a domácí už zápas až do konce kontrolovali. Španělský záložník skóre v 67. minutě zpečetil druhou trefou.

Italská fotbalová liga - 18. kolo:

Lazio Řím - AS Řím 3:0 (23. a 67. Alberto, 14. Immobile).

Tabulka:

1. AC Milán 17 12 4 1 37:19 40
2. Inter Milán 17 11 4 2 43:23 37
3. AS Řím 18 10 4 4 37:29 34
4. Juventus Turín 16 9 6 1 35:16 33
5. Bergamo 16 9 4 3 40:22 31
6. Neapol 16 10 1 5 34:16 31
7. Lazio Řím 18 9 4 5 30:25 31
8. Sassuolo 17 8 5 4 30:26 29
9. Hellas Verona 17 7 6 4 22:16 27
10. Benevento 17 6 3 8 20:30 21
11. Sampdoria Janov 17 6 2 9 26:28 20
12. Fiorentina 17 4 6 7 18:23 18
13. Boloňa 17 4 5 8 23:31 17
14. Spezia 17 4 5 8 23:32 17
15. Udine 16 4 4 8 18:25 16
16. Cagliari 17 3 5 9 23:34 14
17. FC Janov 17 3 5 9 18:30 14
18. FC Turín 17 2 6 9 26:35 12
19. Parma 17 2 6 9 13:33 12
20. Crotone 17 2 3 12 17:40 9
Zdroj: ČTK
před 7 hodinami

Na Děčínsku vzplála vlaková souprava, nikdo nebyl zraněn

Předběžnou škodu 15 milionů korun způsobil v pátek vpodvečer požár vlakové soupravy v Rybništi na Děčínsku. Všichni cestující stačili bezpečně vlak opustit. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů, v 19:15 požár hasiči zlikvidovali. O události informovali hasiči Ústeckého kraje na twitteru.

Podle České televize šlo o spoj společnosti Arriva ze Šluknova do Kolína. "K uhašení soupravy bylo potřeba 20 000 litrů vody. Příčina požáru je v šetření," uvedli hasiči. Oheň propukl před 18:00.

Kvůli požáru byla na trati mezi Děčínem a Rumburkem v úseku mezi stanicemi Rybniště a Jedlová zhruba na tři hodiny zavedena náhradní autobusová doprava.

Zdroj: ČTK
před 7 hodinami

Na palestinských územích se po 15 letech uskuteční volby

Palestinský prezident Mahmúd Abbás v pátek oznámil termín příštích parlamentních a prezidentských voleb. Uskuteční se v květnu a červenci a budou první za 15 let. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž mají volby pomoci vyřešit dlouholetý vnitropalestinský konflikt.

Palestinská autonomie, která má na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu omezenou samosprávu, podle prohlášení Abbásovy kanceláře uspořádá 22. května parlamentní a 31. července prezidentské volby. Konat by měly na Západním břehu Jordánu, v Pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě.

"Prezident nařídil volební komisi a všem státním orgánům, aby zahájily demokratický volební proces ve všech městech vlasti," stojí v prohlášení citovaném agenturou Reuters. Hnutí Hamás vyhlášení voleb uvítalo a vyjádřilo naději, že pomohou ukončit rozkol.

Zdroj: ČTK
Další zprávy