Bojím se přinést vysvědčení. Radši uteču, svěřují se děti

hrz
26. 6. 2015 7:00
Místo radosti z nadcházejících prázdnin řeší tisíce dětí strach a stres z vysvědčení a reakcí rodičů.
Výhrůžky stran vysvědčení mohou vést ke stresu a strachu, ale také k útěku z domova.
Výhrůžky stran vysvědčení mohou vést ke stresu a strachu, ale také k útěku z domova. | Foto: Thinkstock

Praha - S příchodem konce školního roku se opět zvyšuje počet telefonátů na Linku bezpečí, ve kterých se děti a mladí obávají reakce rodičů na vysvědčení. Strach z jejich nepřiměřené reakce na špatné známky představuje pro děti často větší stres než vysvědčení samotné.

Koncem června ubývá školních povinností a děti se těší z většího volna i z blížících se prázdnin. Některé však bojují se strachem a stresem. Mnohé se obávají, jak budou rodiče reagovat, přinesou-li domů špatné známky na vysvědčení.

"V období kolem vysvědčení přibývá na Lince bezpečí hovorů na téma školních problémů. Zvyšují se hovory týkající se strachu z nepřiměřené reakce rodičů na známky. Výjimkou nejsou ani hovory, při kterých dítě zmiňuje útěk z domova kvůli vysvědčení,“ říká Peter Porubský, vedoucí Linky bezpečí.

Téma vysvědčení řeší častěji dívky (59 procent) než chlapci. Obavy z řádění rodičů nad špatnými známkami se vyskytují v průměru u šesti hovorů denně.

"V takové situaci se strachu v průběhu hovoru hodně věnujeme, dítě může odventilovat své pocity, získá nad situací větší nadhled a společně s námi si naplánuje rozhovor s rodiči. Pokud se dítě bojí takovým způsobem, že se odmítá vrátit domů, či je již na útěku z domova, je při hovoru nutné důkladně zmapovat jeho rodinné zázemí a dle konkrétního případu volit správnou formu intervence,“ popisuje postup pracovníků Linky bezpečí Peter Porubský.

Vedoucí Rodičovské linky Kateřina Schmidová upozorňuje, že za špatné známky nemusí vždycky nutně jen děti. "Je důležité si uvědomit, že na školní úspěšnost dětí má vliv mnoho faktorů, jako je například atmosféra ve třídě či krizové situace v rodině."

Šok z vysvědčení je selháním rodiče

Schmidová rovněž nechápe nemilé překvapení otce a matky z vysvědčení. "Rodiče by se měli zajímat o školní výsledky svých dětí v průběhu celého školního roku, překvapenost ze známek na vysvědčení není namístě. V neposlední řadě je to i výchovný přístup, který nerespektuje individuální potřeby dětí, ať už se jedná o nadměrné ambice rodičů na školní úspěšnost či jejich nezájem o školní starosti dětí,“ dodává.

Co tedy dělat, aby se rodiny zbavily každoročního stresu kolem vysvědčení? Mezi základní a často porušované pravidlo patří, že rodiče nemají na dítě přenášet své vlastní požadavky a nesplněná přání bez ohledu na jeho zájmy, schopnosti a limity.

Linka bezpečí a Rodičovská linka rovněž radí mluvit s dítětem jako s partnerem a být otevřený k diskusi a k vyjádření vlastních názorů, přání, zájmů a potřeb.

Školního prospěchu dítěte je dobré si všímat v průběhu celého roku. Při reakci na vysvědčení by se měli rodiče soustředit nejdříve na pochvalu za to, co se dítěti podařilo, až pak na případný neúspěch.

Nevyhrožovat. Diskutovat a nabídnout pomoc

Křičení, nadávky a pohlavky jsou pochopitelně zcela nevhodné a neúčelné.
"Důrazně zvažte formu a všechny výroky, které chcete dítěti sdělit. Měly by být pro dítě srozumitelné a zároveň by je neměly stresovat. Nikdy nepoužívejte výhrůžky typu 'Jestli dostaneš špatnou známku, nechoď domů!' nabádají odborníci z Linky bezpečí. Útěky z domova kvůli špatnému prospěchu nejsou žádnou výjimkou a mohou skončit i tragicky.

Jaké kroky navrhují odborníci? Zjistit, zda dítě nepotřebuje v učení nějakou pomoc, a společně si naplánovat kroky na příští pololetí. Když rodič zjistí, že pomoc s úkoly a přípravou do školy vyvolává jen další hádky a stres, měl by popřemýšlet, zda dítěti raději nedomluvit doučování.

Pokud má dítě opakované problémy s učením, je dobré oslovit odborníka z pedagogicko-psychologické poradny, který může nabídnout jak psychologické vyšetření, tak spolupráci při řešení různých druhů poruch učení.

 

Právě se děje

Další zprávy