Byty v tribunách a na hřišti park: studentka navrhla revitalizaci stadionu na Strahově

Stadion na Strahově chátrá:  Architektka navrhla jeho revitalizaci, do tribun byty, na hřiště park
Stadion Strahov
Stadion Strahov
Strahovský Stadion
Strahovský Stadion
Foto: Veronika Indrová
Petra Jansová Petra Jansová
10. 11. 2017 10:20
Letošní vítězkou Přehlídky diplomových prací České komory architektů se stala absolventka FA ČVUT Veronika Indrová. Ta se ve svém projektu snažila o konverzi neustále chátrajícího stadionu na pražském Strahově. Do zrekonstruovaných tribun umístila byty a z hřiště vytvořila park.

"Impozantní kolos. Neutěšená krajina. Krása degradujícího betonu. Obrovský prázdný uzavřený prostor. Řád a syrovost." Tak popisuje pražský strahovský stadion Veronika Indrová.

V rámci své diplomové práce se největší stadion na světě pokusila oživit a zároveň zachovat. Stadion je totiž od roku 2003 kulturní památkou. Do tribun ve své ideové studii umístila byty, hrací plochu přeměnila na park.

Její projekt získal první cenu na soutěži Přehlídka diplomových prací, kterou každoročně pořádá Česká komora architektů.  

"Pro diplomovou práci jsem se snažila najít téma většího rozsahu, které je zároveň aktuálně velmi problematické. První zmínka o stadionu Strahov přišla od vedoucích ateliéru," vysvětluje Indrová.

Na začátku se tématu bála, zabývala se jím řada architektů před ní, nakonec se ale pro ni stalo zajímavou výzvou. Určitou roli sehrálo i to, že první semestr svého studia bydlela na strahovských kolejích a stadion denně vídala. 

"Návštěva tribun stadionu mě utvrdila v tom, že se tématu chci ve své diplomové práci věnovat," přibližuje.

Ještě předtím, než začala projekt zpracovávat, vydala se prozkoumat, v jakém je místo stavu. Ten posléze konzultovala i s několika odborníky, včetně statiků a stavařů. Ze společných konzultací vyplynulo, že správným postupem lze tribuny zachovat, aniž by byl narušen původní ráz.

Opravené tribuny se pak staly základem konverze. Indrová do nich umístila celkem 15 typů bytů od garsonky až po ty větší. "Různé velikosti bytů zajistí rozmanitost jejich obyvatel. Dispozice bytů rovněž reagují na orientaci ke světovým stranám, konstrukční modul a formu tribuny," vysvětluje. 

Prostornější byty jsou zastoupeny ve větší míře, protože záměrem bylo navrhnout byty spíše vetší a dražší a tím financovat nákladnou rekonstrukci. V jižní a severní tribuně je většina bytů třípodlažních, nicméně v každé tribuně se nachází i jednopodlažní bezbariérové byty. Ve východní a západní tribuně je většina bytů jedno- nebo dvoupodlažních. V přízemí se nachází kavárny, obchody, knihovna a galerie. 

"Základním principem návrhu bylo co nejvíce respektovat stadion takový, jaký je. Hmota tribun tedy pro mě byla pomyslnou hranicí, kterou nesmím překročit. Všechny nové konstrukce, hmoty bytů, ji nijak nenarušují," upřesňuje.

Nezastavěná zůstává i ohromná plocha hřiště. "Jedná se o unikátní volný prostor s hranicí jasně danou tribunami, jeho monumentalita dělá stadion výjimečným," říká Indrová. 

Největším zásahem do podoby stadionu je odebírání jednotlivých panelů, které tvoří pochozí plochu tribuny. Díky tomu získají byty orientované do vnitřku objektu výhled. Zbývající panely pak fungují jako slunolamy.

Současným majitelem plochy a tribun stadionu je od roku 2014 hlavní město Praha, plochu stadionu však má až do roku 2030 v pronájmu AC Sparta. Se současnými majiteli ale Indrová svůj projekt nekonzultovala. "Jelikož je moje diplomová práce koncipována jako ideová studie možného řešení současné situace, nepokládala jsem v průběhu jejího zpracování za důležité ji jakkoliv konzultovat s majitelem," uzavírá Indrová.

 

Právě se děje

Další zprávy